Overige diensten

Studenten Services verzorgt een groot aantal workshops en trainingen voor studenten (in verschillende studiefases), voor studentbegeleiders van de UvA, HvA en VU, en voor scholieren (5 en 6 vwo). Daarnaast is de afdeling betrokken bij jaarlijkse evenementen en biedt ze ondersteuning rondom de huisvesting van internationale studenten.

Workshops, trainingen en voorlichtingen voor studenten

Op het gebied van studievaardigheden, persoonlijke vaardigheden en balans, solliciteren en studeren in het buitenland.

Workshops en trainingen voor studentbegeleiders

Voor medewerkers van de UvA, HvA en de VU die werkzaam zijn in studentbegeleiding organiseert Studenten Services de zogenaamde Podiummodules, bijeenkomsten op de donderdagmiddag met informatie, kennisdeling en vaardigheden. Het gaat om een gevarieerd aanbod qua tijdsduur (van 1 tot 3 uur), soort (voorlichting, training en discussie) en doelgroep (internationaliseringsmedewerkers, studentendecanen, et cetera). Collega's van de HvA en de VU worden hiervoor per e-mail uitgenodigd. 

Studiekeuzeworkshops

De studiekeuzeadviseurs van de UvA begeleiden 5- en 6 vwo-ers bij het maken van hun studiekeuze. Naast deze studiekeuzeworkshops bieden zij ook andere begeleiding.

Jaarlijkse evenementen

Studenten Services is betrokken bij de volgende jaarlijkse evenementen:

  • De Intreeweek: de ondersteuning van de commissie bij de organisatie van de Intreeweek, een introductieweek voor eerstejaarsstudenten, die eind augustus - vlak voor de start van het academische jaar - plaatsvindt
  • De Buitenlandmanifestatie, die wordt georganiseerd door Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) in samenwerking met facultaire international offices. Dit is een middag met zeer veel praktische informatie over Studeren in het buitenland (jaarlijks in oktober/begin november)
  • De UvA Career Day, georganiseerd door het Student Careers Centre van Studenten Services. Dit is een middag met informatie over hoe passend werk of een stage te vinden (jaarlijks in november).

Residence Assistants (RA's)

De Universiteit van Amsterdam biedt internationale studenten huisvesting aan in Amsterdam. Op deze studentencomplexen wonen, te midden van 80-150 internationale studenten, Nederlandse studenten die de functie van Residence Assistant (RA) vervullen. Deze RA's fungeren als intermediair tussen de internationale bewoners, woningcorporatie De Key en de UvA en HvA. Ze zijn het aanspreekpunt voor studenten met vragen over de UvA en de stad, helpen hen op weg en zorgen voor een leefbaar en veilig pand.

Gepubliceerd door  Studenten Services

11 december 2017