Studentenpsychologen

alle groepen, trainingen en workshops

Studenten van de UvA en HvA en promovendi aan de UvA kunnen zich zonder verwijzing aanmelden voor een aantal gesprekken of een van de trainingen van de studentenpsychologen.

AD(H)D (NL)

Als je studeerproblemen hebt vanwege AD(H)D kun je gebruik maken van de extra studiebegeleiding die de UvA/HvA biedt. Doel van de training is verbetering van je studeergedrag

Doelgroep

UvA-en HvA-studenten met AD(H)D die hierdoor moeite hebben met studeren

Afstuderen: steungroep (NL)

Gevoelens van onzekerheid horen bij de afstudeerperiode. Als het je allemaal te veel wordt, en je stagneertzo vlak voor het eindpunt, kan steun van de afstudeergroep helpen. De afstudeergroep biedt:

  • Contact met medestudenten die zich in een vergelijkbare situatie bevinden
  • Een ‘stok achter de deur'
  • Regelmaat en structuur

Doelgroep

Studenten van de UvA en  HvA in hun afstudeerfase die gestagneerd zijn in hun eindopdracht

Angst voor presentaties (NL)

Veel studenten worden zenuwachtig als ze een presentatie moeten houden. Een beetje spanning is nodig om goed te kunnen presteren. Sommige mensen worden zo zenuwachtig dat ze gaan stotteren, stamelen, blozen, trillen en black-outs krijgen. Deze training kan je helpen om  je zenuwen te hanteren en op een adequate manier mee om te gaan.

Doelgroep

  • UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven beschreven. De klachten moeten betrekking hebben op presentaties en niet op dagelijkse sociale omgang.
  • Een presentatie van een paar minuten zou je moeten durven houden bij aanvang van de groepsbijeenkomsten.

Compassionate Intervision and Stressrelief (walk-in sessions for PhDs) (EN)

Every last Tuesday of the month the student psychologist will offer a Stressrelief session for PhDs. In these sessions we will practice Mindfulness  to help you slow down in order to take better care of yourself. There will also be some time to share difficult work situations and support each other with Compassionate Intervision. In this way we will work on building a supportive PhD community and prevent the negative effects of stress.

Target group

PhDs

Dealing with worry and rumination (EN)

All students worry from time to time. However, when worry becomes pervasive, taking more of your time and energy and even leads to anxious or depressed feelings or make you lose your focus, you might need some support. This workshop with three sessions helps you examine the nature of your worry and how to recognise when you get caught up in it.

Target group

International students. If there are spots available, a number of Dutch students can participate as well.

Hanteren van studiestress (NL)

Stress en spanning tijdens het studeren of het maken van tentamens is nodig om te komen tot de prestaties die bij een studie van je verwacht worden. De spanning kan echter zo hoog oplopen dat het je studie of leven negatief beïnvloedt. Deze training helpt je:

  • Inzicht te krijgen in je gedachten en opvattingen over je studie en presteren
  • Beter om te gaan met de verhouding (in)spanning en ontspanning
  • Aandacht te geven aan het maken van een realistische studieplanning

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven. Als je in therapie bent voor andere problemen, overleg dan even met een studentenpsycholoog en met je therapeut.

Negatief zelfbeeld (NL)

Deze training is bedoeld voor studenten die negatief over zichzelf denken en oordelen en in staat zijn deze gedachten en oordelen te relativeren. In de groep leren we je om meer oog te krijgen voor je positieve kanten. Doel is te komen tot een realistische beschrijving van jezelf. Hiermee gaan we vervolgens veel oefenen, zowel binnen als buiten de groep.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor UvA- en hbo-studenten die hun zelfbeeld willen veranderen.

Reducing stress with Compassionate Mind Training (for PhDs) (EN)

In 5 sessions, we will help you examine the nature of stress, and how to recognize it when you get caught up in it. We will use techniques from Compassion Mind Training to help you balance your mind, body and actions. This Compassionate Mind Approach combines evidence-based and research-based Western therapy techniques such as CBT with Mindfulness and recent research on human development and brain studies.

Target group

PhDs. The training will be held in English.

Rouwverwerking

Als je je ouder, je partner, zus of broer bent verloren en je er weinig of nooit met anderen over kunt praten, dan kan deze lotgenotengroep een fijne plek voor je zijn. Misschien zal je wel voor het eerst het hele verhaal vertellen. Herkenning en het besef dat je er niet alleen voor staat zijn belangrijk. De verhalen van anderen kunnen tevens helpen om je verdriet een plek te geven.

Doelgroep

UvA-studenten en HvA-studenten die minstens een halfjaar geleden een dierbare hebben verloren.

Stress reduction: Mindfulness (EN)

This training is especially suitable for international students who have difficulty in adjusting.

Mindfulness techniques can be very helpful in reducing stress and negative thinking. The techniques also help you to focus on the present moment. By learning and accepting an empathic way of looking at your thoughts and feelings, you will be able to stay in the present.

Target group

International students. If there are spots available, a number of Dutch students can participate as well.

Stress relief walk-in hour (continuous) (EN)

Learn a number of techniques that can help you cope with stress in your daily life. The stress relief hour is also helpful for international students who feel homesick, lonely and/or have problems with adjusting. In class, you will  practice a variety of techniques based on mindfulness and cognitive therapy.

Target group

The stress relief walk-in hour is suitable for international students. Dutch students may also attend.

Tentamenzelfvertrouwen (NL)

Ben je zo gestresst op tentamens dat je daardoor minder goed functioneert op het tentamen. Wil je hierin meer zelfvertrouwen opbouwen? Deze workshop kan je helpen om tentamenstress te verminderen. We bespreken wat tentamenstress is en welke gevolgen het kan hebben.

Deze workshop is geen vervanging voor de training Hanteren van studiestress, eerder een serie tips en oefeningen om de ergste stress te verminderen.

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven.

Vergroot je zelfvertrouwen in sociale situaties (NL)

Een bepaalde mate van zelfvertrouwen is prettig om te kunnen functioneren in het studentenleven. Bijvoorbeeld: ben je verlegen en vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? Durf je geen 'nee' te zeggen en vind je het eng om vragen te stellen tijdens een werkgroep?

Achterliggende, negatieve gedachten worden opgespoord en er wordt geoefend met het formuleren van andere, meer realistische gedachten, die je minder onzeker maken. Ook wordt er geoefend met concrete vaardigheden.

Doelgroep

UvA- en  HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven.

Gepubliceerd door  Studenten Services

6 maart 2018