Studentenpsychologen

alle groepen, trainingen en workshops

Studenten aan de UvA en HvA en promovendi aan de UvA kunnen zich zonder verwijzing aanmelden voor een aantal gesprekken of een van de trainingen van de studentenpsychologen.

Hieronder vind je nog het aanbod van Nederlandstalige workshops en trainingen van de studentenpsychologen voor 2017-2018. Alleen de Afstudeergroep loopt nog steeds door. Het overige aanbod wordt uiterlijk 1 september 2018 gepubliceerd. Via de link hieronder vind je ook het Engelstalige aanbod.

AD(H)D

Als je studeerproblemen hebt vanwege AD(H)D kun je gebruik maken van de extra studiebegeleiding die de UvA/HvA biedt. Doel van de training is verbetering van je studeergedrag

Doelgroep

UvA-en HvA-studenten die door hun AD(H)D moeite hebben met studeren.

Afstudeergroep: steungroep bij het afstuderen

Gevoelens van onzekerheid horen bij de afstudeerperiode. Als het je allemaal te veel wordt, en je stagneert zo vlak voor het eindpunt, kan steun van de afstudeergroep helpen. De afstudeergroep biedt:

  • Contact met medestudenten die zich in een vergelijkbare situatie bevinden
  • Een ‘stok achter de deur'
  • Regelmaat en structuur

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten in hun afstudeerfase die gestagneerd zijn in hun eindopdracht.

Angst voor presentaties

Veel studenten worden zenuwachtig als ze een presentatie moeten houden. Een beetje spanning is nodig om goed te kunnen presteren. Sommige mensen worden zo zenuwachtig dat ze gaan stotteren, stamelen, blozen, trillen en black-outs krijgen. Deze training kan je helpen om  je zenuwen te hanteren en op een adequate manier mee om te gaan.

Doelgroep

  • UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven beschreven. De klachten moeten betrekking hebben op presentaties en niet op dagelijkse sociale omgang.
  • Een presentatie van een paar minuten zou je moeten durven houden bij aanvang van de groepsbijeenkomsten.

Hanteren van studiestress

Stress en spanning tijdens het studeren of het maken van tentamens is nodig om te komen tot de prestaties die bij een studie van je verwacht worden. De spanning kan echter zo hoog oplopen dat het je studie of leven negatief beïnvloedt. Deze training helpt je:

  • Inzicht te krijgen in je gedachten en opvattingen over je studie en presteren
  • Beter om te gaan met de verhouding (in)spanning en ontspanning
  • Aandacht te geven aan het maken van een realistische studieplanning

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven. Als je in therapie bent voor andere problemen, overleg dan even met een studentenpsycholoog en met je therapeut.

Negatief zelfbeeld

Deze training is bedoeld voor studenten die negatief over zichzelf denken en oordelen en in staat zijn deze gedachten en oordelen te relativeren. In de groep leren we je om meer oog te krijgen voor je positieve kanten. Doel is te komen tot een realistische beschrijving van jezelf. Hiermee gaan we vervolgens veel oefenen, zowel binnen als buiten de groep.

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten die hun zelfbeeld willen veranderen.

Rouwverwerking

Als je je ouder, je partner, zus of broer bent verloren en je er weinig of nooit met anderen over kunt praten, dan kan deze lotgenotengroep een fijne plek voor je zijn. Misschien zal je wel voor het eerst het hele verhaal vertellen. Herkenning en het besef dat je er niet alleen voor staat zijn belangrijk. De verhalen van anderen kunnen tevens helpen om je verdriet een plek te geven.

Doelgroep

UvA-studenten en HvA-studenten die minstens een halfjaar geleden een dierbare hebben verloren.

Tentamenzelfvertrouwen

Ben je zo gestresst op tentamens dat je daardoor minder goed functioneert op het tentamen. Wil je hierin meer zelfvertrouwen opbouwen? Deze workshop kan je helpen om tentamenstress te verminderen. We bespreken wat tentamenstress is en welke gevolgen het kan hebben.

Deze workshop is geen vervanging voor de training Hanteren van studiestress, eerder een serie tips en oefeningen om de ergste stress te verminderen.

Doelgroep

UvA- en HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven.

Vergroot je zelfvertrouwen in sociale situaties

Een bepaalde mate van zelfvertrouwen is prettig om te kunnen functioneren in het studentenleven. Bijvoorbeeld: ben je verlegen en vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen? Durf je geen 'nee' te zeggen en vind je het eng om vragen te stellen tijdens een werkgroep?

Achterliggende, negatieve gedachten worden opgespoord en er wordt geoefend met het formuleren van andere, meer realistische gedachten, die je minder onzeker maken. Ook wordt er geoefend met concrete vaardigheden.

Doelgroep

UvA- en  HvA-studenten die zichzelf herkennen in de klachten zoals hierboven omschreven.

Vragen?

Gepubliceerd door  Studenten Services

17 juli 2018