Arbeidsrecht

Op staande voet ontslagen, geen uitkering, minder loon dan je collega voor hetzelfde werk? Geldt de CAO wel of niet, heeft de ondernemingsraad iets te zeggen, mag de werknemer staken? Allemaal individuele en collectieve zaken waar arbeidsrechtjuristen dagelijks mee te maken hebben.


Alleen al in Nederland is ongeveer de helft van de bevolking in dienst van een werkgever. Hoewel de arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, is kenmerkend voor het arbeidsrecht dat - vanwege de bescherming van werknemers - nogal eens wordt afgeweken van het klassieke privaatrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard, zoals de rechtspositie van ambtenaren. En steeds vaker is het arbeidsrecht afkomstig uit Europa.

In de master Arbeidsrecht worden de verschillende juridische facetten behandeld die de factor arbeid kenmerken.

Kerngegevens


Diploma
LLM Arbeidsrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60222

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid