Fiscaal recht: Nederlands belastingrecht (track)

In Nederland wordt veel belasting betaald. Omdat de verdeling van de belastingdruk over de burgers rechtvaardig moet zijn, houdt het belastingrecht, ofwel het fiscaal recht, zich bezig met de vraag hoe de belastingdruk het beste over de burgers verdeeld kan worden.


Wetteksten zijn niet altijd duidelijk, waardoor over de inhoud van belastingwetten gemakkelijk verschil van mening kan ontstaan tussen de belastingdienst en de burgers. Dat verschil van mening wordt uiteindelijk opgelost door de rechter.

De inhoud van belastingwetten wordt bovendien regelmatig veranderd. De wetgever moet soms reageren op burgers die proberen de belastingheffing te ontgaan of te ontwijken. Ook probeert de overheid met behulp van belastingheffing het gedrag van burgers te beïnvloeden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de accijnzen op alcohol en sigaretten. De master Fiscaal recht, traject Nederlands belastingrecht, is enerzijds gericht op de achtergronden voor de rechtvaardige verdeling van de belastingdruk en anderzijds op de toepassing van het belastingrecht in de praktijk.

De master Fiscaal recht biedt een uitstekend perspectief op een functie binnen belastingadvieskantoren, belastingdienst, overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht.

Heb je een bachelor in Fiscaal recht?

Heb je al een bachelor of minor Fiscaal recht aan de UvA gevolgd? Dan staat dit traject van de master Fiscaal recht niet voor je open. Je kunt wel kiezen voor het traject Internationaal en Europees belastingrecht.

Diploma

Nederlands belastingrecht is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Fiscaal recht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Fiscaal recht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Fiscaal recht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
66827

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid