Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk (track)Iedere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen. Of je nu als advocaat werkt aan internationale financieringstransacties of aan consumentenzaken, als rechter te maken krijgt met faillissementen, aansprakelijkheid voor letselschade of echtscheidingen, als bedrijfsjurist advies geeft over de inning van achterstallige betalingen of over de vraag of op een elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is, steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken.

In de master Privaatrecht, traject Privaatrechtelijke rechtspraktijk, word je opgeleid om op dergelijke vragen antwoord te geven. Het ruime aanbod van keuzevakken garandeert aansluiting bij je persoonlijke interesses.

Diploma

Privaatrechtelijke rechtspraktijk is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Privaatrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Privaatrecht en de titel Master of Laws (LLM).


Diploma
LLM Privaatrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60219

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid