Publiekrecht: Gezondheidsrecht (track)

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Rechtsvragen niet alleen ten aanzien van de positie van de patiënt en van de zorgaanbieder, maar ook ten aanzien van de beschikbaarheid, kwaliteit en financiering van de zorg. De master Publiekrecht, traject Gezondheidsrecht, sluit aan bij de publiekrechtelijke kant van het gezondheidsrecht, maar besteedt ook ruim aandacht aan de civielrechtelijke rechtsverhouding tussen hulpverlener en hulpvrager en aan de betekenis van het strafrecht in het kader van de gezondheidszorg. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld het privacy- en het mededingingsrecht.


Het mastertraject Gezondheidsrecht van de UvA kenmerkt zich door een brede benadering van het gezondheidsrecht en is in dat opzicht uniek in Nederland. Aan de orde komen zowel de rechtsposities van patiënten en beroepsbeoefenaren, als de inrichting van het zorgstelsel en de verhouding tussen recht en ethiek. Dat biedt goede perspectieven voor de arbeidsmarkt.

Diploma

Gezondheidsrecht is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Publiekrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60220

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid