Publiekrecht: Staats- en bestuursrecht (track)Heeft minister Leers in de zaak Mauro fouten gemaakt? Is het nodig dat DNB en AFM immuun worden voor aansprakelijkheidsacties wegens falend toezicht? Moet het rookverbod in cafés nu wel of niet worden gehandhaafd? Vormt het boerkaverbod een schending van de vrijheid van godsdienst? Mag een raadslid ook buiten de raad een wethouder corrupt noemen? 

Dit zijn typisch vragen waarmee staats- en bestuursrechtexperts iedere dag te maken hebben, of ze nu bij een groot advocatenkantoor werken, bij een ministerie of als juridisch adviseur voor een bedrijf. Elke burger en elk bedrijf heeft immers te maken met de overheid - is het niet vanwege een uitkering, beurs of subsidie, dan wel vanwege een vergunning of wettelijke verboden.

Kenmerkend voor dit vakgebied is dat het de relatie overheid-burger in al zijn verschijningsvormen normeert. Het is bovendien nauw verbonden met alle andere terreinen van het recht. Dit zien we op het gebied van de handhaving:

  • strafrecht en bestuursrecht gaan hand in hand;
  • op het gebied van het overheidsprivaatrecht: de overheid jaagt als eigenaar of contractspartner grote projecten aan;
  • op het gebied van het schadevergoedingsrecht: de normering voor overheidsaansprakelijkheid is een mengvorm van publiek- en privaatrecht.

Door al deze gebieden heen spelen de grond- en mensenrechten een belangrijke beschermende rol, terwijl ze tegelijkertijd steeds vaker als een barrière voor nieuwe ontwikkelingen worden gezien. Het Europese recht snijdt dwars door dit alles heen en geeft steeds vaker aanleiding tot vragen over het algemeen deel van het staats- en bestuursrecht, zoals de inrichting van de rechtsbescherming.

Diploma

Staats- en bestuursrecht is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Publiekrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Kerngegevens


Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60220

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid