Publiekrecht: Strafrecht (track)

Strafrecht studeren in Amsterdam: kritisch, verdieping, verbreding, actualiteit en praktijk.


Je wordt opgeleid tot een kritisch jurist

Recht is dynamisch; geen gegeven. Een gedegen kennis van het positieve recht is uiteraard essentieel. Maar dat is slechts het begin. We brengen een grondige verdieping aan op de kennis opgedaan in de bachelor, maar we stellen uitdrukkelijk de ‘waarom’-vraag: waarom ziet ons recht eruit zoals het eruit ziet, welke ideeën en beginselen liggen eraan ten grondslag en worden die door wetgever en rechtstoepassers gerespecteerd?

We leiden je op tot wetenschappelijk kritisch jurist, die niet zomaar genoegen neemt met statische kennis, maar op een kritische manier naar het recht durft te kijken.

Dat veronderstelt ook dat je bereid bent om over de grenzen heen te kijken: we stellen de vraag hoe de manier waarop wij in het strafrecht aankijken tegen bepaalde zaken zich verhoudt tot de wijze waarop andere disciplines daarmee omgaan.
Kernwoorden van onze master zijn: actualiteit, interdisciplinair, grondslagen, internationaal en rechtsvergelijking.

Studieboeken Strafrecht

Je verdiept én verbreedt je kennis

Behalve het aanbrengen van een theoretische en positiefrechtelijke verdieping, werken we ook aan een verbreding van kennis: deelgebieden van het strafrecht die in de bachelor niet of nauwelijks aan bod komen worden uitgebreid bestudeerd in de master, zoals het internationaal strafrecht, het strafrechtelijk bewijsrecht, het financieel en economisch strafrecht, het sanctierecht (penitentiair recht) en de criminologie.

Je doet kennis op van de actualiteit en de rechtspraktijk

Recht vormt zich in de praktijk. Het docententeam heeft binding met de rechtspraktijk. Al onze masterdocenten zijn in de praktijk werkzaam als rechter- of raadsheer of advocaat. Wat we jullie bijbrengen is direct relevant voor de rechtspraktijk. Actualiteiten worden onmiddellijk opgenomen in het onderwijs en uitgediept in een actualiteitencollege.

Kerngegevens


Diploma
LLM Publiekrecht
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
60220

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid