Geld, ijdelheid en hormonen | Peter Jan Knegtmans

2 maart 2016

Voor de ontwikkeling van de wetenschap maakt het niet uit wie een ontdekking doet, maar een biografie draagt bij aan wetenschapsgeschiedenis.

Deze biografie laat zien dat het hormoononderzoek in de jaren 1920 en 1930 onmogelijk was zonder steun van het bedrijfsleven. Laqueur kon hierin participeren doordat hij in 1923 het farmaceutische bedrijf Organon had opgericht. Met hulp van onderzoekers van Organon bereidde hij insuline en verscheidene andere hormoonpreparaten, en ontdekte hij in 1935 testosteron. De biografie toont ook de ontdekkingen die hij miste, en de wendingen die zijn leven nam als gevolg van het Duitse antisemitisme en twee wereldoorlogen.

Geld, ijdelheid en hormonen. Ernst Laqueur (1880-1947), hoogleraar en ondernemer

  • Peter Jan Knegtmans
  • Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2014
  • ISBN: 978 90 895 3362 3

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen