Backside; behind the Scenes, teken- en schilderwerk van Annemarie Sigtermans in UB Singel

Gebaseerd op foto’s van collega’s uit het Boekendepot (IWO)

25sep2017 30nov2017

Tentoonstelling

Collega’s van het Boekendepot worden in de studiezalen en gangen van UB anoniem geportretteerd met als achterliggende gedachte om de ‘buitenwereld’ een indruk te geven van wat zich in het Boekendepot afspeelt.

In de studiezalen en de gangen van de UB Singel is van 25 september tot 12 november een bijzondere expositie te zien. Medewerker Boekendepot (IWO) en kunstenaar Annemarie Sigtermans maakte na toestemming foto’s van haar collega’s in het boekendepot om hier vervolgens zwart-wit tekeningen en schilderingen van te maken. De zwart-wit werken bevatten een bepaalde anonimiteit die inherent is aan de aard van de werkzaamheden in het Boekendepot (IWO). Dat werk wordt door velen gedaan en is in zekere zin inwisselbaar.

Met de expositie wil Annemarie de werkzaamheden op het Boekendepot (IWO) belichten. Het fysieke aspect op de werkvloer en de kwetsbaarheid die daarmee gepaard gaat, verdienen meer aandacht. In het Boekendepot worden de aanvragen van boeken en andere materialen via de catalogus van de Bibliotheek verwerkt. Medewerkers gaan met een boekenkar door de lange gangen van het depot en zoeken de aangevraagde materialen op die na aanvraag geleverd worden. Drie keer per dag worden de materialen opgehaald met een elektrische auto en vanuit het depot verdeeld over de zeven verschillende locaties van de Bibliotheek. En de omgekeerde routing als de boeken weer ingeleverd worden.

“Observeren, het beeld laten ‘rijpen’ en intuitief te werk gaan’

Over haar gebruikte techniek zegt Annemarie het volgende: “Ik gebruik fotografie nog steeds graag als basis voor mijn teken- en schilderwerk. Bij dit werk gaat het om een combinatie van teken- en schildermateriaal. Ik houd van gemengde technieken en grafisch werk. Ik ben dol op animaties en graphic novels bijvoorbeeld. Een foto voelt net iets te afstandelijk voor wat ik hoop en wens uit te drukken.Het verder verwerken in een tekening, schilderij of ander materiaal geeft mij het gevoel dat ik er een meer persoonlijke interpretatie aan kan toevoegen. Het is een proces van zowel observeren, het beeld laten 'rijpen' en intuitief te werk gaan. De tijd die ik aan een afbeelding besteed, is daarom nooit hetzelfde of te voorspellen.’

Over Annemarie Sigtermans

Annemarie Sigtermans (1970), Veenendaal deed de Rietveld Academie maar heeft zich daarna met name in dienst gesteld van anderen. Ze werkte in de thuiszorg en de inburgering. Tijdens de lerarenopleiding die ze jaren later deed, voelde ze dat het tijd was voor meer zelfontplooiing. Annemarie werkt naast haar werk als kunstenaar sinds 2,5 jaar als medewerker in het Boekendepot.

Na de tentoonstelling in UB Singel reist de tentoonstelling naar de Bibliotheek P.C. Hoofthuis.

In de studiezalen en gangen van UB Singel

Gepubliceerd door  Bibliotheek van de UvA