Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding

Het mastertraject Preventieve jeugdhulp en opvoeding is opgezet aan de hand van verschillende praktijkcontexten. De pedagogische vraagstellingen komen rechtstreeks voort uit deze praktijk.

In kleine groepjes analyseer je praktijkproblemen. Gezamenlijk formuleer je vervolgens een vraagstelling en het antwoord hierop, waarna de oplossing in de praktijk wordt geïmplementeerd.

De modules zijn zo georganiseerd dat je voldoende achtergrond en verdieping wordt geboden gedurende de verschillende fasen van de probleemanalyse en probleemoplossing. Theoretische modules en praktijkvraag vullen elkaar zo aan.

Met de komst van de nieuwe hoogleraar, Prof dr. Geertjan Overbeek, is er veel aandacht gekomen voor het analyseren en ontwikkelen van opvoedingsinterventies en de effectivieteit daarvan.

Opbouw van het mastertraject

Preventieve jeugdhulp en opvoeding heeft een omvang van 60 ECTS-studiepunten (één studiejaar) en is opgebouwd uit:

  • Opvoedingsinterventies (6 studiepunten)
  • Opvoeding en ontwikkeling (9 studiepunten)
  • Intervention mapping: ontwikkelen en implementeren van opvoedingsinterventies ( 6 studiepunten)
  • Grondslagen, methodologie en analyse van praktijkgericht onderzoek (9 studiepunten)
  • Masterstage (12 studiepunten)
  • Masterscriptie (18 studiepunten)

UvA Studiegids

Zie voor een specifiekere omschrijving van alle vakken onderstaande link.

UvA Studiegids - Mastertraject Preventieve jeugdhulp en opvoeding