Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Corona: Inschrijving en toelating

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de aanmelddeadlines van de UvA?

  Er zijn geen uitzonderingen meer wat betreft de aanmelddeadlines.

  Aanmelddeadlines voor bacheloropleidingen

  Numerus fixus deadline is 15 januari voor de volgende bachelor programma’s:

  • Business Administration
  • Biomedische wetenschappen
  • Geneeskunde
  • Pschychobiologie
  • Psychology
  • Tandheelkunde

  Deadlines selectieve bachelor programma's:

  • Liberal Arts & Sciences: 1 februari (Early Bird deadline 1 dec)
  • PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics): 1 maart

  Deadline voor alle andere bachelor programma’s is 1 mei.

  Aanmelders bachelor die een visum en/of verblijfsvergunning nodig hebben

  De deadline voor aanmelden en het insturen van een volledig dossier is 1 april.

  Aanmelders bachelor die geen visum en/of verblijfsvergunning nodig hebben en zich willen aanmelden voor studentenhuisvesting

  De geadviseerde deadline voor het insturen van een volledig dossier op 1 april.

  Aanmelddeadlines voor masteropleidingen

  Voor masteropleidingen gelden mogelijk andere aanmelddeadlines. Kijk hiervoor bij de specifieke master van jouw keuze.

 • Gaat de UvA Matching nog door en ben ik verplicht om mee te doen?

  Alle bacheloropleidingen van de UvA zullen dit jaar een vorm van online matching aanbieden. Deelname aan UvA Matching is verplicht en in jouw belang: het stelt je als aankomende student in staat om na te gaan of je de juiste keuze maakt en geeft opleidingen de kans om een advies te geven over je studiekeuze.

  Studenten die zich hebben aangemeld vóór 1 mei 2021 kunnen deelnemen aan online matching. Deze online activiteit vindt uiterlijk in juni plaats. De vorm van de online matching verschilt per opleiding, van geheel zelfstandig online tot en met online interactie vanuit de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van videostream, toetsen, interviews.

 • Ik kan niet alle benodigde documenten inleveren, omdat mijn examens zijn uitgesteld/school gesloten is. Wat als ik niet met de opleiding kan starten?

  We houden deze situatie nauwkeurig in de gaten en zullen waar nodig actie ondernemen, in lijn met de aanwijzingen van de Nederlandse overheid.  Voor nu houdt de regering vast aan de start van het academisch jaar op 1 september. Als je de gevraagde documenten echter niet op tijd kunt inleveren, stuur ons dan de digitale kopieën op. Laat deze bij voorkeur insturen door je school, universiteit of examencommissie.

  Lukt het jou niet om op 1 september te beginnen, dan kun je jouw aanmelding op elk moment terugtrekken, zelfs als je je plaats al had geaccepteerd. (Als je voor 1 september 2021 annuleert, dan krijg je je eventueel betaalde collegegeld terug).

  Je kunt er ook voor kiezen om je aanmelding uit te stellen naar de eerstvolgende startmogelijkheid voor jouw opleiding.

 • Kan ik online een Engelse taaltoets afleggen?

  Alleen voor de februari 2021 start is het nog mogelijk om een online variant van bestaande taaltoetsen af te leggen. Voor aanmeldingen die in september 2021 willen starten is deze verruiming ingetrokken. Wij monitoren deze situatie en passen de informatie aan zodra er iets meer bekend is over de online taaltoets mogelijkheid voor de start van september 2021.

  ETS biedt internationale studenten die door de maatregelen omtrent het coronavirus geraakt zijn de optie om de TOEFL iBT® toets vanuit huis af te leggen totdat de testcentra weer open gaan. Meer informatie vind je op de TOEFL website.

  De IELTS Indicator wordt niet geaccepteerd.

 • Ik ben internationale student en wil me uitschrijven. Kan ik restitutie krijgen van het collegegeld?

  De UvA adviseert je je niet voortijdig uit te schrijven als je van plan bent je studie voort te zetten. De UvA doet er alles aan om voor alle studenten alternatieve vormen van onderwijs aan te bieden, zoals kleinschalig en online onderwijs. Kortom we doen er alles aan om, waar mogelijk, studievertraging voor alle studenten te voorkomen.

  Internationale studenten die zich uit willen schrijven aan de UvA, kunnen een verzoek tot uitschrijving in dienen via Studielink. Zij krijgen het betaalde collegegeld terug vanaf het moment van uitschrijving in dit lopende studiejaar.

 • Hoe zit het met de 'zachte knip' in 2021-2022?

  De ‘zachte knip’, die ervoor zorgt dat studenten met (beperkte) vertraging aan een master-opleiding kunnen beginnen, geldt ook in 2021-2022 . Als richtlijn wordt gehanteerd dat de vertraging in de bachelor niet meer dan 15 EC mag zijn, omdat er anders geen studeerbaar programma overblijft (er moeten dan teveel punten in de masterfase worden behaald). Alle masteropleidingen informeren aankomend studenten voor 15 mei over de specifieke voorwaarden voor instroom in de masterfase in het studiejaar 2021-2022. De zachte knip geldt voor studenten met een vooropleiding uit de EER. Voor studenten met een vooropleiding uit niet EER-landen blijft de harde knip gelden. 

 • Ik wil me inschrijven voor een opleiding met een selectietoets, hoe doe ik dat?

  Sinds het begin van de coronacrisis vindt een groot deel van het onderwijs en tentaminering noodgedwongen online plaats. In 2021 geldt dat ook voor de selectietoetsen voor aspirant studenten. Omdat er van deze toetsen veel afhangt voor de toekomst van de student, zetten we hiervoor online proctoring in. Voor aspirant-studenten waar de persoonlijke omstandigheden zich ertegen kunnen verzetten thuis de decentrale selectietoets te doen wordt er in goed overleg, binnen de RIVM-richtlijnen, een alternatief geboden door de opleiding.

 • Hoe bereid ik me zo goed mogelijk voor op een selectietoets met online proctoring (online surveillance)?

  De UvA maakt voor online proctoring gebruik van de tool Proctorio. Een essentieel onderdeel hiervan is de Proctorio oefentoets, die je gedaan moet hebben vóórdat je de selectietoets gaat maken. Met de Proctorio oefentoets test je ook of je eigen hardware (bijvoorbeeld laptop en camera/webcam), software en internetverbinding goed genoeg zijn voor het maken van de selectietoets. Zorg ervoor dat je tijdens het maken van de Proctorio oefentoets dezelfde opstelling gebruikt als die je bij het echte examen gaat gebruiken.

  In de FAQ vind je meer informatie over hoe online proctoring werkt, wat wel/niet is toegestaan tijdens het maken van een online geproctorde toets en hoe je je kunt voorbereiden op een selectietoets met online proctoring,

 • Ik wil starten met mijn master, maar heb mijn bachelor/pre-master (schakelprogramma) nog niet volledig kunnen afronden. Welke voorwaarden zijn er om door te kunnen naar een master?

  De UvA maakt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen te starten met je master, als je je bachelor of pre-master (schakelprogramma) nog niet volledig hebt afgerond. We noemen dit ‘een zachte knip’. Normaal gesproken is er een ‘harde knip’, en kun je pas beginnen met je master als je je vooropleiding hebt behaald.

  Als je een beperkte studievertraging hebt, kun je beginnen aan je master. Voor een bachelor mag je vertraging niet meer zijn dan 15 EC. Bij meer dan 15 EC vertraging is er geen ‘studeerbaar’ programma meer. Voor pre-master studenten van de UvA geldt dat je minimaal 80% van je pre-master behaald moet hebben om te kunnen starten met de masteropleiding.

  Je kunt de ‘ontbrekende’ vakken tijdens het eerste (en vaak enige) jaar van de master alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2021-2022 de gelegenheid voor.

  Daarom is het noodzakelijk dat je je naast de master ook herinschrijft voor je bachelor of pre-master.

  Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen om te kunnen starten aan een master met een nog niet afgeronde bachelor of pre-master. Hoe je dit verzoek kunt doen en de voorwaarden kun je vinden op de opleidingspagina.

  Als je hier gebruik van wilt maken, raden we je aan om voordat je een verzoek doet, goed na te denken over de studeerbaarheid van het totale studieprogramma. We kunnen helaas geen rekening houden met overlap in de planning van bijvoorbeeld tentamens.

  Deze regeling geldt alleen voor studenten die in september 2021 willen starten met een master aan de UvA en in 2020-2021 een bachelor of pre-master (schakelprogramma) volgen aan de UvA, een bachelor aan een andere universiteit in Nederland of een bachelor aan een universiteit binnen de EER. 

 • Kan ik instromen van mijn hbo-opleiding naar een UvA-bacheloropleiding als ik mijn hbo-propedeuse nog niet volledig heb afgerond?

  Ja, als je een beperkte studievertraging hebt van maximaal 6 EC (van de totaal 60 EC), kun je beginnen aan een bachelor aan de UvA.

  De UvA geeft je het hele studiejaar 2021-2022 om die studiepunten van je oude opleiding nog te behalen. Zo kun je ook vakken afronden die niet in de eerste helft van het studiejaar zijn ingeroosterd.

  Sommige UvA bacheloropleidingen hebben extra eisen bovenop de eis om een hbo-propedeuse te hebben, deze blijven van kracht. Bekijk dan ook zorgvuldig de informatie op de voorlichtingspagina’s van jouw opleiding.  

  Je aanmelding bij de UvA-bacheloropleiding moet uiterlijk 1 mei 2021 binnen zijn. Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is.

  Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen.  Hoe je dit verzoek kunt doen kun je vanaf 1 juli vinden op deze pagina.

  Deze regeling geldt alleen voor studenten met een vooropleiding uit de EER.

 • Ik wil starten met een pre-master (schakelprogramma), maar heb mijn bachelor nog niet volledig kunnen afronden. Welke voorwaarden zijn er om te kunnen starten?

  De UvA maakt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen te starten met je pre-master (schakelprogramma), als je je bachelor nog niet volledig hebt afgerond. Normaal gesproken kun je pas beginnen met je pre-master als je je vooropleiding hebt behaald.

  Als je een beperkte studievertraging hebt, kun je beginnen aan je pre-master. Je vertraging mag niet meer zijn dan 15 EC. Bij meer dan 15 EC vertraging is er geen ‘studeerbaar’ programma meer.

  Je kunt de ‘ontbrekende’ vakken alsnog afronden. Je krijgt daar het hele studiejaar 2021-2020 de gelegenheid voor.

  Sommige UvA pre-master opleidingen hebben extra eisen bovenop de eis om een bachelor diploma te hebben, deze blijven van kracht. Bekijk dan ook zorgvuldig de informatie op de voorlichtingspagina’s van jouw opleiding.  

  Hoe je je inschrijft voor de pre-master en een verzoek tot toelating met studievertraging doet, kun je terugvinden op de opleidingspagina.

  Als je hier gebruik van wilt maken, raden we je aan om voordat je een verzoek doet, goed na te denken over de studeerbaarheid van het totale studieprogramma. We kunnen helaas geen rekening houden met overlap in de planning van bijvoorbeeld tentamens.

  Deze regeling geldt voor studenten die in september 2021 willen starten met een pre-master (schakelprogramma) aan de UvA.