Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Coronavirus

Corona: Onderwijs en tentamens

Sinds vrijdag 13 maart vindt er, in elk geval tot en met 1 juni, geen onderwijs op locatie plaats aan de UvA. Al het onderwijs zal in de komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden.

Tot 1 juni 2020 vindt er geen onderwijs op locatie plaats aan de UvA. Voor de afsluiting van blok 4 geldt dat de geplande tentamens ook niet door zijn gegaan, tenzij er een alternatieve online toetsmethode mogelijk was. Het onderwijs van Blok 5 wordt online aangeboden. Voor practica-vakken die niet online aangeboden kunnen worden, zoeken we naar een maatwerkoplossing.

We zijn ons er zeer van bewust dat dit ingrijpend is voor zowel studenten als medewerkers. Daarom houden we de mogelijkheid tot fysiek onderwijs ná 1 juni op dit moment open.

Studenten wordt dringend geadviseerd om Canvas in de gaten te houden voor informatie over de vakken die ze volgen en hun tentamens. Voor docenten die ondersteuning willen bij het verzorgen van online onderwijs, is er de Canvas-pagina 'Keep on Teaching'.

Veelgestelde vragen student

 • Vanaf wanneer biedt mijn opleiding online onderwijs aan?

  In blok 5 (start 30 maart) zal al het onderwijs online worden aangeboden. Docenten en/of vakcoördinatoren informeren je via Canvas over de onderwijsvormen die gebruikt zullen worden in de vakken die je volgt en wat hierbij van jou wordt verwacht.

 • Wat is de planning van tentamens die niet zijn afgenomen in blok 4 (eind maart)?

  Voor de vakken van blok 4 waarvoor aan het eind van het blok (eind maart) geen online alternatief kon worden aangeboden, plannen de opleidingen een alternatief toetsmoment in. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: gedurende blok 5 en 6, in de herkansingsweken in week 27 en 28 (29 juni tot en met 10 juli), of in een extra week van het academisch jaar (week 29, 13 tot en met 17 juli). Het academisch jaar wordt met een week verlengd om zo een extra moment te creëren voor het afnemen van toetsen.

  Let op: het alternatieve toetsmoment verschilt per opleiding; er wordt rekening gehouden met voldoende tijd tussen een eerstekanstoets en de herkansing van die toets. Meer informatie over data en wijze van de toetsing ontvangen studenten van hun opleiding.

 • Wanneer kan ik mijn online gemaakte tentamen inzien?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, heb je recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. Examinatoren zullen hun best doen om inzage online mogelijk te maken, danwel vragen om uitstel van de inzagemogelijkheid. We vragen hiervoor je begrip.

 • Hoe zit het met de toetsweek van blok 5 (25 t/m 29 mei)?

  Het onderwijs van blok 5 (start 30 maart) wordt online aangeboden. De toetsweek van blok 5 is gepland eind mei (van 25 t/m 29 mei). Ook deze worden waar mogelijk digitaal of op afstand afgenomen. Dit geldt zeker voor internationale studenten die naar hun thuisland zijn teruggekeerd. Op die manier wordt voortgang van het onderwijs zo veel mogelijk gewaarborgd. Voor geplande tentamens die niet digitaal of op afstand afgenomen kunnen worden, moet een nieuwe datum worden gezocht na 1 juni. Hierover wordt je te zijner tijd via je opleiding geïnformeerd.

 • Ik ben bezig met mijn scriptie. Blijft de deadline hiervoor hetzelfde?

  Veel studenten zijn momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat je niet de benodigde data kunt verzamelen of minder toegang hebt tot relevante bronnen. De opleidingen houden hier zoveel mogelijk rekening mee en kijken – indien nodig – welke maatregelen getroffen kunnen worden. Bijvoorbeeld het aanbieden van bestaande datasets. Indien normale afronding niet mogelijk is, zal de opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aanbieden aan de student. Zo’n regeling wordt in overleg met de examencommissie van je opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.

 • Ik loop stage, kan dat doorgaan?

  Stageactiviteiten kunnen mogelijk wel doorgang vinden, afhankelijk van de locatie. Dit is ter individuele beoordeling van de stagiair en de stageplaats.

 • Geeft de UvA dit jaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) uit?

  De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af aan studenten. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten voor de BSA in twee academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten; zij hoeven dus niet aan te tonen dat zij als gevolg van het coronavirus het benodigde aantal punten niet hebben gehaald. Als studenten voldoende punten hebben gehaald, kunnen ze wel een positief BSA ontvangen.

Veelgestelde vragen docent

De Canvas-pagina Keep on Teaching is ingericht voor alle docenten van de UvA om ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van online onderwijs en tentamens. Daarnaast ontvang je als docent veel informatie via de onderwijsorganisatie van jouw faculteit. Deze richtlijnen voor, bijvoorbeeld, de omzetting naar online tentamens of het begeleiden van projecten, kunnen namelijk verschillen per faculteit of opleiding.

 • Ik ben docent en ga online onderwijs verzorgen. Waar vind ik tips en informatie?

  Op de CANVAS-pagina 'Keep on teaching' (Nederlandstalig en Engelstalig). (log in met je UvAnetID) staan tips & tricks voor docenten over het geven van online onderwijs. Deze pagina wordt de komende periode dagelijks bijgewerkt. Heb je vragen of suggesties voor deze pagina? Op de startpagina staat onder ‘Tell us what’s missing’ een link naar een CANVAS-discussie waar je feedback kunt geven. Er is ook een live support kanaal, waar onderwijsexperts van de UvA op verschillende tijden live vragen beantwoorden via Zoom.

 • Welke mogelijkheden zijn er voor het afnemen van online tentamens? Kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van online procotoring?

  Het advies voor online afname van tentamens op afstand is om zoveel mogelijk gebruik te maken van Canvas. De opties voor online toetsen in Canvas zijn te vinden op de Keep on teaching-pagina. Voor de afname van tentamens is via Canvas plagiaatcontrole mogelijk. Bij het vaststellen van toetsvorm en methodiek is het belangrijk om de examencommissie, de ICTO-afdeling en de opleidingsdirecteur te raadplegen voor akkoord en check op uitvoerbaarheid.

  Er is veel vraag naar de inzet van online proctoring. Het inzetten online proctoring wordt op dit moment niet aangeboden. Online proctoring stelt hoge eisen aan de apparatuur van studenten en er kan veel (real-time) fout gaan. Ook zijn privacy en beveiliging belangrijke onderwerpen. We blijven de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden.

 • Op welke termijn moet ik studenten inzage geven in de gemaakte tentamens?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, hebben studenten recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. De richtlijn is dat examinatoren de studenten twee opties bieden:

  1. Inzage online. Er zijn verschillende best practices. Deze zijn bekend bij facultaire toetsdeskundigen.
  2. Uitstellen van de inzage van de schriftelijke tentamens.
 • Ik ben momenteel studenten aan het begeleiden bij hun scriptie. Welke regels gelden?

  Een groot aantal studenten is momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat studenten niet de benodigde data kunnen verzamelen of minder toegang hebben tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen. Richtlijnen voor scriptiebegeleiding worden via de onderwijsorganisatie van de faculteit waar je werkt met docenten gedeeld.

 • Waar kan ik informatie en regelingen terugvinden die gelden voor het onderwijs binnen mijn faculteit?

  Omdat informatie en regelingen kunnen verschillen per faculteit en/of opleiding, worden deze zoveel mogelijk ‘via de lijn’ gecommuniceerd. Dat wil zeggen: via onderwijs- en/of opleidingsdirecteuren, dan wel via de onderwijsondersteunende organisatie. Het advies is daarom om naast Canvas, ook je email goed in de gaten te blijven houden. Als je belangrijke informatie mist over onderwijsprocedures, vraag er dan naar bij de opleidingsdirecteur. Deze kan je vraag indien nodig weer ‘naar boven’ uitzetten.

  We kunnen ons heel goed voorstellen dat je in deze hectische tijd nog wel eens een email over het hoofd ziet of niet snel kunt terugvinden. Hieronder staat per faculteit waar je belangrijke documenten of mededelingen, indien online beschikbaar, kunt terugzoeken.

  Economie en bedrijfskunde

  In de wekelijkse EB nieuwsbrief informeert het faculteitsbestuur medewerkers aangaande de corona-gerelateerde mededelingen de komende weken.

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Docenten binnen de FGw worden per mail geïnformeerd door de onderwijsdirecteuren. De belangrijkste updates staan in de wekelijkse nieuwsflits en kun je terugvinden op de medewerkerswebsite van FGw.

  Maatschappij & Gedrag

  Belangrijke informatie over onderwijs wordt door de onderwijsdirecteuren per domein onder docenten verspreid, deze communicatie gaat per email en via Canvas. Daarnaast worden belangrijke updates gedeeld in de wekelijkse nieuwsbrief.

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Docenten van de FNWI worden per mail geïnformeerd door de opleidingsdirecteuren over regelingen en ontwikkelingen die hen aangaan. De belangrijkste mededelingen staan in de wekelijkse nieuwsbrief. Regelingen zijn terug te vinden op de docentensite in Datanose.

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Op de pagina ‘Coronavirus en Onderwijs’ op de medewerkerswebsite van de FdR staan de laatste documenten en richtlijnen inzake onderwijs en toetsing in blok 5. Op de pagina ‘Online werken’ staat aanvullende praktische informatie over online werken bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aanvullend beleid en andere actuele zaken naar aanleiding van het coronavirus.