Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Coronavirus

Corona: Reizen

Er zijn veel vragen omtrent reizen: medewerkers die zakelijke reizen hebben geboekt of willen boeken, toekomstige internationale studenten en medewerkers die binnenkort naar Amsterdam komen en vragen over reisverzekeringen en schadeclaims.

We volgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 Het gaat vaak vaak om maatwerk. Neem daarom altijd contact op met je leidinggevende of contactpersoon bij de faculteit om te overleggen over de voor jouw specifieke situatie.

More specific questions and answers for international students can be found here.

Veelgestelde vragen

Voor Nederlandse studenten

 • Kan mijn uitwisselingsprogramma in het eerste semester 2020-2021 doorgaan? 

  Alle UvA-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten in programma’s als Global Exchange en Erasmus+.

  Ben je uitwisselingsstudent (ingaand of uitgaand) voor het eerste semester? Dan is er contact met je opgenomen per e-mail. In overleg met jou wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. De opties verschillen per student, per faculteit en per partneruniversiteit, bijvoorbeeld uitstel van de uitwisseling naar een later moment, een minor/keuzevak/project volgen aan de UvA of online onderwijs volgen bij een partneruniversiteit.

  Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland worden niet geschrapt voor het eerste semester van komend academisch jaar. Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland zijn mogelijk onder drie voorwaarden:

  1. Er moet een positief reisadvies gelden voor het betreffende land waar de stage plaatsvindt.
  2. Er mogen binnen het betreffende land geen nadere binnenlandse restricties op reisbewegingen van kracht zijn.
  3. De stage moet een verplicht onderdeel zijn van het curriculum waarvoor in Nederland geen passend alternatief is.

  Neem contact op met de Facultaire International Offices voor meer informatie.

 • Ik ben een uitgaande Erasmus+ student. Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

  Als je je uitwisseling moet annuleren, onderbreken of in een ander land /thuisland online wilt voortzetten vanwege de coronacrisis, moet je, om je recht op de Erasmus beurs te behouden, een zogenoemde force majeure aanvragen. Er is namelijk sprake van overmacht, waardoor de uitwisseling niet aan de reguliere eisen kan voldoen.

  Alleen als je (online) colleges of opdrachten blijft volgen of maken vanuit het gastland, hoef je geen force majeure aan te vragen.

  Force majeure aanvragen – Studie studenten

  Studie studenten kunnen de force majeure hier aanvragen. We hebben daarbij de volgende twee documenten van nodig: 

  • Een Statement - Declaration of Host University waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van de gastuniversiteit dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Let op: Had je al een force majeure aangevraagd bij het International Office, dan moet je dit alsnog ook doen via Canvas! Gebruik hiervoor de bovenstaande link.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ studie studenten 


  Force majeure aanvragen – Stage studenten

  Ben je stage student? Dan moet je een email sturen naar erasmus-sts@uva.nl onder vermelding van ‘Force Majeure Traineeship – [Naam Student]’

  Voor een force majeure-aanvraag van stage studenten (hier vallen ACTA en AMC studenten ook onder) hebben we de volgende twee documenten van je nodig: 

  • Een Learning Agreement After Mobility waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van het instituut dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Deze documenten moeten in één mail verstuurd worden.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ stage studenten

Voor internationale diploma-studenten

More specific questions and answers for international students can be found here.

 • Ik ben een uitgaande Erasmus+ student. Waar moet ik allemaal rekening mee houden?

  Als je je uitwisseling moet annuleren, onderbreken of in een ander land /thuisland online wilt voortzetten vanwege de coronacrisis, moet je, om je recht op de Erasmus beurs te behouden, een zogenoemde force majeure aanvragen. Er is namelijk sprake van overmacht, waardoor de uitwisseling niet aan de reguliere eisen kan voldoen.

  Alleen als je (online) colleges of opdrachten blijft volgen of maken vanuit het gastland, hoef je geen force majeure aan te vragen.

  Force majeure aanvragen – Studie studenten

  Studie studenten kunnen de force majeure hier aanvragen. We hebben daarbij de volgende twee documenten van nodig: 

  • Een Statement - Declaration of Host University waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van de gastuniversiteit dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Let op: Had je al een force majeure aangevraagd bij het International Office, dan moet je dit alsnog ook doen via Canvas! Gebruik hiervoor de bovenstaande link.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ studie studenten 


  Force majeure aanvragen – Stage studenten

  Ben je stage student? Dan moet je een email sturen naar erasmus-sts@uva.nl onder vermelding van ‘Force Majeure Traineeship – [Naam Student]’

  Voor een force majeure-aanvraag van stage studenten (hier vallen ACTA en AMC studenten ook onder) hebben we de volgende twee documenten van je nodig: 

  • Een Learning Agreement After Mobility waarop de daadwerkelijke begin- en einddatum van de uitwisseling vermeld worden.
  • Een mail/brief van het instituut dat de uitwisseling is afgeblazen, mits je deze hebt ontvangen.

  Deze documenten moeten in één mail verstuurd worden.

  Lees hier meer FAQ’s speciaal voor Erasmus+ stage studenten

 • Kan ik stage lopen of een afstudeerproject doen in het buitenland in het eerste semester van 2020/2021?

  Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland worden niet geschrapt voor het eerste semester van 2020-2021. Individuele stages en afstudeerprojecten in het buitenland zijn mogelijk onder drie voorwaarden:

  1. Er moet een positief reisadvies gelden voor het betreffende land waar de stage plaatsvindt.
  2. Er mogen binnen het betreffende land geen nadere binnenlandse restricties op reisbewegingen van kracht zijn.
  3. De stage moet een verplicht onderdeel zijn van het curriculum, waarvoor in Nederland geen passend alternatief bestaat.

   

  Stages en onderzoeksprojecten in het buitenland zijn in principe niet mogelijk als er in het betreffende land een code rood of oranje ten aanzien van reizen van kracht is. De reden is dat de UvA niet aan de zorgplicht en verzekeringsdekking kan voldoen. Als er een positief reisadvies is (code geel of groen) zijn stages en afstudeerprojecten in het buitenland wel mogelijk.

  Als studenten terug zijn gegaan naar het land van herkomst en in hun woonplaats aldaar een stage of onderzoeksproject hebben gevonden, kan dat wel doorgaan. Als studenten terug zijn gegaan naar het land van herkomst en buiten hun woonplaats een stage of onderzoeksproject hebben gevonden, kan dit mogelijk conflicteren met lokale COVID-19 regelgeving. De stage kan dan alleen doorgaan na overleg over mogelijke consequenties en nadat de student de opleiding expliciet heeft gevrijwaard van de zorgplicht van de UvA. Deze richtlijn voor stages en afstudeerprojecten geldt zowel voor verplichte als niet-verplichte onderdelen van het curriculum.

  Neem voor meer informatie en het opvragen van het formulier 'Vrijwaring van de student aan de UvA voor schade voortvloeiende uit stage/onderzoek in het buitenland met reisbeperkingen’ contact op met de Study Abroad Offices.

Voor internationale exchange studenten

More specific questions and answers for international students can be found here.

Voor medewerkers en international staff

Overige

 • Is de UvA verzekerd voor schade bij annuleringen en onderbroken reizen door het Coronavirus en wanneer kun je aanspraak maken op de UvA reisverzekering?

  De UvA heeft een reisverzekering bij de firma Meijers. In principe kan elke reis die voor studenten onder het curriculum valt of medewerkers die zakelijk reizen voor de UvA onder de reisverzekering vallen. Annuleringen en alle reisgebonden kosten vallen hieronder (bv ticket, taxi, verblijfkosten). Dit kan ook als je zelfstandig geboekt hebt voor werk of studie.

  Bepalend voor de dekking is dat de schade buiten de wil van verzekeringnemer/verzekerde(n) moet zijn ontstaan. Onder de dekking valt:

  • Als je vlucht wordt geannuleerd door de vliegmaatschappij en ze betalen (gedeeltelijk) niet terug.
  • Als er congressen worden gecanceld. Dit ligt ook buiten de wil van de betreffende verzekerde.
  • Indien de onderwijs- en onderzoekinstellingen gesloten worden in de getroffen regio, is dit een reden voor reisannulering of –onderbreking.
  • Reizen naar of vanuit gebieden die door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aangemerkt als rode of oranje gebieden, vallen ook onder de dekking.

  Wanneer is er geen dekking via de UvA verzekering bij Meijers?

  Als je zelf de beslissing neemt om te annuleren, zonder dat er een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, dan is er geen dekking. Je kunt bij je faculteit nagaan of zij de kosten misschien wel kunnen dekken.

  Het moment van het boeken van een reis speelt ook een rol bij of je je geld terug krijgt. Boek je willens en wetens een reis voor studie of werk naar een gebied waar het Coronavirus heerst, dan kan men zich afvragen in hoeverre er dan gesproken kan worden van een ‘onzeker voorval’. Elke schadeclaim wordt individueel bekeken.

  Hoe kan ik een schademelding of verzoek indienen bij de UvA verzekering bij Meijers?

  Schademeldingen en verzoeken kunnen ter beoordeling/beantwoording worden gestuurd aan het e-mailadres: volmachtschade@meijers.nl. Vermeld hierbij dat je een medewerker of student van de UvA bent en voeg het ingevulde schadeformulier toe aan je e-mail.

  Zorg dat je in ieder geval de volgende gegevens aanlevert:

  • Een ingevuld schadeformulier 
  • Het bewijs waaruit blijkt dat je als medewerker/student van de UvA in het buitenland verbleef en  wat de geplande verblijfsperiode was (stage contract o.i.d.)
  • Of je al een terugreis had geboekt? Wat is hiermee gebeurd? Heeft hiervoor een restitutie plaatsgevonden?
  • Wat de extra kosten zijn geweest om terug te kunnen komen? Graag met een onderliggende berekening en uitleg van de kosten.
  • Iedereen dient individueel zijn eigen claim in te dienen (geen gezamenlijke claims).
  • Het polisnummer van de UvA reisverzekering is: DL221283