Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Coronavirus

Updates coronavirus

De UvA houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en plaatst hier de laatste updates.

Update 03-04-2020

Studentenraadsverkiezingen uitgesteld

De verkiezingen voor de Studentenraden worden met drie weken uitgesteld, naar de periode 8 -12 juni. Ook wordt het proces rondom de verkiezingen zo aangepast dat alle fysieke contactmomenten worden vervangen door communicatie via de UvA-website, social media, e-mail en/of telefoon. Uit een peiling van de Centrale Studentenraad bleek dat de meeste facultaire studentenraden voor uitstel van de verkiezingen waren, omdat het onder de huidige omstandigheden moeilijk is kandidaten te werven en campagnes te organiseren. Ook werd gevreesd voor een lage opkomst.

Met het uitstellen van de verkiezingen verschuift ook de termijn voor de kandidaatstelling, naar 28 april t/m 7 mei. Net als in andere jaren verlopen de verkiezingen elektronisch: op 8 juni a.s. ontvangen alle stemgerechtigde studenten een oproep van WebElect om te gaan stemmen. De uitslag van de studentraadsverkiezingen wordt  op donderdag 18 juni bekendgemaakt.
Naar het nieuwsbericht.

UvA Matching: online en geen matchingsverplichting

Vanwege de coronamaatregelen is afgesproken de richtlijn uit het advies van de ‘Adviesgroep UvA Matching’ te volgen en matching voor aankomend studenten dit jaar online aan te bieden, en de matchingsverplichting voor hen dit jaar los te laten.

De verplichting vervalt, maar aankomend studenten worden nadrukkelijk aangemoedigd om mee te doen aan de online matching. Dit is in het belang van de aankomend student én de opleiding: het stelt de studiekiezers in staat om na te gaan of ze de juiste keuze maken en het geeft opleidingen de kans een advies te geven over de studiekeuze. Alle opleidingen zullen dan ook een vorm van online matching aanbieden.

Studenten die zich voor 1 juni 2020 aanmelden, kunnen deelnemen aan online matching. Matching vindt uiterlijk in juni plaats. De vorm van de online matching verschilt per opleiding, van geheel zelfstandig online tot en met online interactie vanuit de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van videostream, toetsen, interviews.

FAQ promovendi nu beschikbaar

Kan ik bij mijn online promotie ook een ‘lekenpraatje’ houden? Kunnen mijn paranimfen erbij zijn? Hoe krijg ik mijn doctoraatsdiploma? Dit zijn een paar voorbeelden van de vragen die Bureau Pedel deze periode binnenkrijgt. De antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen van promovendi staan nu op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina.

 • Update 02-04-2020

  Informatie over werken met Zoom

  Om in deze tijd onderwijs te kunnen blijven leveren en ondersteunen, heeft de UvA onlangs online vergader- en onderwijssoftware Zoom aangeschaft. Naar aanleiding van berichten in de media en vragen van medewerkers over veiligheids- en privacyaspecten van Zoom, is er aanvullende informatie beschikbaar over het werken met Zoom. Medewerkers en studenten van de UvA kunnen de informatie vinden op Canvas.

  Corona Research Fonds voor wetenschappelijk onderzoek coronavirus

  Het ‘Corona Research Fonds’ is opgericht om financiering op te halen waarmee onderzoekers van het Amsterdam UMC in staat worden gesteld om nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek te doen in de strijd tegen het coronavirus. Het fonds wordt gesteund door de fondsenwervende instellingen van Amsterdam UMC, UvA en VU en biedt particulieren, bedrijven en organisaties de mogelijkheid om bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. Net als de deelnemende fondsen hebben ook de UvA en de VU ieder een eerste donatie van € 25.000 aan het fonds ter beschikking gesteld en is er al een mooi bedrag opgehaald uit particuliere donaties. 'Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Als het wetenschappers snel lukt om meer inzicht te krijgen in het virus kunnen we hopelijk snel een oplossing vinden', aldus Joost Wiersinga, internist-infectioloog en hoofd Infectieziekten van Amsterdam UMC.

  Lees meer over het Corona research fonds en hoe je kunt doneren

 • Update 01-04-2020

  Verlenging maatregelen kabinet

  Gisterenavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen verlengd worden tot en met 28 april. Voor de UvA betekent dit op korte termijn geen verandering - vorige week was al besloten in elk geval tot 1 juni online thuis te werken en onderwijs te verzorgen - maar wij beseffen goed dat het veel impact heeft voor medewerkers en studenten. In de UvA-nieuwsbrieven wordt daaraan vandaag extra aandacht besteed.

  Uitleen bibliotheek digitaal

  Studenten en medewerkers kunnen de komende periode digitaal gebruik blijven maken van de bibliotheekdienstverlening, maar de mogelijkheid via de catalogus aanvragen te plaatsen voor fysieke materialen wordt donderdag 2 april om 12.00 uur stopgezet. Iedere aanvraag voor een fysiek boek wordt daarna doorgeleid naar een van de informatiespecialisten van de Bibliotheek, waarna gezocht wordt naar een e-exemplaar (open access of betaald) en of deel van de publicatie in een online repository. Is een digitale versie niet te verkrijgen, dan zoeken de medewerkers van de UB in overleg met de aanvrager naar een alternatief, in de vorm van een scan van een deel van het boek. In laatste instantie is levering van het fysieke boek mogelijk. In de veelgestelde vragen zal later vandaag nadere toelichting worden gegeven hoe een aanvraag in te dienen. De laatste aanvragen kunnen tot uiterlijk maandag 6 april 12.00 uur opgehaald worden in de UB.

  Voor vragen kan je contact opnemen met de bibliotheek via Vraag het de Bibliotheek. Heb je inhoudelijke vragen over een vakgebied? Mail dan naar de betreffende informatiespecialist.

 • Update 30 maart 2020

  Persconferentie van kabinet op dinsdag 31 maart; UvA-nieuwsbrief verplaatst naar woensdag

  Het kabinet besluit morgen over de maatregelen rond het coronavirus na 6 april. Daarover geeft het kabinet dinsdagavond een persconferentie. Op woensdagochtend bespreekt de VSNU de consequenties voor de Nederlandse universiteiten. Vervolgens bekijkt het centrale crisisteam van de UvA of de besluiten van het kabinet aanleiding geven voor aanpassingen van de eigen maatregelen. Medewerkers en studenten van de UvA worden hierover woensdagmiddag geïnformeerd via de UvA-nieuwsbrieven. Als er al eerder nieuws te melden is, dan plaatsen wij dat op deze pagina onder Updates.

  Interview met rector Karen Maex op UvA Radio

  Interviewers Timon Tamminga (Nederlandstalig) en Felix Faillace (Engelstalig) spraken uitgebreid met de rector van de UvA, Karen Maex. Zij praten onder meer over de impact van het coronavirus op het onderwijs en onderzoek. Karen Maex: ‘Je ziet de waarde van een universiteit. Een universiteit staat niet los van de samenleving als er iets gebeurt in de samenleving. Dit is natuurlijk een heel bijzondere situatie. Dan is de wetenschapper daar ook meteen door geraakt en gaat er in de marge of midden in een onderzoek mee aan de slag’, zegt Karen Maex. Ook op de organisatie hebben de maatregelen grote impact: ‘We hebben gemerkt dat de UvA-gemeenschap er heel agile op reageert. Men is er op alle mogelijke manieren mee bezig, hoogleraren, docenten, promovendi en studenten zelf, maar ook de ondersteuners. Het is de hele gemeenschap die haar schouders zet onder dit probleem’.

  UvA Radio maakt radio voor Nederlandse en internationale studenten, je kunt de podcasts luisteren via Spotify of Soundcloud.

  Interview met Karen Maex in Nederlands:

  Interview Karen Maex in English:

 • Update 27-03-2020

  Informatie voor internationale studenten

  Er is hard gewerkt aan het inrichten van een webpagina met informatie toegespitst op internationale studenten.

  Tips voor thuis studeren

  Honderd procent vanuit huis studeren is voor de meeste studenten een nieuwe ervaring met grote impact. Op uva.nl/thuisstuderen delen we graag tips om deze overgang makkelijker te maken.

  Online promoties

  Promovendi die hun proefschrift online zullen verdedigen, hebben nog veel, vooral praktische vragen. Bureau Pedel werkt in samenwerking met Bureau Communicatie aan een webpagina met FAQ’s voor de promovendi. Naar verwachting is de pagina er in de loop van volgende week.
  De eerste online UvA-promotie vond gistermiddag plaats en is goed verlopen. Lees het nieuwsbericht.

  Thuiswerken voor medewerkers

  Ook voor medewerkers is het thuiswerken iets dat vaak nog moet wennen. Het vraagt veel van iedereen en roept ook vragen op. Met de pagina Thuiswerken helpen we je zo goed mogelijk een weg te vinden in deze nieuwe en uitzonderlijke situatie. Hier vind je nu ook arbotips voor thuiswerken.

 • Update 24-03-2020

  Online onderwijs en thuiswerken verlengd tot 1 juni

  Het kabinet heeft gisteravond een reeks nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een daarvan is dat alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, tot en met 1 juni worden verboden. Vanwege die extra maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om al het onderwijs en toetsing tot 1 juni online aan te bieden. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en te studeren wordt verlengd tot 1 juni. Voor practica-vakken die niet online kunnen zoeken we naar een maatwerkoplossing.

  We zijn ons er zeer van bewust dat ook dit weer een hele ingrijpende maatregel is voor zowel studenten als medewerkers. Daarom houden we de mogelijkheid tot fysiek onderwijs na 1 juni op dit moment  open.

  Videoboodschap van Geert ten Dam aan medewerkers

  Thuiswerken met (kleine) kinderen om je heen, een wiebelige VPN-verbinding, videobellen zonder geluid of beeld en tegelijk zorgen voor goed online onderwijs. Dat is pittig. UvA-bestuurder Geert ten Dam steekt iedereen een hart onder de riem in deze videoboodschap:

  Bekijk videoboodschap op YouTube

  Promoties

  Zolang de coronamaatregelen aan de UvA van kracht blijven, zullen de promotieplechtigheden online – via Zoom – plaatsvinden en niet fysiek in de Aula of de Agnietenkapel. Bureau Pedel is druk bezig met alle voorbereidingen, waaronder het proefdraaien op Zoom. De eerste online promotieplechtigheid is later deze week, op donderdag 26 maart.

  Eindexamens

  Ook voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs heeft het coronavirus verstrekkende gevolgen, nadat vanmorgen bekend is gemaakt dat de centrale eindexamens niet doorgaan. De deadline voor aanmelding is verschoven en matching wordt waar mogelijk online georganiseerd. De diploma’s die in deze bijzondere situatie worden verstrekt zijn voor de UvA uiteraard volwaardig.

 • Update 23-03-2020 (12:00)

  Vandaag zijn er geen UvA-brede updates. We verwijzen medewerkers en studenten van de UvA naar de berichten en informatie van hun eigen afdeling of opleiding.

  Lees verder de updates hieronder of ga naar de veelgestelde vragen.

 • Update 20-03-2020

  Er komt meer ruimte voor alternatieve toetsmomenten en het bindend studieadvies wordt met een jaar uitgesteld. Hieronder staan kort de belangrijkste besluiten die vandaag door het bestuur van de UvA, in samenspraak met de decanen van de faculteiten, zijn genomen. Vandaag wordt de informatie in de FAQ’s zo veel mogelijk aangevuld. Studenten ontvangen zo snel mogelijk specifieke informatie over hun tentamens vanuit de opleiding.

  Planning niet afgenomen tentamens  

  Voor de vakken van blok 4 waarvoor aan het eind van het blok (eind maart) geen online alternatief kan worden aangeboden, plannen de opleidingen een alternatief toetsmoment in. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden: gedurende blok 5 en 6, in de herkansingsweken in week 27 en 28, of in een extra week van het academisch jaar (week 29). Het academisch jaar wordt met een week verlengd om zo een extra moment te creëren voor het afnemen van toetsen.

  Let op: het alternatieve toetsmoment verschilt per opleiding; er wordt rekening gehouden met voldoende tijd tussen een eerstekanstoets en de herkansing van die toets. Meer informatie over data en wijze van de toetsing ontvangen studenten van hun opleiding.

  Bindend studieadvies

  De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af aan studenten. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten voor de BSA in twee academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten; zij hoeven dus niet aan te tonen dat zij als gevolg van het coronavirus het benodigde aantal punten niet hebben gehaald. Als studenten voldoende punten hebben gehaald, kunnen ze wel een positief BSA ontvangen.

  Scripties

  Een groot aantal studenten is momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat studenten niet de benodigde data kunnen verzamelen of minder toegang hebben tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.

  Diplomaceremonies

  Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, moeten buluitreikingen en diplomaceremonies helaas tot nader order worden uitgesteld. In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek een diploma aangetekend worden verstuurd.

  Internationale studenten

  We volgen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Het reisadvies voor internationale studenten is om - waar mogelijk en vooral veilig – terug te gaan naar het thuisland. De UvA adviseert internationale studenten zich niet voortijdig uit te schrijven als zij van plan zijn de studie voort te zetten. De UvA doet er alles aan om voor alle studenten alternatieve (online) vormen van onderwijs aan te bieden. Zo nodig geldt dit op termijn ook voor alternatieve vormen van toetsing. Kortom we doen er alles aan om, waar mogelijk, studievertraging voor alle studenten te voorkomen. Internationale studenten die zich toch uit willen schrijven aan de UvA, kunnen een verzoek tot uitschrijving indienen via Studielink. Zij krijgen het betaalde collegegeld terug vanaf het moment van uitschrijving in dit lopende studiejaar.

  NSE

  De Nationale Studenten Enquête (NSE) komt dit jaar te vervallen. De NSE zou vanaf 20 april uitgezet worden onder studenten. Dit is in de huidige situatie niet meer realistisch. Ook zou meting nu een onjuist beeld kunnen geven (allerlei andere effecten zouden gemeten kunnen worden) als gevolg van de situatie rondom corona. 

  Alle studenten worden door hun opleiding nader geïnformeerd over de concrete uitwerkingen van de nieuwe besluiten.

 • Update 19-03-2020 (20.00)

  Zojuist heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) na overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een aantal belangrijke besluiten genomen, onder meer over bindend studieadvies en de uiterlijke inschrijfdatum voor opleidingen. De Nederlandse universiteiten hebben in het overleg met de minister aangegeven te zullen handelen in de geest van dit document.

  Over het bindend studieadvies (BSA) is besproken dat studenten die niet aan de BSA-norm van de opleiding voldoen, omdat zij door COVID-19 studievertraging hebben opgelopen, uitstel krijgen. Zij krijgen de mogelijkheid een positief advies te krijgen in het studiejaar 2020-2021. De universiteiten stellen zelf nadere richtlijnen op om vast te stellen welke studenten dit betreft. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm, ontvangen dit jaar een positief advies.

  Wat betreft de inschrijfdatum voor bachelor- en masteropleidingen, waarvoor in veel gevallen een deadline op 1 mei staat, is het uitgangspunt dat die datum naar 1 juni verschuift.

  Lees hier meer over de afspraken.

  Het bestuur van de UvA bespreekt vrijdagochtend wat deze maatregelen betekenen voor de studenten en medewerkers van de UvA. Wij verwachten een toelichting te kunnen geven in een update op vrijdagmiddag.

 • Update 19-03-2020 (17.40)

  Het College voor Promoties (CvP) heeft vandaag besloten om de promoties in de periode 23 maart t/m 6 april te laten doorgaan, maar in een andere, online vorm. De promovendi zullen van achter hun pc of laptop thuis hun proefschrift verdedigen tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie. Dat doen zij op het online platform ZOOM.

  Het is niet te voorspellen hoe lang de huidige situatie rondom het coronavirus gaat duren. Daarom heeft het CvP voor dit online alternatief gekozen, zodat de promovendi kunnen afronden waar zij vier jaar lang naartoe gewerkt hebben en hun loopbaan kunnen voortzetten. Dat de promotieplechtigheden door de bijzondere omstandigheden niet - zoals gebruikelijk - in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s gevierd kunnen worden, vindt het CvP ontzettend spijtig.

  Bureau Pedel heeft inmiddels alle promovendi die het betreft, en hun begeleiders per e-mail geïnformeerd. Naar verwachting neemt het CvP volgende week een besluit over de promoties die in de periode na 6 april gepland staan.

 • Update 19-03-2020 (12.00)

  Vanmiddag bespreekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen (OCW) met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een aantal belangrijke zaken die alle universiteiten in Nederland aangaan. Bijvoorbeeld over het bindend studieadvies, collegegeld, de uiterlijke aanmelddata en inschrijvingen voor bachelor- en masteropleidingen, mogelijke financiële gevolgen van het Coronavirus en over het al dan niet repatriëren van medewerkers en studenten uit het buitenland.

  We begrijpen dat er nog veel vragen leven, bijvoorbeeld over de voortgang van je studie. In de loop van de avond, nadat de volgende stappen bekend zijn gemaakt, plaatsen we een korte update met een link naar de website van de VSNU.

  Morgen (vrijdag 20-3) plaatsen we een uitgebreide update waarin we de gevolgen voor medewerkers en studenten van de UvA toelichten.

 • Update 18-03-2020 (18.05)

  Sluiting van een aantal UvA-gebouwen

  Een aantal panden van de UvA wordt met ingang van 18 maart (’s avonds) tot minimaal maandag 6 april gesloten. Het is voor medewerkers nog wel mogelijk om spullen op te halen in de panden die worden gesloten.

  Een aantal gebouwen blijft open om medewerkers en studenten die echt niet op afstand kunnen werken een werkplek te bieden. Daarnaast blijven sommige gebouwen open omdat specifiek onderzoek, verzorging van planten of dieren of essentiële lab- of andere werkzaamheden doorgang moeten vinden.

  Bekijk in de veelgestelde vragen onder ‘Gebouwen en faciliteiten’ welke panden gesloten of beperkt geopend zijn. 

  Informatie over thuiswerken aangepast

  De informatie voor medewerkers van de UvA over thuiswerken is aangepast naar aanleiding van vragen die hierover werden gesteld. Zie hiervoor de veelgestelde vragen onder 'Thuiswerken'.

 • Update 17-03-2020 (12.00)

  Voorbereiding op verlenging van maatregelen

  De keuze van de regering om het coronavirus gecontroleerd te laten verspreiden en geleidelijk groepsimmuniteit op te bouwen kan betekenen dat de maatregelen die nu genomen zijn verlengd worden tot na 6 april. Hoewel dat nu nog niet zeker is, moeten wij ons daar op voorbereiden.

  Impact op medewerkers en studenten

  Het wordt een moeilijke tijd, met een grote impact op iedereen. Daar zijn wij ons zeer van bewust. De omschakeling naar online onderwijs is niet voor elke opleiding eenvoudig te regelen, lessen moeten worden aangepast, studieadviseurs ontvangen veel vragen waar nog niet altijd antwoorden op zijn, promovendi moeten hun langverwachte verdediging uitstellen. En in het bijzonder internationale studenten bevinden zich in een kwetsbare en soms onzekere positie.

  Wij willen er alles aan doen om studievertraging te voorkomen en, met elkaar, zorg te dragen voor de continuïteit: zoveel mogelijk online blijven werken en studeren, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt. Blok vijf zal daarom online worden gegeven; er wordt nu hard aan gewerkt om dat voor elke opleiding in te richten.

  Het is mooi om te zien dat er initiatieven worden gestart om digitaal doceren te ondersteunen, tips and tricks worden doorgespeeld, virtuele werkgroepen ontstaan en iedereen bereid is flexibel te zijn om er gezamenlijk het beste van te maken. Aan de andere kant zien wij ook de complexiteit: thuis proberen een college te geven met mogelijk kinderen om je heen, online verbindingen die niet werken, geen plek of apparatuur om rustig te skypen, studeren of een webcollege te volgen. Het is niet eenvoudig, het vraagt veel van iedereen.

  Vragen

  In de nieuwsbrieven die vanmiddag worden verstuurd aan medewerkers en studenten, proberen wij antwoord te geven op vragen over thuiswerken, online doceren, reisbeleid en andere zaken. Deze vragen en antwoorden worden uiteraard ook beschikbaar in het overzicht met veelgestelde vragen op deze webpagina uva.nl/coronavirus.

  Op een aantal belangrijke vragen over inschrijfdatum, tentamens en bindend studieadvies hebben wij nog geen antwoord, onder andere omdat hierover in Den Haag afstemming plaatsvindt. Veel opleidingen zijn nu bezig om een alternatief voor de schriftelijke tentamens aan het einde van dit blok te organiseren, de invulling daarvan kan per opleiding verschillen. Wij hopen hierover uiterlijk vrijdag aanstaande meer duidelijkheid te bieden. Houd deze pagina in de gaten voor algemene updates en Canvas voor informatie vanuit je opleiding.

  Nogmaals, fijn dat jullie steun vinden aan elkaar en rekening houden met degenen die, vanwege zorg, ziekte, kinderen of anderszins, het moeilijk hebben. Veel dank daarvoor.

  College van Bestuur UvA

 • Update 16-03-2020 (12.00)

  Verlenging en uitbreiding van maatregelen overheid: tot en met maandag 6 april geen onderwijs op locatie aan de UvA

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. In lijn met deze extra maatregelen zal er in elk geval tot en met maandag 6 april geen onderwijs op locatie plaatsvinden aan de UvA.

  Vandaag vindt nader overleg plaats met de examencommissie met betrekking tot het BSA en de tentamens. Aanstaande donderdag wordt hierover landelijk overleg gevoerd zodat naar verwachting vrijdag nadere concrete informatie zal volgen.

  Er wordt zoveel mogelijk online onderwijs aangeboden, houd hiervoor Canvas in de gaten. Voor dit type onderwijs geldt dezelfde deelnameplicht als voor andere vormen van onderwijs, behalve bij (bijvoorbeeld technische) overmacht.

  Verder:

  • Gebouwen van de UvA blijven geopend.
  • Wat betreft de werk- en studieplekken op de faculteiten wordt medewerkers en studenten verzocht om - conform de landelijke richtlijnen - thuis te blijven en thuis te werken of studeren. Alleen als je geen andere mogelijkheid hebt en er een dringende noodzaak is, kun je op de faculteiten wel terecht om te werken of studeren. Doe dit alleen als je geen gezondheidsklachten hebt en houd afstand van anderen.
  • We roepen studenten op terughoudend te zijn met sociale contacten, ook buiten de UvA. Zie ook het advies van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).
  • VPN is nog verder uitgebreid om thuiswerken te faciliteren.

  Lees het interview met Geert ten Dam in Folia

  Folia sprak vrijdag 13 maart met bestuursvoorzitter Geert ten Dam over hoe het besluit het tot stand kwam, en wat de gevolgen zijn: ‘We hebben dit nog nooit meegemaakt, en we gaan niemand aan het onmogelijke houden.’

  Lees het interview op de website van Folia

 • Update 13-03-2020 (16:00)

  Aanvullende maatregelen

  • De Universiteitsbibliotheek gaat vanaf zaterdag 14 maart dicht. Wat betreft de studieplekken op de faculteiten wordt studenten verzocht om conform de landelijke richtlijnen - thuis te blijven en thuis te studeren. Het uitlenen en inleveren van boeken kan wel doorgaan, maar uitsluitend bij de UB aan het Singel van maandag tot vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur.
  • De komende week van 16 t/m 20 maart - worden alle promoties afgelast. Deze week wordt gebruikt om te bekijken of de promoties daarna wel, maar misschien in andere vorm, door kunnen gaan.
  • Vanaf maandag 16 maart zijn op alle UvA locaties de kantines en koffiecorners dicht. De koffiemachines op de verschillende locaties blijven wel gevuld.
  • Het Allard Pierson sluit vanaf zaterdag 14 maart.
  • De Academische Club heeft zijn deuren per vandaag al gesloten en alle evenementen t/m 6 april afgelast.

  Onderwijs

  Het doel is te zorgen dat het lopende blok kan worden afgemaakt, de tentamens op een ander moment of andere manier worden afgenomen, en het komende blok – vanaf 30 maart – zo veel mogelijk online zal worden aangeboden. Het doel is de negatieve effecten voor studenten te minimaliseren en studievertraging te voorkomen. De verschillende scenario’s hierover worden de komende dagen doorgesproken met de faculteiten. Ook het Ministerie van Onderwijs werkt aan richtlijnen. Meer informatie hierover volgt na het weekend.

  Online onderwijs (informatie voor docenten)

  Op de CANVAS-pagina 'Keep on teaching' (inloggen met UvAnetID) zijn voor docenten tips & tricks beschikbaar over het geven van online onderwijs. Deze pagina wordt de komende periode dagelijks geüpdatet. Na dit weekend komt ook een Nederlandstalige versie beschikbaar. Ben je docent en mis je informatie of heb je suggesties: op de startpagina staat een link naar een CANVAS-discussie waar je feedback kunt geven.

  Evenementen na 6 april

  Over het al dan niet doorgaan van evenementen en bijeenkomsten die na 6 april aan de UvA staan gepland, wordt later besloten. Dat zullen wij dan zo snel mogelijk laten weten.

 • Update 13-03-2020 (12:00)

  Op verschillende momenten vindt vanmiddag overleg plaats over prangende zaken – praktisch en onderwijsgerelateerd – waar we als UvA voor gesteld staan door de situatie rondom het coronavirus.

  Wat is er voor nu duidelijk? Zoals gisteren ook is gecommuniceerd, blijven de gebouwen van de UvA geopend. Dat geldt vooralsnog ook voor de Universiteitsbibliotheek, ook op de faculteitslocaties, en dus voor de studieplekken. Mocht daar verandering in komen, dan wordt daar in een update later vanmiddag over bericht. Het USC, SPUI25 en CREA zijn gesloten. Al het (fysieke) onderwijs en de tentamens zijn t/m 31 maart gecanceld en zo ook alle UvA-evenementen zoals congressen en oraties. Wat betreft de promoties is de verwachting nog steeds dat deze doorgang kunnen vinden, mits deze in kleine kring plaatsvinden. De afdeling ICTS werkt momenteel aan om een pagina in CANVAS met tips en tricks voor docenten met betrekking tot online onderwijs.

  Er komen via coronavragen@uva.nl en de sociale media veel vragen binnen over onderwijs op afstand, het verplaatsen van tentamens, het oplopen van mogelijke studievertraging, en evenementen/bijeenkomsten die na 31 maart gepland staan. Hierover wordt later vandaag verder gesproken en wij hopen hierover zo snel mogelijk te kunnen berichten. De volgende update wordt naar verwachting rond 16.00 uur gepubliceerd.

 • Update 12-03-2020 (22.00)

  Onderwijs op locatie afgelast

  De nieuwe maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd om de gevolgen van het coronavirus te beperken, hebben ook voor de UvA grote gevolgen. Zo is er besloten dat al het onderwijs deze maand zoveel mogelijk digitaal zal worden aangeboden, thuiswerken wordt aangeraden en grote evenementen – zoals de Bachelordag – worden afgelast.  

  Gevolgen onderwijs

  Vanaf vrijdag 13 maart vindt er, in elk geval tot en met 6 april, geen onderwijs op locatie plaats aan de UvA. Al het onderwijs zal in de komende periode zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. Op de kortst mogelijke termijn volgt hier nadere informatie over.  

  De geplande tentamens gaan deze maand niet door, behalve als er tentamens zijn die op afstand kunnen worden afgenomen. De UvA vindt dat dit geen invloed zou mogen hebben op je studievoortgang en we doen ons uiterste best om een passende oplossing te vinden. Voor nadere informatie raden we je aan om Canvas goed in de gaten te houden.

  Het is de bedoeling dat hierover zo spoedig mogelijk meer informatie volgt. Deze zullen wij dan communiceren via uva.nl/coronavirus, in Canvas en/of via je opleiding.

  Stageactiviteiten kunnen mogelijk wel doorgang vinden, afhankelijk van de locatie. Dit is ter individuele beoordeling van de stagiair en de stageplaats.

  Mochten er specifieke besluiten worden genomen die betrekking hebben op je opleiding of afdeling, dan word je hierover nog nader geïnformeerd. Ben je student geneeskunde of tandheelkunde, dan gelden speciale regels en richtlijnen. Deze zijn te vinden op Tulp Intranet en Actanet.

  Gevolgen evenementen

  Alle UvA-evenementen worden afgezegd, ongeacht de locatie. Ook dit heeft grote gevolgen. Eerder werd al besloten de bachelordag af te gelasten, maar tot en met 31 maart kunnen bijvoorbeeld ook oraties en congressen geen doorgang vinden. Evenementen van studieverenigingen vallen ook onder deze maatregel. Op dit moment is de verwachting dat promoties doorgang kunnen vinden, zij het in kleine kring.

  Gevolgen thuiswerken en onderzoek

  Voor alle medewerkers geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit vereist afstemming met je leidinggevende. De gebouwen van de UvA blijven wel open, onder andere omdat op bepaalde plekken het lopende onderzoek en andere activiteiten fysieke aanwezigheid vereist.

  Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts moeten thuis blijven.

  De capaciteit van de VPN wordt uitgebreid, zodat het ook vanuit huis mogelijk is om verbinding te maken met netwerkschijven, SAP, Corsa en andere systemen. Hierbij geldt wel het dringende verzoek om de VPN-verbinding niet onnodig ongebruikt open te laten staan. Uiteraard adviseren wij iedereen om je laptop mee naar huis te nemen.

  Vragen

  Er zijn nog veel vragen en issues te beantwoorden en op te lossen. Via de website, nieuwsbrieven en Canvas blijven we iedereen zo snel mogelijk informeren.

 • Update 12-03-2020 (12.00)

  Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en het advies van het RIVM beraden we ons over de te nemen maatregelen in onderwijs en werken op de UvA. We berichten hier zo snel mogelijk over richting studenten en medewerkers en zullen alle informatie ook op deze pagina aanvullen.

  UvA-Bachelordag 14 maart 2020 gaat niet door
  Tot onze grote spijt heeft de UvA, na overleg met experts, moeten besluiten om de Bachelordag van aanstaande zaterdag 14 maart niet door te laten gaan in verband met het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. De belangrijkste reden is het grote aantal bezoekers uit verschillende delen van het land en uit het buitenland.

  Alle deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht. Via video-opnames hopen we in de loop van volgende week aankomende studenten zo goed mogelijk alsnog online de informatie te kunnen verstrekken die zij anders, live, op de bachelordag hadden gekregen.
  Meer uitleg over het besluit van de UvA vind je hier.

 • Update 11-03-2020

  Let op: helaas kan de Bachelordag niet doorgaan - zie update van 12-03-2020

  Vandaag rond 12.00 uur zijn er geen algemene updates te melden.

  Specifiek aan bezoekers en medewerkers van de Bachelordag van 14 maart willen we melden dat de Bachelordag voorlopig gewoon doorgaat. De UvA volgt hiermee de richtlijn van het RIVM en de GGD: er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten. We raden bezoekers wel aan regelmatig de eigen e-mail te checken of onze website in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, want de richtlijnen kunnen nog wijzigen.

 • Update 10-03-2020

  Geen handen schudden

  Vanaf maandagavond 9 maart 2020 schudden we geen handen meer bij de UvA.

  Noord-Brabant

  Op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid, vraagt de UvA medewerkers die in Noord-Brabant wonen om de komende zeven dagen zoveel mogelijk thuis te werken waar dat kan. Het gaat dan om medewerkers van wie de aard van het werk het toelaat. Als je lesverplichtingen hebt, staat je werk het niet toe om vanuit huis te werken en verwachten we dan ook dat je gewoon naar de UvA komt om les te geven. Bespreek met je leidinggevende of thuiswerken voor jou mogelijk is. Bovenstaande geldt alleen voor medewerkers die in Noord-Brabant wonen. Medewerkers uit Noord-Brabant die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, zijn verplicht om thuis te blijven of thuis te werken. 

  Heb je een werkafspraak of een afspraak voor je studie in Noord-Brabant? Ga in principe niet en probeer het gepland overleg per telefoon of op een andere manier te voeren.

  Algemene richtlijn

  Veel mensen blijven voor de zekerheid thuis als ze verhoging of verkoudheid hebben. Zodra de klachten voorbij zijn, kun je de werkdag erna weer gewoon naar de universiteit. Worden de klachten juist erger, krijg je koorts, hoesten of benauwdheid, en ben je ook in een ‘risicogebied’ geweest of heb je contact gehad met iemand met het virus? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts. (Bron: RIVM).

 • Update 09-03-2020

  Vandaag zijn er geen updates voor medewerkers en studenten over het coronavirus. De UvA volgt de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn zondag 8 maart aangescherpt voor Noord-Brabant. Lees de update van 8 maart hieronder of ga naar de veelgestelde vragen.

 • Update 06-03-2020

  Reisadviezen

  Graag wijzen we studenten en medewerkers die een reis voor studie of werk (zouden) maken nogmaals op de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op www.nederlandwereldwijd.nl vind je de actuele kleurcode (groen, geel, oranje, rood) voor alle gebieden en landen. Voor de reisadviezen van BuZa  in relatie tot studenten en medewerkers geldt het volgende voor de gele, oranje en rode reisadviezen.

  Geel advies: (Let op, veiligheidsrisico’s)

  Een of enkele vastgestelde besmettingen leveren mogelijk een (toenemend) risico voor de continuïteit en veiligheid op. Studenten en medewerkers houden zelf de ontwikkelingen in de regio in de gaten en maken voor het afreizen de afweging of het risico beheersbaar en aanvaardbaar is. 

  Oranje advies: (Alleen noodzakelijke reizen)

  Er heerst een groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Veel instellingen en openbare gelegenheden sluiten de deuren en onderwijsinstellingen schorten lesprogramma’s op. Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Medewerkers/onderzoekers die een dringend belang hebben om toch af te reizen overleggen dit vooraf met de directeur van de instelling of faculteit. Studenten en medewerkers in de regio worden dringend verzocht terug te keren. 

  Rood advies: (Niet reizen)

  Er heerst een zeer groot besmettingsrisico voor mensen in de benoemde regio. Het openbaar leven ligt stil en reizen in en naar de regio is (bijna) niet meer mogelijk. Voor studenten en medewerkers geldt een negatief reisadvies. Studenten en medewerkers in de regio worden actief terug gehaald. De faculteiten onderhouden de contacten met de individuele student en/of medewerker om ondersteuning te bieden waar nodig.

  UvA Verzekering

  Naar aanleiding van vragen van studenten en medewerkers over wat er verzekerd wordt door de UvA bij wijzigingen of annuleringen van reizen voor studie of werk, hebben we een aantal nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden toegevoegd aan de FAQ onder de kop ‘Reizen’. De UvA heeft een reisverzekering bij de firma Meijers. In principe kan elke reis die voor studenten onder het curriculum valt of medewerkers die zakelijk reizen voor de UvA onder de reisverzekering vallen. Annuleringen en alle reisgebonden kosten vallen hieronder (bv ticket, taxi, verblijfkosten). Als het congres in het buitenland waar je naar toe gaat bijvoorbeeld geannuleerd wordt, kun je een schadeclaim bij Meijers indienen.

 • Update 08-03-2020

  Aangescherpte richtlijnen voor Noord-Brabant

  Als je hoest, kucht of verkouden bent, kom je dan wel of niet naar de UvA? En als je uit Brabant komt, wat doe je dan? Hieronder volgt het antwoord op die veelgestelde vragen.

  ​De UvA volgt – net als alle andere universiteiten – de richtlijnen van het RIVM. Voor mensen uit Noord-Brabant geldt op dit moment een aangescherpte richtlijn.  Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg geadviseerd om met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Kom in dat geval dus ook niet naar de UvA.

  Zie ook de veelgestelde vragen.

 • Update 04-03-2020

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Noord-Italië gisteren aangescherpt. Het reisadvies geldt voor de regio's Aostavallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. Voor deze regio’s geldt nu kleurcode oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze regio worden afgeraden, om extra besmettingen met het coronavirus in Nederland te voorkomen.

  Voor de UvA zijn de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM leidend. Richtlijnen voor wel of niet reizen naar bepaalde gebieden staan op de site van het ministerie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Zolang voor de regio’s in Noord-Italië kleurcode oranje geldt, kunnen reizen naar deze regio niet doorgaan. De FAQ op deze webpagina over reizen naar Italië worden vandaag waar nodig geactualiseerd.

 • Update 05-03-2020

  Vandaag zijn er geen updates over het nieuwe coronavirus voor medewerkers en studenten. Lees de update van 4 maart hieronder.

 • Update 03-03-2020

  Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft besloten een aantal cursussen te annuleren, omdat de beschikbaarheid van neusmondmaskers beperkt is door de grote vraag door het coronavirus. De ACTA informeert daarover zelf de betreffende studenten, docenten en patiënten. Voor studenten van de Faculteit der Tandheelkunde gelden de richtlijnen van de ACTA, die zijn te vinden op ACTAnet en Canvas. De richtlijnen van ACTA prevaleren boven de informatie op de UvA-website. Dat betekent dat de ACTA-richtlijnen leidend zijn voor studenten aan de Faculteit der Tandheelkunde.

  Voor studenten van de Faculteit der Geneeskunde gelden de richtlijnen van Amsterdam UMC, die zijn te vinden op Tulp Intranet. De richtlijnen van Amsterdam UMC prevaleren boven de informatie op de UvA-website. Dat betekent dat de Amsterdam UMC richtlijnen leidend zijn voor studenten aan de Faculteit der Geneeskunde.

 • Update 02-03-2020

  Het RIVM hield gisteren (zondag 1 maart) een persconferentie  en heeft de adviezen over het coronavirus aangescherpt. De UvA volgt deze adviezen.

  Ben je onlangs in een van de gebieden geweest waar het coronavirus heerst en heb je verkoudheidsklachten of koorts? Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.

  Het gaat om de volgende gebieden (zie rivm.nl voor de actuele lijst):

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

  Op de website van het RIVM is nu ook informatie in het Chinees te vinden.

 • Update 28-02-2020

  Ook in Nederland zijn mensen met het coronavirus besmet. Alle evenementen aan de UvA gaan voorlopig gewoon door. De overheid zet in de loop van de dag de lijnen open op het speciale telefoonnummer 0800-1351.

  Ben je student of medewerker en heb je vragen over het coronavirus, dan kun je ook e-mailen naar coronavragen@uva.nl

  Voor studenten van de Faculteit der Geneeskunde gelden de richtlijnen van Amsterdam UMC, die zijn te vinden op Tulp Intranet. De richtlijnen van Amsterdam UMC prevaleren boven de informatie op de UvA-website.

  Wanneer bel je de huisarts?

  Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebben, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt.  De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus. Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  als je:

  • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
  • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Deze lijst vind je op de website van het RIVM.
  • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

  De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Het is belangrijk om zo snel mogelijk telefonisch contact te zoeken met je huisarts (ter voorkoming van eventuele besmettingen), de instructies van de huisarts strikt op te volgen en je opleidingscoördinator of leidinggevende op de hoogte te brengen.

 • Update 25-02-2020

  Italië

  Op de website van het Italiaanse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek is aangekondigd dat in drie provincies, te weten Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna alle onderwijsactiviteiten in elk geval tot en met 29 februari zijn opgeschort. De UvA heeft in deze provincies met 7 partneruniversiteiten uitwisselingsovereenkomsten. We nemen contact op met alle uitwisselingsstudenten die zich thans bij een van de 7 partnerinstellingen bevinden. Ook zoeken we contact met medewerkers die voor studie of onderzoek in een van deze regio’s verblijven. Reisbewegingen zijn in elk geval  t/m 29 februari afgeraden voor de 3 provincies.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de betreffende regio aangescherpt, zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/italie/zakendoen/reisadvies

  China

  De UvA raadt studenten en onderzoekers voorlopig af naar China te reizen. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan zijn onze partneruniversiteiten in verschillende Chinese steden momenteel gesloten voor onderwijs en onderzoek. De UvA heeft zoveel mogelijk contact met studenten en medewerkers die zich al in China bevinden.

  Binnenkort voor studie of werk naar China?

  Medewerkers en studenten die plannen hebben om naar China te gaan, adviseren we om niet af te reizen. Raadpleeg ook het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies.

  Gelet op de reisbeperkingen in veel Chinese steden, is het mogelijk dat sommige in Amsterdam verblijvende Chinese studenten niet volgens plan terug kunnen reizen naar huis of naar de eigen universiteit. Bij vragen kunnen ze mailen naar coronavragen@uva.nl.

  Wat moet ik doen als ik onlangs in China ben geweest? 

  Inkomende studenten vanuit China zijn voorlopig gewoon welkom. Wel adviseren we studenten en medewerkers die recent in Wuhan of provincie Hubei zijn geweest of in nauw contact hebben gestaan met personen uit Wuhan of de provincie Hubei die ziekteverschijnselen vertonen, met spoed per telefoon of e-mail contact op te nemen met de eigen huisarts of Bureau Studentenartsen.

  Chinese uitwisselingsstudenten die momenteel in Amsterdam verblijven en onlangs naar China hebben gereisd, wordt ook geadviseerd per telefoon of e-mail contact op te nemen met de huisarts als er sprake is van ziekteverschijnselen die overeenkomen met die van het coronavirus (je voelt je ziek met koorts dat wil zeggen 38 graden celsius of hoger, hoesten of ademhalingsproblemen of kortademigheid).

  Exchange

  Met studenten die via het Global Exchange Programme van de UvA van en naar China, Hong Kong SAR en Taiwan reizen (semester 1 en 2) is contact gelegd.