Publicaties en recensies - Lia van Gemert


In voorbereiding

Publicaties

De lange Gouden Eeuw, 1550-1700 . Lia van Gemert (hoofred.), Arie Gelderblom, Els Stronks e.a.
Onderdeel van de educatieve website
Digitale versie .
Webartikel.

A. de Koning, Simsons treurspel . Editie met inleiding, i.s.m. N. Veldhorst en B. Wormgoor.
Boek.

More than you can guess. Women writers from the Low Countries 1200-1850 . A Bilingual Anthology . Bloemlezing met inleiding. Hoofdred: Lia van Gemert, Hermina Joldersma (Calgary), Dieuwke van der Poel; red. Riet Schenkeveld-van der Dussen, Piet Couttenier, Karel Porteman.
Boek.


2009

Publicaties

Severing what was Joined Together: Debates about Pain in the Seventeenth Century Dutch Republic. In: J.F. van Dijkhuizen, K.A.E. Enenkel (eds.), The Sense of Suffering. Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture . Intersections Vol. 12. Leiden, Brill, 2009, p. 443-468.
Artikel.

Claeszoon, Comt, siet, end bemerct. In: Gabri van Tussenbroek, Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar . Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen, 2009, p. 271.
Teksteditie (vertaling).

'Brief aan een bezorgde moeder'. In: Yra van Dijk (red.), Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend. Brieven uit de Nederlandse letteren , verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen. Amsterdam, 2009.
Artikel.
Digitale versie

Herman Pleij, Lia van Gemert en Marita Mathijsen, 'De verbeelding van de stad in de literatuur'. In: Leo Lucassen en Wim Willems (red.), Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010 . Amsterdam, Bert Bakker, 2009, p. 124-151, 279-281.
Artikel.


2008

Publicaties

Louwtje van Zevenhuizen of de streken van een boerenridder. In: Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij . Red. Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen. Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 54-62.

Stenen in het mozaïek: de vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 124-1 (2008), 20-30.

Het aardse paradijs. Over het landschap in het vroegmoderne proza. In: Praagse perspectieven 2007. In press (Colloquium Neerlandicum Praag 2007). 

Schuld en boete bij Vondel en De Koning. In: S. Kiedron en B. Kalla (ed.), Trefpunt Wroclaw. Neerlandistische ontmoetingen . Wroclaw. In press.

2007

Publicaties

Johan van Beverwijck . In: W.F. Bynum and Helen Bynum (eds.), Dictionary of Medical Biography . Westport/London, Greenwood Press, 2007, vol. I, 203-204
Lemma.

Ondergronds, onderhuids. In: Vooys. Tijdschrift voor Letteren 25-4, 64-65.

Recensies

En daar gebeurde het: reportages op locatie. Maarten Prak (ed.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw . Amsterdam, Bert Bakker, 2006. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 2007-2, 254-255.


2006

Publicaties

'Het buitenbeentje'. In: Literatuur [De Groene Amsterdammer] 130-1 (2006), p. 38-42.
Artikel.
Digitale versie

'Echte helden zie je zelden. Idolen in het Nederlandse epos'. In: De Achttiende Eeuw 38 (2006), p. 22-38.
Artikel.
Digitale versie


2005

Recensies

De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdamse toneel in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004. 278 pp., gebonden, ills. ISBN 90-5356-676-7. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121-1 (2005), 92-94.
Digitale versie

Kåre Langvik-Johannessen, Die südniederländische Bühnendichtung im 18. Jahrhundert; Dramen um Karl V. In: Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Theaterwissenschaft 46-2 (2001). Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag. AU ISSN 0025-4606. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 121-2 (2005), 186-187.
Digitale versie

Justus Lipsius, Politica. Six Books of Politics or Political Instruction . Edited, with translation and introduction by Jan Waszink. Bibliotheca Latinitatis Novae. Assen, Royal Van Gorcum, 2004. ISBN 90 232 4038 3. XII + 840 pp. Nederlandse letterkunde 10-3 (2005), 256-258.

 


2004

Publicaties

Een rotsvast vertrouwen. Lucretia van Merken over de natuur. In: Literatuur 2004-7, p. 35-37.
Artikel.
Digitale versie

Een toekomst voor Wolff en Deken. In: P. Altena en M. Everard (red.), Onbreekbare Burgerharten. De historievan Betje Wolff en Aagje Deken . Nijmegen, Vantilt, 2004, p. 189-193, 216-217.
Artikel.
Digitale versie
 

Recensies

J.W.H. Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720 . Hilversum, Verloren, 2003. ISBN 90-6550-745-0. pp.384. In: Neerlandica extra muros (2004-1), p. 69-71.

Boukje Thijs, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610) . Hilversum, Verloren, 2004, 213 blz. Ill. ISBN 90-6550-795-7. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 117-4 (2004), p. 604-605.

John Barclay, Argenis . Ed. Mark Riley & Dorothy Pritchard Huber. Royal Van Gorcum, Assen/Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, AZ, 2004. Bibliotheca Latinitas Novae, vol. 6, 2 bndn, XII + 966 pp. Ills. ISBN 90-232-4034-0. In: Nederlandse letterkunde 9 (2004), p. 406-408.


2003

Publicaties

'Biertje? De smaak van historische literatuur'. In: Handboek Literatuuronderwijs 2003-2004. Amsterdam, Bulkboek, p. 92-96. ISBN 90-75788-08-8
Artikel. 
Literatuuronderwijs kan een goede bijdrage leveren aan de culturele smaakontwikkeling van leerlingen, mits het niet in oppervlakkigheden blijft steken. Het moet leerlingen uitdagen om de artistieke en sociale wereld achter een tekst te leren kennen. Historische literatuur is een onmisbaar onderdeel in het voortgezet onderwijs.
Digitale versie

Verreziende helden. Visualiteit in het Nederlandse epos. In: M. van Vaeck, H. Brems, G. Claassens (red.), De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden.Opstellen voor prof.dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. Leuven, Peeters, 2003, p. 387-404. ISBN 90-429-1374-6. Ills.
Artikel.
Digitale versie 

De snoepige grillen van hillebillen. Straatgewoel op het zeventiende-eeuwse toneel. In: E. Ruijsendaal, G. Rutten, F. Vonk (red.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets bij zijn afscheid . Münster, Nodus Publikationen, 2003, p. 121-134. ISBN 3-89323-219-2. Ills.
Artikel.
Digitale versie
 

Recensies

Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700 . Uitgeverij Vantilt. Nijmegen 2002. ISBN 90-75697-80-5. In: Nederlandse letterkunde 8-1 (2003), p. 83-8 6


2002

Publicaties

Een nieuw leven voor de historische literatuur. In: L. Derriks (red.), Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001 . Gent, Academia Press, 2002, p. 115-119. ISBN 90-382-0436-1.
Artikel. 
Digitale versie

'De canon voorbij. Nieuwe kansen voor historische literatuur'. In: Tsjip/Letteren 12-1 (april 2002), 24-29.
Artikel. 
Digitale versie
De serie Tekst in Context biedt nieuwe kansen voor het onderwijs in de literatuurgeschiedenis. In de serie worden historische literaire teksten gekoppeld aan de cultuur waarin ze functioneerden. De delen bevatten een vertaling van de historische tekst, zijn uitbundig geïllustreerd en geven veel informatie over de artistieke en sociale context. De vragen en opdrachten zijn toegespitst op het voortgezet onderwijs (havo en vwo).

P.C. Hooft, Warenar . Geld en liefde in de Gouden Eeuw . Samenstelling Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees i.s.m. K. Bostoen en Marijke Barend-van Haeften. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. Tekst in Context 6. 96. pp., ill. ISBN 90-5356-555-8
Boek
Studieboek voor het voortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Moderne vertaling van het blijspel Warenar van P.C. Hooft, met toelichtingen en illustraties.  De theatercultuur in de Gouden Eeuw, de huwelijksgewoonten en het sociale vraagstuk van armoede en rijkdom krijgen ruim aandacht. Bij dit boek is een docentenhandleiding verschenen, met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten. 

P.C. Hooft, Warenar . Geld en liefde in de Gouden Eeuw . Docentenhandleiding. Samenstelling Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees i.s.m. K. Bostoen en Marijke Barend-van Haeften. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. Tekst in Context 6. 30. pp. ISBN 90-5356-562-0
Boek
Docentenhandleiding, met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten. 

[i.s.m. A.J. Gelderblom, M.E. Meijer Drees, E. Stronks], Voorwoord, Inleiding. In: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur . Red. A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002, p. 7-15. ISBN 90-5356-599-x.
Artikel.
Digitale versie

Recensies

Károli-studies. Hongaarse bijdragen tot de Neerlandistiek . Onder redactie van A. van Leuvensteijn, Fred van Lieburg en Orsolya Varga. Budapest 2000. Acta Comenii Societas Neerlandicorum Europae centralis et orientalis. Amos II. 135 pp., ill. ISBN 963-8392-371. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118-3, Web 135-136
Digitale versie )

Jean-Marie Valentin, Les jésuites et le théâtre (1554-1680). Contribution à l'histoire culturelle du monde catholique dans le Saint-Empire romain germanique . Paris, Éditions Desjonquères, 2001. 752 + 7 pp., ISBN 2-84321-031-3. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 118-3, Web 138-139 
Digitale versie

Léonie Maass, Het Journal Littéraire de la Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift . Deventer, 2001. 323 pp. ISBN 90-9014899-x. In: Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies 12 (2002), p. 42-44.

 


2001

Publicaties

Writing the history of women's writing. Toward an international approach . Ed. S. van Dijk, L. van Gemert, S. Ottway. Amsterdam, KNAW, 2001. 276 p., ill. ISBN 90-6984-293-0.
Boek
Congresbundel met artikelen over de status quaestionis in het onderzoek naar de rol van vrouwen in het literaire bedrijf in vroegmodern Europa. Bijdragen over schrijfsters, uitgeefsters, literaire personages, lezeressen en theorievorming. Bijdragen over het actuele onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Scandinavië en Hongarije.

Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800 . Samenstelling K. Bostoen, M. Barend-van Haeften, M. Roos, M. Meijer Drees en L. van Gemert. Amsterdam, Amsterdam University Press 2001. Tekst in Context 5. 104 pp., ill. ISBN 90-5356-476-4.
Boek
Studieboek voor het voortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Thematische bloemlezing uit reisverslagen en reisverhalen vanuit de Nederlandse Republiek naar het buitenland tussen 1600 en 1800. In de vijf vertaalde en rijk geïllustreerde verhalen (over reizen naar Nova Zembla, Noord-Afrika, Zuid-Afrika, Indië en Australië) ligt de nadruk op de beeldvorming over de buitenlandse volken en de mate van literariteit in de verslaggeving. De opdrachten (over woord en beeld) zijn door de leerlingen individueel en groepsgewijs uitvoerbaar. Ze spelen in op het verwerken van kennis, en op analytische en creatieve vaardigheden.

Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800. Docentenhandleiding . Samenstelling K. Bostoen, M. Barend-van Haeften, M. Roos, M. Meijer Drees en L. van Gemert. Amsterdam, Amsterdam University Press 2001. Tekst in Context 5. 24 pp., ill. ISBN 90-5356-496-9.
Boek
Docentenhandleiding bij het leerlingenboek Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800 met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten.

'The weight of a laurel-crown: the future of Dutch early modern women writers'. In: Writing the history of women's writing. Toward an international approach . Ed. S. van Dijk, L. van Gemert, S. Ottway. Amsterdam, KNAW, 2001. ISBN 90-6984-293-0, 227-238.
Artikel.
Toetsing van de resultaten van Met en zonder lauwerkrans. Nederlandse schrijfsters 1550-1850 aan recent ontdekt materiaal. De karakteristiek van het vrouwelijk auteurschap in de Noord-Nederlandse Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw wordt door nieuw materiaal bevestigd.
Digitale versie

'De voorwaarden voor een goed gesprek. De wetenschap en het publiek'. In: www.Neerlandistiek.nl 01.03, 14 juni 2001, 17 pp.
Artikel (alleen online verschenen)
Analyse van de debatten over de resultaten van de geesteswetenschappen. Zowel binnen het wetenschappelijke circuit als voor de overdracht van resultaten naar een breder publiek is het noodzakelijk een helder standpunt in te nemen over methodologische en inhoudelijke kwesties. Dit is een voorwaarde om de complexiteit van cultuurverschijnselen inzichtelijk te maken.
Digitale versie

Recensies

[Rec.] Annelies de Jeu, ''t Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750) . Hilversum, Verloren, 2000; 374 blz.; ill.; isbn 90-6550-612-8; prijs: fl 49,70. In: Tijdschrift voor geschiedenis 2001-3, 466-468.

[Rec.], De doorluchtige daden van Jan Stront: opgedragen aan het kakhuis: bestaande in een uitgelezen gezelschap, zo van heren als van juffers. Tweede deel gedrukt voor de liefhebbers . Ed. I. Leemans. Utrecht, IJzer, 2000. 158 p. ISBN 90-74328-40-7. In: TNTL 117-2 (2001), 221-222.
Digitale versie

[Rec.] Elisabeth van der Woude, Memorij van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbare verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 . Ed. Kim Isolde Muller. Amsterdam, Terra incognita, 2001; 152 pp. ill. ISBN 90-73893-13-3; In: TNTL 117-3 (2001), 317-318.
Digitale versie

[Rec.] R.F. Lissens, Een lectuur van "Le Spectateur Belge" (1815-1823) van Leo de Foere. Traditionalisme in actie . Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000. Studies op het gebied van de Cultuur in de Nederlanden, 2. XIV, 182p.: facs. ISBN 90-72474-33-3. In: TNTL 117-3 (2001), 316.
Digitale versie

[Rec.] Peter Smidts, De doodt van Boëtius of den verdrukten raeds-heer treurspel . Inleiding K. Langvik-Johannessen, woord- en tekstverklaring W. Waterschoot. Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000. Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse letterkunde, cahier 19A en B. 60 en 119 p., ill. ISBN: geen; D/2000/5681/1 en 2. In: TNTL 117-3 (2001), 315.
Digitale versie )

[Rec.] Bert van Selm, De Amadis van Gaule-romans. Productie, verspreiding en receptie van een bestseller in de vroegmoderne tijd in de Nederlanden . Bezorgd en uitgegeven door Berry Dongelmans. M.m.v. Sylvia van Zanen en Elizabet Zeeman. Leiden, Stichting Neerlandistiek Leiden, 2001. 226 p. ill. ISBN 90-802290-8-3; In: TNTL 117-3 (2001), 314.
Digitale versie


2000

Publicaties

M. Barend-van Haeften, K. Bostoen, L. van Gemert, M. Meijer Drees, Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 . Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000. Tekst in Context 4. 104 pp., ill, cd. ISBN 90-5356-440-3.
Boek
Studieboek voor het voortgezet onderwijs (incl. Studiehuis). Thematisch overzicht van de cultuur in Nederland tussen 1500 en 1700 aan de hand van 21 liedjes over oorlog, liefde, godsdienst, zeemansleven, maatschappijkritiek en feestcultuur. De in modern Nederlands herspelde teksten gaan vergezeld van een vertaling en van toelichtingen in woord, beeld en muziek (cd). De opdrachten (over woord, beeld en muziek) zijn door de leerlingen individueel en groepsgewijs uitvoerbaar. Ze spelen in op het verwerken van kennis, en op analytische en creatieve vaardigheden.

M. Barend-van Haeften, K. Bostoen, L. van Gemert, M. Meijer Drees, Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Docentenhandleiding. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000. Tekst in Context 4. 32 pp. ISBN 90-5356-448-9.
Boek
Docentenhandleiding bij het leerlingenboek Wilhelmus en de anderen met toelichting op de methode en antwoorden bij de opdrachten.

Recensies

[Rec.] H. Dehennin, Sedigh leven, daghelycks broodt (1639). Gent, Kon. Ac. voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, 278 p., ISBN 90-72474-25-2. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde , 116-3, 289.
Digitale versie

[Rec.], K. Langvik-Johannessen, L. Verkruyssen en zijn toneeldichters: speurtocht in het domein van het 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse theater . Brussel, Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde no. 18, 1999. 60 p. ISBN: geen. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde , 116-3, 290.

Digitale versie

[Rec.], Jan de Jongste, Juliette Roding, Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd . Hilversum, Verloren, 1999, 313 p., ingen., ill., registers. ISBN 90-6550-072-3. Prijs: fl 45,-. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde , 116-4, 368-370

Digitale versie

[Rec.], 'Pietje Potentaat was kind van de Verlichting.' Over: A. Veltman-van den Bos, Petronella Moens (1762-1843). De vriendin van 't vaderland . In: Literatuur zonder leeftijd , 14, nr. 53, 452-457.


1999

Publicaties

'De krachtpatser en de hoer. Liefde en wraak op het zeventiende-eeuwse toneel'. In: Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa . Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, p. 15-37. ISBN 90-75697-27-9.
Artikel
Digitale versie
Analyse van A. de Konings treurspel Simson (1618) tegen de achtergrond van de theorievorming over het Nederlandse vroegmoderne toneel.

'De verlichte lezer'. In: De lezer in ogenschouw. Een caleidoscoop van het lezen . Onder redactie van Wam de Moor en Bert Vanheste. Den Haag, Biblion Uitgeverij, p. 33-55. ISBN 90-5483-201-0.
Artikel
Digitale versie
Overzicht van de mogelijkheden om historisch leesgedrag te onderzoeken. Demonstratieobject: lezers- en schrijversnotities uit de Nederlandse achttiende eeuw en studies over de receptie van literatuur.

Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa . Nijmegen, Uitgeverij Vantilt. ISBN 90-75697-27-9, 236 pp.
Boek
In zeven artikelen wordt, vanuit verschillende Letterendisciplines (kunstgeschiedenis, geschiedenis, Duits, Engels, Nederlands), gedemonstreerd hoe vroegmoderne kunstenaars genres gebruikten om hun artistieke, intellectuele en morele boodschap uit te dragen.

Recensies

[Rec.] Caspar Ens, Princeps Auriacus: sive Libertas defensa (1599). De Prins van Oranje of de verdediging van de Vrijheid . Uitgeg., vert. en ingel. door J. Bloemendal en J.W. Steenbeek. Voorthuizen, Florivallis, 1998. 99 p., ill. ISBN 90-75540-07-8. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115-1 (1999), p. 91-92. ISSN 0040-7550.


[Rec.] R. Kraaijeveld en G. van der Meulen, Laagland. Literatuur Nederlands voor de tweede fase. Havo informatieboek, Havo verwerkingsboek (223 p.; 214 p.; ill.); Laagland. Globe: literatuur voor de tweede fase, Nederlands. VWO informatieboek, VWO verwerkingsboek 1 (352 p.; 132 p.; ill.). Zutphen, Thieme, 1998. ISBN 90 03 235015; 90 03 23503 1; 90 03 23510 4; 90 03 23512 0.; D. Schram en C. Geljon (red.), Grensverleggend literatuuronderwijs. Literaire en kunstzinnige vorming in de tweede fase . Zutphen, Thieme, 1998. 192 p., ill. ISBN 90 03 23024 2. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115-3 (1999), p. 270-272. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Het album J. Rotarii. Tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617) in het 'Album J. Rotarii', Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent . Met inl. en comm. door K. Bostoen, m.m.v. C.A. Binnerts-Kluyver, C.J.E.J. Hattink en A.M. van Lynden-de Bruïne. Hilversum, Verloren, 1999. 118 p, ill. ISBN 90-6550-047-2. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115-4 (1999), p. 385. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde . Onder redactie van H. Duits, A.M.Th. Leerintveld, T.L. ter Meer en A. van Strien. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU/Münster, Nodus Publikationen 1998. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU 26. 339+XV p. ISBN 90-72365-55-0. In: Nederlandse letterkunde 4-4 (1999), p. 415-417. ISSN 1384-5829.

[Rec.] 'Weemoedigheid?' Over: J.J. Voskuil, En ook weemoedigheid. Het Bureau, 5 . Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam, 1999, 927 p. ISBN 90-282-0958-1. In: Letterlik. Literair tijdschrift 13-3 (1999), p. 8-11. ISSN 0927-3557.


1998

Publicaties

'Vijf vrouwen over oorlog en vrede'. In: Historica 21-1 (1998), p. 7-9. ISSN 1382-3914.
Artikel
Typering van de politieke gedichten van vijf zeventiende-eeuwse Nederlandse schrijfsters tegen de algemene achtergrond van het vrouwelijk auteurschap in de vroegmoderne tijd.

P.C. Hooft, Granida . Met inl. en aant. door L. van Gemert en een bijdrage over de melodieën door L.P. Grijp. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998. ISBN 90-5356-264-8. 116 pp., ill.
Boek
Tekstuitgave met liederen (in muzieknotatie) en commentaar van Hoofts Granida . Met een inleiding over de ideologische structuur van het toneelstuk en een karakterisering van de bijdrage van Hooft aan het Nederlandse toneel van de Gouden Eeuw De liederen worden toegelicht door L.P. Grijp.

'Johan van Beverwijck'. In: Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 . Red. prof.dr. W. Frijhoff, dr. H. Nusteling, prof.dr. M. Spies. Hilversum, Verloren, 1998, p. 260-261. ISBN 90-6550-601-2.
Artikel
Samenvattende typering van het oeuvre van de Dordtse huisarts Johan van Beverwijck.

Recensies

[Rec.] 'Spannende klassieken'. Recensie van: Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand . Bezorgd door Ingrid Biesheuvel. Delta. Baarn, Ambo/Amsterdam, Amsterdam University Press 1998. ISBN 90 2631 536 8. 597 p. (ill.); Hieronijmus van Alphen, Kleine Gedigten voor Kinderen . Bezorgd door P.J. Buijnsters. Delta. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep 1998. ISBN 90 253 0174 6. 223 p. (ill.); Hildebrand, Camera Obscura . Bezorgd door Willem van den Berg, Henk Eijssens, Joost Kloek, Peter van Zonneveld. Delta. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep 1998. ISBN 90 253 2037 6. Twee delen, 390 en 399 p., (ill.). In: Literatuur 15-4 (1998), p. 260-263. ISSN 0168-7050.

[Rec.] Karl Enenkel en Chris Heesakkers (eds), Lipsius in Leiden. Studies in the Life and Works of a great Humanist on the occasion of his 450th anniversary . Voorthuizen, Florivallis, 1997. ISBN 90 75540 05 1. 183 p. (ill.). In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-1 (1998), 97. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Een handvol Huygens. Vijf Latijnse gedichten van Constantijn Huygens vertaald en toegelicht . Ed. J. Bloemendal. Voorthuizen, Florivallis, 1997. ISBN 90 75540 06 X. 38 p. (ill.) Prijs: f 7,50. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-1 (1998), 97-98. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft, uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997 . Red. J. Jansen. Amsterdam, A D & L uitgevers, 1997. 138 pp. (ill.) ISBN: geen; Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag . Red. J. Jansen. Hilversum, Verloren, 1997. ISBN 90-6550-564-4. 198 pp. (ill.). In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-1 (1998), 98-99. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Literaire Monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks. Literairische Denkmalpfelge. Theorie und Praxis einer Klassikerreihe . Red. M. Lenders, A. van Oppenraay, E. Rabbie, F. Smulders, H. Trapman. Den Haag 1997. Publicaties van het Constantijn Huygens Instituut, dl II. 115 p. ISBN 90-802696-4-6. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-1 (1998), 100-101. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek . E. Viskil (samenst.). Den Haag, SDU 1998. 127 p. ISBN 90 12 08564 0. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-2 (1998), 190-191. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Toos Streng, Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860 . Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. 140 p. (ill.) ISBN 90-5356-265-6; Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht . Red. E. Kloek, C. Peters Sengers, E. Tobé. Hilversum, Verloren, 1998. Utrechtse historische cahiers XIX (1998) 1-2. ISBN 90-6550-572-5. 191 p. (ill.). In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 114-4 (1998), 371-374. ISSN 0040-7550.


1997

Publicaties

Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar . Red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman, E.M.P. van Gemert, P. Couttenier. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. ISBN 90-5356-268-0.
Boek
Karakterisering en overzicht van het vrouwelijk schrijverschap in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tussen 1550 en 1850. Na een synthetiserende, thematische inleiding volgen biografische en analyserende lemmata van 160 schrijfsters, die vergezeld gaan van een in modern Nederlands herspelde keuze uit hun werk.

'Een vrouwelijke ridder van de kousenband, C. Questiers'; 'Amsterdams initiatief voor publicatie van eigen werk, C. van der Veer'; 'Schrijfster annex uitgeefster, K. Lescailje'; 'Een Haagse intellectuele, A.C. Slicher'; 'Godvruchtige vriendin van Aagje Deken, M. Bosch'; 'Moederlijke vriendin van Petronella Moens, R. Ooremans'; 'Bergen-op-Zoomse magistraatsdochter, A. van Overstraaten'; 'Grootmoeder van J.J.L. ten Kate, M. van Zuylekom', 'De blinde verlichte, P. Moens'. In: Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar . Red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman, E.M.P. van Gemert, P. Couttenier. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. ISBN 90-5356-268-0. Resp. p. 316-321, 354-362, 396-402, 639-648, 653-658, 677-678, 707-714, 715-720, 742-754.
Boek
Biografisch signalement en analyse van het werk van de genoemde schrijfsters, steeds vergezeld van een in modern Nederlands herspelde en toegelichte keuze uit hun werk.

'Een medicijn voor al uw kwalen'. In: Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde . Red. H. Pleij en W. van den Berg. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. ISBN 90-5356-211-7, p. 46-50.
Artikel
Essay over de aantrekkelijkheid van zeventiende-eeuwse teksten voor moderne lezers. Demonstratieobject: de memoires van huisarts Johan van Beverwijck.

[Met A.J. Veltman-van den Bos], 'Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770 en 1850'. In: Nederlandse letterkunde 2-3 (1997), p. 258-270. ISSN 1384-5829.
Artikel
Verkennend onderzoek naar de receptie van Nederlandse schrijfsters uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw in de contemporaine literatuurkritiek. Vergezeld van een uitgewerkte casus over de reacties op het oeuvre van Petronella Moens.

Recensies

[Rec.] Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen . Hoofdred. R.L. Erenstein. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996. 915 p. ISBN 90 5356 112 9. In: Nederlandse letterkunde 2-4 (1997), p. 396-399. ISSN 1384-5829.

[Rec.] Cats catalogus: de werken van Jacob Cats in de Short-Title Catalogue, Netherlands . Inl. P. Dijstelberge; red. J. Bos en J.A. Gruys. Den Haag, STCN, 1996, 135 pp. ISBN 90 6259 131 0. In: TNTL 113-2 (1997), p. 191. ISSN 0040-7550.

[Rec.] J. Mulder, Bronnenboek. Literatuur in het studiehuis . Zupthen, Thieme, 1997. 199 pp. ISBN 9003-360278. In: TNTL 113-4 (1997), p. 387-388. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Recht en liefde . Red. C.W. Maris, E. Lissenberg, D.W.J.M. Pessers. Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1996. vii+ 119 p. ISBN 90-6916-245-8. In: TNTL 113-4 (1997), p. 388-389. ISSN 0040-7550.

[Rec.] Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur . Onder redactie van C. van Eck, M. Spies, T. Streng. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam 1997. Amsterdamse historische reeks, kleine serie, dl 34; Studies over de Kunsten, dl 2. 196 p. ISBN 90-73941-16-4. In: TNTL 113-4 (1997), p. 389. ISSN 0040-7550.


1996

Publicaties

Norse negers. Oudere letterkunde in 1996 . Nijmegen 1996. Inaugurele rede. Uitgeverij KU Nijmegen. ISBN 90 5710 014 2. Nijmegen 1996. 31 pp.
Boek
Rede over de status quaestionis van het onderzoek naar de Nederlandse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Aan de orde komen:
1: de consequenties van ahistorische analysemethoden voor de historische letterkunde (demonstratieobject: Vondel, Adam in ballingschap );
2: de consequenties van canondoorbreking (demonstratieobject: P. Moens, Johanna Gray en A. van Overstraten, Dolsey en Amelia );
3: de consequenties van 1 en 2 voor studiemateriaal in het voortgezet onderwijs.

'Vrouwen voor vrijheid. Krachtmetingen in Vondels Batavische gebroeders'. In: Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt . Red. W. Abrahamse, A.C.G. Fleurkens, M. Meijer Drees. Amsterdam, A D & L uitgevers, 1996. ISBN: geen, p. 213-218.
Artikel
Analyse van de sekseverhoudingen in Vondels Batavische gebroeders en consequenties van de bevindingen voor het onderzoek naar Vondels drama's.

'Questions for ever? A response to Juvonen and Andreadis'. In: Thamyris 3-1 (1996), p. 147-151. ISSN 1381-1312.
Artikel
Discussiebijdrage n.a.v. de reacties op 'Hiding behind words?' 

Recensies

[Rec.] Hubert Korneliszoon Poot, Gedichten . Voorafgegaan door de biografie van de dichter door Jacob Spex. Met inl. en aant. door M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam, Amsterdam University Press 1995. Alfa. Literaire teksten uit de Nederlanden. 92 pp. ISBN 90 5356 155 2. In: TNTL 112-1 (1996), p. 91-93. ISSN 0040-7550.

[Rec.] W. Bilderdijk, De kunst der poëzy . Ed. W. van den Berg en J.J. Kloek. Amsterdam, Prometheus/Bert Bakker 1995. Nederlandse Klassieken V. 110 pp. ISBN 90-351-1502-3. In: Nederlandse letterkunde 1-2 (1996), p. 205. ISSN 1384-5829.

[Rec.] M.B. Smits-Veldt, Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap . Zutphen, Walburg Pers, 1994. 117 pp. ISBN 90-6011-884-7; De gedichten van Tesselschade Roemers . Uitgeg. en ingel. door A.A. Sneller en O. van Marion. Hilversum, Verloren, 1994. 159 pp. ISBN 90-6550-018-9. In: Tijdschrift voor vrouwenstudies 17-2 (1996), p. 196-199. ISSN 0167-8361.

[Aank.] Dans der muzen. De relatie tussen de kunsten gethematiseerd . Red. A.C.G. Fleurkens, L.G. Korpel en K. Meerhoff. Hilversum, Verloren, 1995. 213 pp. ISBN 90-6550-523-7. In: TNTL 112-1 (1996), p. 97-98. ISSN 0040-7550.

[Aank.] L. Jansen, H. Luijten, J. de Man, Drie edities, drie verhalen (...) . 's-Gravenhage, Constantijn Huygens Instituut 1995. 96 pp. ISBN 90-802696-1-1. In: TNTL 112-1 (1996), p. 101. ISSN 0040-7550.

[Aank.] Zingen in een kleine taal: de positie van het Nederlands in de muziek . Red. L.P. Grijp. Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut van de KNAW, 1995. (Volkskundig bulletin 21-2). ISBN 90-70389-48-7. In: TNTL 112-2 (1996), p. 194-195. ISSN 0040-7550.

[Aank.] Constantijn Huygens, Epimikta. Een rouwklacht in het Latijn op de dood van zijn echtgenote (1637-1638) . Uitgeg., vert. en ingel. door J.P. Guépin. Voorthuizen, Florivallis, 1996. 108 pp. ISBN 90 75540 02 7. In: TNTL 112-3 (1996), p. 292. ISSN 0040-7550.

[Aank.] Verlichte geesten. Een portrettengalerij voor Piet Buijnsters . Onder redactie van Kees Fens. Amsterdam, Querido, 1996. 223 pp. ISBN 90-214-5466-1. In: Neder-L. Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek jg. 5, nr. 9611.a.

[Aank.] De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621). Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot ('s-Gravenhage, 31 augustus-1 september 1995) . Onder red. van H.J.M. Nellen en J. Trapman. Hilversum, Verloren, 1996. ISBN 90-6550-456-6. 220 pp. In: TNTL 112-4 (1996), p. 389. ISSN 0040-7550.


1995

Publicaties

'Hiding behind words? Lesbianism in 17th-century Dutch poetry' In: Thamyris 2-1 (1995), 11-44.
Digitale versie
Artikel (online)
Toetsing van de mogelijkheden om via analyse van het taalgebruik uitspraken te doen over verborgen, persoonlijke inslag in poëzie uit de zeventiende eeuw. Demonstratieobject vormt de poëzie van twee zeventiende-eeuwse schrijfsters: Katharina Lescailje en Titia Brongersma.

'"Onwederstanelyken drang"; het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland'. In: De Achttiende Eeuw 27-2 (1995), 127-140.
Artikel
Onderzoek naar aard en uitstraling van het vrouwelijk schrijverschap in de achttiende eeuw in de Nederlandse Republiek.

Recensies

[Rec.] E.J. Guépin, Het humanisme 1350-1850 . Ambo, Baarn 1993. ISBN 90-263-1267-9. In: TNTL 111-2 (1995), 185-186.

[Rec.] A.C.G. Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het geven van morele instructie . Verloren, Hilversum 1994. Diss. ISBN 90-6550-397-8. In: Literatuur 12-5 (1995), 300-302.

[Rec.] P. Thissen, Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek . Holland Universiteits Pers, Amsterdam, Maarssen 1994 (diss.). ISBN 90-302-1036-2. In: Ntg 88-6 (1995), 589-592.

[Aank.] Merry E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe . Cambridge University Press 1993. New Approaches to European History dl 1. In: Ts voor geschiedenis 108-1 (1995), 116-117.

[Aank.] J. Malherbe/Chr. van Steensel, 'Het is of ik met mijn lieve sprak.' Briefwisseling 1782-1800 . Ed. A. Dik en D. Helmers. Hilversum 1994. Egodocumenten 9. In: Ntg 88-2 (1995), 180-181.

[Aank.] De vrouw in de Renaissance . Red. A.-J. Gelderblom en H. Hendrix. Amsterdam 1994. Utrecht Renaissance Studies. In: TNTL 111-1 (1995), 90-91.

[Aank.] Denken over dichten. Dertig eeuwen poëticale reflectie . Ed. J. den Boeft e.a. Amsterdam 1994. In: TNTL 111-1 (1995), 87.

[Aank.] J. van den Vondel, Gysbreght van Aemstel . Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam 1994. Alfa Literaire teksten uit de Nederlanden. In: TNTL 111-1 (1995), 93-94.

[Aank.] G. Macropedius, Aluta (1535). Uitgegeven, vertaald en ingeleid door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Voorthuizen 1995. In: TNTL 111-4 (1995), 383.

[Aank.] Documentatieblad Nadere Reformatie 19 (voorjaar 1995, nr. 1). In: TNTL 111-4 (1995), 384.

[Aank.] Osman en Bedriegers . Ed. C.G. Brouwer. De Oostersche Schouwburg I. Amsterdam 1994. In: Dokumentaal 24-1 (1995), 26.

[Aank.] Gerechten met een verhaal; 28 recepten met hun culturele, historische en literaire context . Red. H. Sancisi-Weerdenburg en K. Vellekoop. Utrecht 1994. In: Dokumentaal 24-1 (1995), 26-27.

[Aank.] H. Jürgens, Ontdekkers en Onderzoekers in de Oost. Britse reisverhalen gespiegeld , 1660-1830. Utrecht 1994. In: Dokumentaal 24-1 (1995), 27.

[Aank.] A.J. Knock, Uit lievde voor Vaderland en Vrijheid; journaal 1784-1797 . Ed. P.M. Peucker en J.P. Sigmond. Hilversum 1994. Egodocumenten 8. In: Dokumentaal 24-1 (1995), 27-28.

[Aank.] Luister naar de tranen. De Tweede Wereldoorlog in Bossche verhalen, gedichten en herinneringen . Ed. C. Free. 's-Hertogenbosch 1995, en: L. Reelick e.a., Bosch' woordenboek . 's-Hertogenbosch 1993. In: Dokumentaal 24-2 (1995), 74-75.

[Aank.] R. Noldus, In mijn gedichten kan ik wonen. Het bouwwerk als metafoor in de Nederlandse literatuur . Kaatsheuvel 1994. In: Dokumentaal 24-3 (1995), 111-112.

[Aank.] W. Desmense, Lang leve de Sint-Jan. Een Bossche ode uit de 16e eeuw aan hertog, stad en kerk . 's-Hertogenbosch 1995. In: Dokumentaal 24-3 (1995), 112.

[Aank.] G. Macropedius, Aluta (1535). Uitgegeven, vertaald en ingeleid door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek. Voorthuizen 1995. In: Dokumentaal 24-3 (1995), 113.


1994

Publicaties

'"Maak vaerzen, leez en schrijf"; dichtende vrouwen uit de 17de en 18de eeuw'. In: Vooys 12-2 (1994), 66-74. (lezing Leuven, oktober 1993 en Münster, november 1993).
Artikel
Verkennend onderzoek naar aard en uitstraling van het vrouwelijk schrijverschap in de zeventiende en achttiende eeuw in de Nederlandse Republiek.

'The power of the weaker vessels: Simon Schama and Johan van Beverwijck on women'. In: Women of the Golden Age . Ed. E. Kloek e.a. Verloren, Hilversum 39-50. (Lezing Haarlem, juli 1993).
Artikel
Kritische toetsing van Schama's (inconsequente) ideeën over de sekseverhoudingen in de zeventiende eeuw aan de hand van de medisch-praktische en de retorisch lovende werken van Johan van Beverwijck.

'"Hoe dreef ick in myn sweet"; de rol van Louise de Coligny in de Oranje-drama's'. In: De Zeventiende Eeuw 10 (1994), 169-180. (Lezing Werkgroep Zeventiende Eeuw, augustus 1993).
Artikel
Analyse van de sekseverhoudingen in een aantal tragedies over de moord op Willem van Oranje.

'De vrouwenzucht van Katharina Lescailje'. In: Klinkend boeket. Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies Red. H. Duits e.a. Hilversum 1994, 143-149.
Artikel
Toetsing van de mogelijkheden om via analyse van het taalgebruik uitspraken te doen over verborgen, persoonlijke inslag in poëzie uit de zeventiende eeuw. Demonstratieobject vormt een verjaardagssonnet van Katharina Lescailje aan Sara de Canjoncle.

Recensies

[Rec.] Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 . Amsterdam 1992. In: TNTL 110 (1994), 68-70.

[Rec.] Gesprekken met tijdreizigers . Red. M. Allan, R. Moerland. Amsterdam 1993. In: TNTL 110 (1994), 342-343.

[Rec.] M. Spies, Bij noorden om: Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw . Amsterdam 1994. In: TNTL 110 (1994), 343-344.

[Aank.] J. Cats, Huwelijk . Ed. A.A. Sneller en B. Thijs. Amsterdam 1993. In: Dokumentaal 23 (1994), 83.

[Aank.] F. van Vinckenroye, De achttiende-eeuwse rederijkers in Belgisch Limburg en K. Langvik-Johannessen, De Brusselse hoofdtonelen . Studiecentrum Zuidnederlandse letterkunde, cahier 9 en 10, Brussel 1993. In: Ntg 87 (1994), 282-283.

[Aank.] Poëtica-onderzoek in de praktijk . Onder red. van F.A.H. Berndsen e.a. Groningen 1993. In: TNTL 110 (1994), 78.

[Aank.] Liesbeth Dolk, Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957) . Leiden 1993. In: TNTL 110 (1994), 78-79.

[Aank.] Dirck Jansz, Aantekeningenboek (1604-1636) . Ed. P. Gerbenzon e.a. Hilversum 1993. Egodocumenten 5. In: TNTL 110 (1994), 170-171.

[Aank.] Wayne E. Franits, Paragons of Virtue. Women and Domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art . Cambridge, 1993. In: TNTL 110 (1994), 79.

[Aank.] M.B. Smits-Veldt, Maria Tesselschade. Leven met talent en vriendschap . Zutphen 1994 en Maria Tesselschade en haar literaire vrienden. Tentoonstellingscatalogus . Red. M.B. Smits-Veldt e.a. Amsterdam 1994. In: TNTL 110 (1994), 248.

[Aank.] A. van Goltstein, De vertrouwde van mijn hart. Dagboek 1801-1808 . Ed. J. Limonard. Hilversum 1994. Egodocumenten 4; D. Jansz, Aantekeningenboek (1604-1636) . Ed. P. Gerbenzon e.a. Hilversum 1993. Egodocumenten 5; J.E. de Witte, Fragmenten uit de roman van mijn leven (1763-1790) . Ed. G. Drewes en H. Groot. Hilversum 1993. Egodocumenten 6. In: Ntg 87 (1994), 468-469.


1993

Publicaties

'"U Kunst gelt over-al": een Dordtse arts tussen West en Oost'. In: Literatuur 10 (1993), 16-22.
Artikel
Analyse van de medische beeldvorming van een Hollandse arts over de zeventiende-eeuwse Nederlandse koloniën.

'Zeventiende-eeuwse medici en de duistere krachten der kosmos'. In: In de zevende hemel. Opstellen voor P.E.L. Verkuyl over literatuur en kosmos . Red. H. van Dijk e.a. Groningen 1993, 82-86.
Artikel
Analyse van de verhouding tussen rationalisme en bijgeloof in het werk van een Hollandse zeventiende-eeuwse huisarts.

'3 januari 1638: opening van de Amsterdamse Schouwburg. Vondel en de Gysbreght-traditie'. In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis . Onder red. van M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a. Leiden 1993, 230-236.
Artikel
Essay over de dynamiek van de Vondelwaardering aan de hand van de receptie van Vondels Gysbreght van Aemstel van de zeventiende tot de twintigste eeuw.

Recensies

[Rec.] Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw . Onder red. van M. de Baar e.a. Zutphen 1992. In: NTg 86 (1993), 361-363.

[Rec.] Maria-Theresia Leuker, 'De last van 't huys, de wil des mans...' Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts . Münster 1992. In: Spektator 22 (1993), 139-141.

[Aank.] Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw . Onder red. van M. de Baar e.a. Zutphen 1992. In: Surplus VII/3 (1993), 31-32.

[Aank.] Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem (...). Onder red. van H. van Dijk e.a. Hilversum 1992. In: NTg 86 (1993), 277-278.

[Aank.] Negen schoten met grof canon. Bossche oorlogsdagboeken 1629, 1794, 1944 . Verz. en ingel. door C. Free. 's Hertogenbosch 1993. In: Dokumentaal 22/2 (1993), 67-68.


1992

Publicaties

Joh. van Beverwijck, De schat der gezondheid . Samenstelling Lia van Gemert. Amsterdam 1992. Griffioen.
Boek
Bloemlezing in modern Nederlands uit de medische encyclopedie Schat der gesontheyt, Schat der ongesontheyt, Heel-konste van de zeventiende-eeuwse Dordtse huisarts Johan van Beverwijck. Met een nawoord over de aard en achtergronden van het werk.

'Johan van Beverwijck als "instituut"'. In: De Zeventiende Eeuw 8 (1992), 99-106. (Lezing Werkgroep Zeventiende Eeuw, augustus 1991).
Artikel
Analyse van Johan van Beverwijcks rol in sociale en intellectuele netwerken, zoals die blijkt uit verschillende onderdelen van zijn oeuvre.

'"Dokter, ik heb zo'n last van..."; de praktijk van een 17de-eeuwse arts'. In: Vooys 10/4 (1992), 206-213.
Artikel
Essay over achtergronden en vormgeving van een dokterspraktijk in een welvarende zeventiende-eeuwse Hollandse stad.

Recensies

'De tovenares zult gij niet laten leven. De grote Europese heksenjacht'. [Rec.] B.P. Levack, De heksenjacht in Europa 1450-1750 . Nijmegen 1991. In: Surplus VI/3, (1992), 4-5.

'Ook gelijk op aarde? De verhouding tussen de seksen in historisch perspectief'. [Rec.] M.J. Gunning, Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie . Zwolle 1991, dissertatie; M.L. King, Women of the Renaissance . Chicago, London 1991; Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen . Red. M. Mostert e.a. Hilversum 1990. In: Surplus VI/6 (1992), 12-13.

[Rec.] L.P. Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur . Amsterdam 1991. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis 42 (1992), 141-143.

[Aank.] J.F. Cammaert, Straf ende dood van Balthassar, Koning der Chaldeen, benevens de krooninge van Darius, Koning van Meden, Bly-eyndig treurspel . Ed. K. Langvik Johannessen en W. Waterschoot. In: NTg 85 (1992), 85-86.

[Aank.] R. van Baak Griffioen, Jacob van Eyck's Der Fluyten Lust-hof . Utrecht 1991. In: NTg 85 (1992), 368-369.


1991

Publicaties

'Renaissancetragedies: emblemen op het toneel?' In: De Zeventiende Eeuw 7 (1991), 101-112. (Lezing Leuven, april 1991).
Artikel
Toetsing van de uitgangspunten van H. Schöne, Emblematik und Drama aan een aantal zeventiende-eeuwse Nederlandse drama's. De tragedies blijken niet met deze embleemtheorie overeen te stemmen.

Recensies

'De dynamiek van lijden en verlossing. Mystiek en feminisme'. [Rec.] De minne is al. Negentien portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen . Ed. J. Thiele. Den Haag 1990 en van G. Dresen, Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek . Nijmegen 1990. In: Surplus V/5, 24-25.

[Aank.] E. van 't Hof, Van Adam tot Zevende hemel . In: Ntg 84 (1991), 85-86.

[Aank.] P.J. Buijnsters, Spectatoriale geschriften . In: Ntg 84 (1991), 373.

[Aank.] Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625 . Deventer 1990. In: Dokumentaal 20 (1991), 109-110.


1990

Publicaties

Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625. Deventer 1990, dissertatie.
Boek
Synthetisch overzicht van de functies van de rei in Nederlandstalig toneel tussen 1556 en 1625. Uit de analyse van ca. 80 drama's blijkt dat slechts een kleine groep auteurs (m.n. Hooft, Vondel en Coster) tot 1625 bewust zocht naar een inhoud en vormgeving van het klassieke koor voor het contemporaine drama. De invloed van aristotelische toneeltheorie is nagenoeg afwezig; of de senecaans-scaligeriaanse lijn wel van veel belang geacht werd, valt niet eenduidig vast te stellen. Inhoudelijk overheersen moralisatie en verwoording van emotionaliteit; in de vormgeving zijn vrouwengroepen dominant.

'De Nederlandse rei in de 16de eeuw'. In: Nieuwsbrief van het gezelschap van de 16de eeuw 6 (mei 1990), 4-8 (lezing Werkgroep Zestiende Eeuw, november 1989).
Artikel
Analyse van functie en vorm van enkele reien uit het zestiende-eeuwse Nederlandse toneel.

Recensies

[Rec.] G. van Eemeren en H. Meeus, Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden 1626-1650. Verslag van een onderzoek: deel 2. Leuven, Amersfoort 1988. In: SpL 32 (1990), 96-107.


1989 en eerder

Publicaties

'Het Choor in Het Pascha, In: TNTL 103 (1987), 291-302.
Artikel
Analyse van de functie van de choor- en reypassages in Vondels debuut; aanzet tot theorievorming in reactie op de analyses van W.A.P. Smit.

'Chinese thee uit gouden koppen. Reien bij Vondel en Antonides'. In: Jetzt kehr ich an den Rhein. Een opstellenbundel bij Vondels 400ste geboortedag . Ed. H. Vekeman en H. van Uffelen. Köln 1987, 128-141.
Artikel
Analyse van de functie van de choor- en reypassages in Vondels Zungchin en Antonides van der Goes' Trazil ; aanzet tot theorievorming in reactie op de analyses van W.A.P. Smit e.a..

'De Haagsche Broeder-Moord: Oranje ontmaskerd', in: Literatuur 1 (1984), 268-276.
Digitale versie
Artikel (online)
Analyse van de bedoelingen van Joachim Oudaan met zijn treurspel over de moord op de gebroeders De Witt in 1672.

Werkgroep Utrechtse neerlandici o.l.v. J.J. Kloek, 'Literaire genootschappen 1748-1800'. In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende eeuw XV/1 (nr. 57-58) 1983, 21-89.
Artikel
Inventarisatie van Nederlandse literaire genootschappen in de achttiende eeuw.

J. Oudaan, Haagsche Broeder-moord of Dolle Blydschap. Treurspel . Ingeleid en van commentaar voorzien door een werkgroep Utrechtse neerlandici. Utrecht 1982. Ruygh-Bewerp XII [De werkgroep stond onder leiding van Jan Steenbeek, de overige leden waren Herman Blom, Marijke Brugman, Bram Faas, Lia van Gemert, Frans Hollander, Piet Schot, Harry Steenbergen, Edwin Venema]
Boek
Tekstuitgave met commentaar van Oudaans tragedie over de lynchpartij op de gebroeders De Witt in Den Haag in 1672. Met inleiding over leven en werk van de schrijver, een overzicht van de politiek-historische achtergronden en een analyse van aard en structuur van het treurspel. In de bijlage de aantekeningen die Oudaan over de moorddag maakte, enkele gedichten van hem en anderen over de kwestie De Witt.

D.V. Coornhert, Boeventucht . Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Utrecht 1980. Ruygh-Bewerp X . [De werkgroep bestond uit Marianne Boogaard, Wytske Dijkstra, Arie-Jan Gelderblom, Lia van Gemert, Frans Hollander, Jan van den Hurk, Anne Evert Jacobs, Gijs van 't Loo, Marijke Meijer Drees, Christianne Muusers, Karel van Rosmalen, Annet Schenk, Riet Schenkeveld-van der Dussen, Michel Sleutelberg, Jan Steenbeek, Gertie Veldman, Edwin Venema, Wim Vermeer, Elise de Vroom]
Boek
Tekstuitgave en vertaling van Coornherts Boeventucht (1567). Met inleiding over aard en structuur van het werk, het strafstelsel in de zestiende eeuw, de ideologische achtergrond van de Boeventucht en van verwante publicaties.

Recensies

[Rec.] K. Langvik-Johannessen, Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel. Opstellen . Wommelgem 1987. In: Ntg 82 (1989), 249-253.

[Aank.] Chrysallis 1978-1981. In: Ntg 81 (1988), 375.

[Rec.] P.C. Hooft e.a., Emblemata amatoria. Afbeeldinghen van minne. Emblemes d'amour . Ed. K. Porteman en A. Welkenshuysen, Leiden 1983. In: Emblematica. An interdisciplinary Journal of Emblem Studies 1 (1986), 185-188.