Lezingen  - Lia van Gemert

 

2009

De ideale toekomst. Utopie in de Nederlandse literatuur rond 1800.
30 januari 2009. Mastercourse Utopie in de Nederlandse literatuur, Illustere School, UvA.

To see is to feel. The Politics of Visuality in Early Modern Dutch Literature. Die sichtbare Welt. Visualität in der niederländischen Literatur und Kunst des 17. Jahrhunderts.
2 oktober 2009. Universiteit Keulen, 1-2 oktober 2009.

Het beeld van de vreemdeling in de Nederlandse literatuur: de multiculturele Gouden Eeuw.
6 oktober 2009. Illustere school, UvA.

De ideale toekomst? Utopie en dystopie in de Nederlandse literatuur rond 1800.
31 oktober 2009. Genootschap voor Geofictie, Amsterdam.


2008

About suffering they were never wrong, the Old Masters. Zeventiende-eeuwse schrijvers over pijn.
10 januari 2008. Colloquium Centrum Gouden Eeuw. Universiteit van Amsterdam.

Wegen naar identiteit. Het landschap in vroegmodern proza.
31 januari 2008. Workshop Een wereld van verschillen II, OSL/Huizinga-werkgroep Literatuur, cultuur en identiteit. Universiteit van Amsterdam.

Stand up for your right! Representations of Mothers and Maidens in Early Modern Dutch Literature.
8 april 2008. Lezingencyclus Von Maria bis Madonna, von Mutter bis Magd. Europese Master Duitstalige literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Universiteit van Amsterdam.

De Masterscriptie Nederlandse lettterkunde.
21 april 2008. Gastcollege Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw.

Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw.
22 april 2008. Gastlezing Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw.

Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur.
23 april 2008. Gastlezing Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw.

Verwantschap en verschil: Abraham de Koning en Joost van den Vondel.
25 april 2008. Congres Trefpunt Wroclaw. Neerlandistische ontmoetingen (23-25 april 2008). Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw.

Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw.
Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur.
30 april-7 mei 2008 ONETS-tour (Nederlandse Taalunie):
30 april 2008 Univerzita Karlova V, Praag
2 mei 2008 Masarykova Univerzita, Brno
5-6 mei 2008 Univerzita Palacky, Olomouc
7 mei 2008 Univerzity Komenského, Bratislava


2007

Nog dichter bij Huygens.
23 mei 2007, presentatie Rudolf Rasch (ed.), Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens . Hilversum, Verloren, 2007. Universiteit Utrecht

Een prozaïsch panorama; het landschap in zeventiende-eeuws proza
21 september 2007. Colloquium Neerlandicum Praag 2007. Univerzita Karlova V, Praag

About suffering they were never wrong, the Old Masters - Simson's Choice.
27 oktober 2007. Congres Perceptions of Pain in Early Modern Culture. Universiteit Leiden

Harde noten. De ideale baan na de promotie.
14 december 2007. Colloquium Het ideale promotietraject. Universiteit van Amsterdam

2006

Dutch crossings, please!
16 juni 2006, workshop Historische letterkunde als probleem? Methodologie en vernieuwing in de studie van de vroegmoderne Nederlandse literatuur. KANTL, Gent

Stenen in het mozaïek. De vroegmoderne roman als internationaal fenomeen
2 november 2006, symposium De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland, RU Nijmegen

Roken, goed voor u!
11 november 2006, voorlichtingsdag Universiteit Utrecht

 

2005

Cultuurgeschiedenis: delta of moeras?
10 mei 2005, afscheidssymposium prof.dr. Paul Op de Coul, muziekwetenschap UU

Kwakende kikkers. Nederlandse letterkunde en onderzoeksbeleid. 
2 juni 2005, symposium De toekomst van de letterkundige neerlandistiek UvA.  

De leescultuur in de Gouden Eeuw
13 oktober 2005, gastlezing Univerzita Karlova, Praag

Collegereeks  
Oktober 2005,
Univerzita Karlova, Praag

In het spoor van Oranje. Helden in de literatuur van de zeventiende en achttiende eeuw
1 december 2005, gastlezing Hogeschool Driestar Educatief, Gouda

Wat wil NWO? Letterkunde en het onderzoeksbeleid
8 december 2005, workshop Succesvolle aanvragen letterkundig onderzoek, Onderzoekschool Literatuurwetenschap, Utrecht

 

2004

Kiev, mei lezing congres
Collegereeks, mei
2004

Roken is goed voor u! Nederlandse literatuur uit de zeventiende eeuw
Utrecht, Voorlichtingsdag Universiteit Utrecht, 13 november 2004.

 

2003

Het nieuwe succes van de oude literatuur
Alumnidag Universiteit Utrecht, Utrecht, 29 maart 2003.

Genre en gender in de vroegmoderne literatuur
Atelier Huizinga Instituut, Utrecht, 3 april 2003.

D-day voor de historische literatuur
Symposium Literatuur? Daar wil ik alles van weten!
Opleiding Literatuurwetenschap Universiteit Leiden, Leiden 6 juni 2003.

De andere literatuur van de zeventiende eeuw
Symposium De Nederlandse letterkunde van de Renaissance
Universität Leipzig, 17 december 2003.

Dialogen van de straat
Symposium Dialogen met filologen, bij het afscheid van prof.dr. Geert Dibbets
Katholieke Universiteit Nijmegen, 19 december 2003.

2002

Een gewaarschuwd spreker telt voor twee
Huizinga instituut; aio-bijeenkomst Amsterdam, 24 mei 2002.

 

2001

De canon voorbij. Nieuwe kansen voor historische literatuur?
Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Utrecht, 22-23 november 2001.

Onbekend maakt onbemind. Nederlandse schrijfsters uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Senioren Academie Windesheim, Zwolle, 18 januari 2001.

Onbekend maakt onbemind. Nederlandse schrijfsters uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Zuidelijke afd., Maastricht, 10 maart 2001.


2000

De kracht van de spagaat. De wetenschap en het publiek.
OGC-symposium: Kennis, schoonheid en moraal. Utrecht, 27 oktober 2000.

Echte helden zie je zelden. Overwegingen bij het Nederlandse epos.
Symposium Mislukkingen en ontdekkingen in de Renaissance, Studies van Renaissance en Barok, Utrecht, 15 december 2000.


1999

De verlichte lezer. Congres Uitgelezen!?
Katholieke Universiteit Nijmegen, 15 april 1999.

De eeuw der dichteressen. Nederlandse schrijfsters in de achttiende eeuw.
Gastcollege. Keulen, 10 mei 1999.

Lezen in de achttiende eeuw.
Openingscollege, Fontys Hogescholen Tilburg, 1 september 1999.

Onbekend maakt onbemind. Nederlandse schrijfsters uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Salon, Voorburg, 11 november 1999.


1998

Canonvorming en selectiecriteria bij de nieuwe literatuurgeschiedenis.
Werkconferentie `De nieuwe literatuurgeschiedenis', NIAS, Wassenaar, 7 februari 1998.

Vlechten aan een lauwerkrans - een terugblik.
Studiemiddag Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Utrecht 13 februari 1997.

Cultuur en gender
Aio-Cursus 'Debatten in het Cultuurhistorisch onderzoek'. Huizinga Instituut; Utrecht 1 april 1998.

Hedendaagse oudere letterkunde in het voortgezet onderwijs.
Gastcolleges Fontys Hogescholen Tilburg, 8 april 1998 en 22 april 1998.

The weight of a laurel-wreath: the future of early modern women writers.
KNAW-Colloquium `Met of zonder lauwerkrans? Writing the history of women's writing', Amsterdam, 12 september 1998.


1997

Eelkje van Bouricius of de puzzel van het vrouwelijk schrijverschap.
Huizinga-instituut; Barchem, aio-weekend, 7 februari 1997.

Dutch Renaissance Activities.
Centre de Hautes Etudes de la Renaissance van de Eotvos Lorand University, Budapest; International Renaissance Meeting, Budapest, 29 mei 1997.

Dutch Renaissance Bibliographies.
Centre de Hautes Etudes de la Renaissance van de Eotvos Lorand University, Budapest; International Renaissance Meeting, Budapest, 29 mei 1997.


1996

De muze van P.C. Hooft.
Schielandhuis Rotterdam, mei 1996.

Bevallige bruinetten? Nederlandse schrijfsters tussen 1600 en 1800.
Colloquium Vrouwengeschiedenis, Universiteit Utrecht, juni 1996.

Norse negers. Oudere letterkunde in 1996.
Oratie Katholieke Universiteit Nijmegen, 22 november 1996.


1995

Coornhert en het toneel van de zestiende eeuw.
Freie Universität Berlin, 20 mei 1995.

Bevallige bruinetten? Nederlandse schrijfsters tussen 1600 en 1800.
Freie Universität Berlin, 22 mei 1995.

Waarom mag Eva voorgaan? Vondel en gender.
Workshop vakgroep Nederlands, Universiteit Utrecht, 22 juni 1995.

De receptie van Nederlandse schrijfsters uit de 17de en 18de eeuw.
Universiteit van Amsterdam, vakgroep Frans, 24 november 1995.


1994

Nederland versus Frankrijk? Netwerken van schrijfsters in de zeventiende en achttiende eeuw.
Studiedag Werkverband Vrouwenstudies-Neerlandistiek. Universiteit Utrecht, oktober 1994.

'Onwederstanelyken drang'; het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland.
Congres Werkgroep De Achttiende Eeuw, Utrecht, november 1994.


1993

The power of the weaker vessels: Simon Schama and Johan van Beverwijck on women.
Congres `Women of the Golden Age', Haarlem, juli 1993.

'Hoe dreef ick in myn sweet'; de rol van Louise de Coligny in de Oranje-drama's.
Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw, Leiden, augustus 1993.

'Maak vaerzen, leez en schrijf'; dichtende vrouwen uit de 17de en 18de eeuw.
Leuven, oktober 1993.

'Maak vaerzen, leez en schrijf'; dichtende vrouwen uit de 17de en 18de eeuw.
Münster, november 1993.


1991

Renaissancetragedies: emblemen op het toneel?
Erasmus-programma Emblematiek, Leuven, april 1991.

Johan van Beverwijck als 'instituut'.
Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw, augustus 1991.


1989

De Nederlandse rei in de 16de eeuw.
Werkgroep Zestiende Eeuw, Amsterdam, november 1989.


1987

Koor en rei bij Vondel.
Vondel-herdenking Keulen, november 1987.