Redacties  - Lia van Gemert

 

Tijdschriften

1994-2001

Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde

1993-1995

Dokumentaal

Boekenreeksen

Amazone:

-           > Meesterschap in tweevoud. Novellen en schetsen van Rosalie en Virginie Loveling. Ed. Piet Couttenier en Anne Marie Musschoot. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009.

-           E. Wolff en A. Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Editeur: A. Hanou. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007.

-           Mijn landelijke lier. Poëzie en proza van E.M. Post . Editeur: B. Paasman. Amsterdam, AUP, 2006.

-            't Zoet der eenzaamheid. Gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy . Editeur: Pim van Oostrum. Red. i.s.m. Riet Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam, AUP, 2001.

-           P. Moens, Aardenburg of De onbekende volksplanting in Zuid-Amerika . Editeurs: A. Veltman-van den Bos, J. de Vet. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001.

-           A. Roemersdochter Visscher, Gedichten . Editeurs: Riet Schenkeveld-van der Dussen en A. de Jeu. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1999.

Tekst in Context

-           P.C. Hooft, Warenar. Geld en liefde in de Gouden Eeuw . Sam. Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees, i.s.m. Karel Bostoen en Marijke Barend-van Haeften. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. Tekst in Context 6.

-           P.C. Hooft, Warenar. Geld en liefde in de Gouden Eeuw . Docentenhandleiding . Sam. Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees, i.s.m. Karel Bostoen en Marijke Barend-van Haeften. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002.

-           M. Barend-van Haeften, K. Bostoen, L. van Gemert, M. Meijer Drees, Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 . Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.

-           M. Barend-van Haeften, K. Bostoen, L. van Gemert, M. Meijer Drees, Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Docentenhandleiding . Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.


Delta

-           P.C. Hooft, Verzamelde poëzie , met cd. Editeurs: J. Koppenol, T. van Strien, N. Veldhorst. In voorbereiding.

-           C. van Bruggen, Verhalend proza. De verlatene; Het huisje aan de sloot; Eva. Editeur: J.M.J. Sicking. Amsterdam, Van Oorschot, 2007.

-           P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen; Baeto . Editeur H. Duits. Amsterdam, Bert Bakker, 2005.

-           P.C. Hooft en S. Coster, Warenar . Editeur: J. Jansen. Amsterdam, Bert Bakker, 2004.

-           J. van den Vondel, Jeptha, Koning David hersteld, Faëton . Editeur: J. Konst. Amsterdam, Bert Bakker, 2004.

-           J. van den Vondel, Lucifer, Adam in ballingschap, Noah . Editeur: M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Amsterdam, Bert Bakker, 2004.

-           J. van Lennep, De roos van Dekama . Editeur: J. van der Wiel. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003.

-           Reynaert in tweevoud . Editeurs: P. Wackers, A. Bouwman, B. Besamusca. Amsterdam, Atheaneum Polak & Van Gennep, 2002. 2 dln.

 

Griffioen

-           P. van Woensel, De Lantaarn. Satirsche teksten uit de achttiende eeuw . Ed. A. Hanou. Amsterdam, 2002. Redactie i.s.m. O. Praamstra.

-           P. Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog . Ed. A. de Haas. Red. i.s.m. E. Grootes, J. Koppenol. Amsterdam, Querido, 2001.

-           De Schoolmeester, Gedichten . Ed. M. Mathijsen. Red. i.s.m. O. Praamstra, L. van Gemert. Amsterdam, Querido, 2001.

-           Een verdeelde Verlichting. Stemmen uit de spectators . Ed. D. Sturkenboom. Red. i.s.m. O. Praamstra. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001.

-           Jacob Westerbaen, Gedichten . Ed. J. Koppenol. Red. i.s.m. E. Stronks. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. Griffioen-reeks.

 

Boeken

2002

M.A. Schenkeveld. In de boeken, met de geest. Vijftien studies van M.A. Schenkeveld-van der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur . Red. A.J. Gelderblom, E.M.P. van Gemert, M.E. Meijer Drees en E. Stronks. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2002. 312 pp., ill. ISBN 90-5356-599-x.

2001

Writing the history of women's writing. Toward an international approach . Ed. S. van Dijk, L. van Gemert, S. Ottway. Amsterdam, KNAW, 2001. 276 p., ill. ISBN 90-6984-293-0.

1999

Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa . Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 1999. 236 pp., ill. ISBN 90-75697-27-9.

1997

Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar . Red. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, K. Porteman, E.M.P. van Gemert, P. Couttenier. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. 970 pp, ill. ISBN 90-5356-268-0.