Entomologische Berichten

67 (6) december 2007

 

Thema: Agrobiodiversiteit – nut en natuur

 

183         P.C.J. van Rijn, J. Noordijk & J. Bruin

Agrobiodiversiteit - nut en natuur

Agrobiodiversiteit en natuurbeheer

184         K. Booij, J. Lahr & G. Jagers op Akkerhuis

Hoe belangrijk is het agrarische gebied voor de insectendiversiteit

187         F. Kohier, R. van Klink, J. Noordijk & D. Klein

De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae; Hymenoptera: Apidae)

193         F. Hoffmann & M. Kwak

Diversiteit van planten en bloembezoekende insecten in relatie tot landgebruik

198         J.A. Guldemond, J.H.N. Pijfers & E. den Belder

De betekenis van agrarisch natuurbeheer voor bijen en wespen op een melkveebedrijf in de Graafschap

204         K. van Achterberg

Geriefhoutbosjes: hotspots voor sluipwespen

Agrobiodiversiteit en plaagbestrijding

209         E. den Belder, J. Elderson, G. Schelling & J.A. Guldemond

Het functionele landschap: de invloed van landschap en bedrijfsvoering op natuurlijke plaagonderdrukking in spruitkool

213         H. Baveco & F. Bianchi

Plaagonderdrukkende landschappen vanuit het perspectief van natuurlijke vijanden

218         W. van der Werf & F. Bianchi

Plaagonderdrukkende landschappen op de computer

223         F. van Alebeek, A. Visser & R. van den Broek

Akkerranden als (winter)schuilplaats voor natuurlijke vijanden

226         P.C.J. van Rijn & F. Wackers

Bloemrijke akkerranden voeden natuurlijke vijanden

231         T. Bukovinszky & J.C. van Lenteren

Hoe kunnen we plaagonderdrukkende mengteelten ontwerpen?

Projectkaders

235         F. van Alebeek, P.C.J. van Rijn, E. den Belder, J. Willemse & H. van Gurp

FAB -projecten in de akkerbouw

236         K. Winkler, H. Helsen & F. Wackers

Functionele biodiversiteit in boomgaarden

237         A. van der Linden & C. Conijn

Het bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij en de bollenteelt

239         G. Messelink & P. Ramakers

De rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing in kasteelten

240         G. Hol

Boven- en ondergrondse functionele diversiteit

Plagen en hun natuurlijke vijanden

241         A.J.M. Loomans & E.-J. Scholte

Plaaginsecten en agro-biodiversiteit

246         H. Turin & F. van Alebeek

Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) in agrarische milieus - een faunakarakteristiek

249         J. Noordijk & P. van Helsdingen

Spinnen (Arachnida: Araneae) op akkers - biologie en plaagbestrijding

253         P.C.J. van Rijn & J.T. Smit

Zweefvliegen (Diptera: Syrphidae) voor de natuurlijke bestrijding van bladluizen

257         J. van Schelt

De galmug Aphidoleta aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) als bladluisbestrijder

260         S.T.E. Lommen & J.G.M. Cuppen

Lieveheersbeestjes: heersers van de akkers?

264         B. Drukker

Roofwantsen (Heteroptera: Anthocoridae, Miridae) in boomgaarden en akkers - een luchtmobiele brigade met olfactorische geleiding

268         J. van Schelt & P.C.J. van Rijn

Gaasvliegen (Neuroptera): vraatzuchtige larven voor de goede zaak

271         F. Wackers

Sluipwespen: behoeften aan basis van beheerde biologische bestrijding

275         H. Helsen & K. Winkler

Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden

Synthesis

278         J. Noordijk, J. Bruin & P.C.J. van Rijn

Synthesis: Agrobiodiversity - conservation and functionality

284         Verklarende woordenlijst en dankwoord

 

 

 

Nederlandse Entomologische Vereniging                                  ISSN 0013-8827

 

Vlasakker 2

8091 MP Wezep

038 - 357 82 75

secretaris@nev.nl

www.nev.nl

 

Correspondentie met betrekking tot publicaties van de NEV :

Administratie NEV , Plantage Middenlaan 64,1018 DH Amsterdam