Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Rechten van de mens komen op allerlei manieren ter sprake: als uitdrukking van humane idealen, als inspiratie voor actie, en - strikt juridisch - als grond voor verweer tegen overheden die zich te veel of op een verkeerde manier met hun burgers bemoeien. Maar rechten van de mens houden democratische politiek ook een spiegel voor: ze maken tekorten zichtbaar, en zijn zo een drijvende kracht voor rechtsontwikkeling, aldus Ernst Hirsch Ballin in zijn afscheidscollege.

Kerngegevens van evenement De betekenis van rechten van de mens voor de rechtsontwikkeling
Datum 29 september 2021
Tijd 16:30
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk

Mensenrechten zijn een scherp analytisch werktuig voor onderzoek van het geldende recht en zijn werking. Dankzij de verankering van mensenrechten in verdragen en constituties hebben rechters de taak om de overheid en bedrijven verantwoordelijk te houden voor realisering van mensenrechten, mede in het belang van toekomstige generaties. De Hoge Raad heeft op dit terrein belangrijke stappen gezet. Het Duitse constitutionele gerechtshof heeft een principiële stap gezet door de overheid te verplichten ook met de belangen van toekomstige generaties rekening te houden. 

Daarom is het belangrijk dat rechten van de mens voortdurend worden herijkt. Hebben ze voldoende zeggingskracht in het zicht van de grote vraagstukken van deze tijd: klimaat, duurzame productie, migratie, artificiële intelligentie? De wisselwerking tussen de ontwikkeling van mensenrechten en de stand van de Europese integratie in de afgelopen halve eeuw biedt hiervan heel wat illustraties. Het zijn hoofdstukken in een geschiedenis die nog lang geen afsluiting heeft gevonden.

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de Mens: ‘De betekenis van rechten van de mens voor de rechtsontwikkeling’.

Dit afscheidscollege is hier live te volgen. 

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam