Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Goed horen is van cruciaal belang voor de communicatie en de interactie met de buitenwereld. Ondanks de sterk toegenomen mogelijkheden om slechter horen te compenseren met hoor-hulpmiddelen (hoortoestellen en cochleaire implantaten), blijft voorkómen nog altijd beter dan genezen. Dit betoogt Wouter Dreschler in zijn afscheidscollege. Ook benadrukt hij dat men niet te lang moet wachten met maatregelen als het gehoor achteruit gaat.

Kerngegevens van evenement De toekomst van het gehoor
Datum 27 oktober 2021
Tijd 16:30
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk

De impact van slecht horen op het functioneren, privé en in het werk, wordt in het algemeen onderschat. Recent onderzoek onderstreept de gevolgen die verminderd horen hebben op de luisterinspanning en de cognitie. Slecht horen lijkt ook één van de factoren die bijdragen aan het ontstaan van dementie. Helaas gaat het gehoor achteruit met het ouder worden. Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd maakt het auditief functioneren op de werkplek in toenemende mate een kritische factor, vooral in gehoor-kritische beroepen als piloot, machinist of brandweerman.

Het baart zorgen dat veel jongeren zich op jonge leeftijd blootstellen aan hoge niveaus van lawaai, zoals bij popconcerten of het beluisteren van harde muziek over hoofdtelefoons. Zij lopen het risico dat hun gehoor al eerder achteruit gaat en dat zij eerder slechthorend zullen worden, of klachten krijgen van oorsuizen.

Gelukkig hebben de hulpmiddelen om gehoorverlies te compenseren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel bij de gewone hoortoestellen, waarbij het geluid akoestisch wordt overgebracht, als bij cochleaire implantaten, waarbij het geluid elektrisch wordt overgedragen. Volgens Dreschler zullen nieuwe ontwikkelingen de gebruiker in toenemende mate in staat stellen om de toestellen zelf aan te passen aan individuele wensen en specifieke luistersituaties.

Dhr. prof. dr. W.A. Dreschler, hoogleraar Klinische en experimentele audiologie: ‘Klinische & Experimentele Audiologie: verleden en toekomst’.

Deelname

Een link naar de livestream van het afscheidscollege volgt.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam