Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Chantal Mak gaat tijdens haar oratie in op het belang van civiele rechtspraak voor het ontwikkelen van ideeën over rechtvaardigheid in de meerlagige rechtsorde van de Europese Unie.

Kerngegevens van evenement Recht, moraal en rechtvaardigheid in de Europese civiele rechtspraak
Datum 19 februari 2016
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
mw. prof. dr. Chantal Mak, hoogleraar Europees privaatrecht, in het bijzonder fundamentele rechten en Privaatrecht, FdR
Fotograaf: Dirk Gillissen

In hoeverre moeten rechters in civiele zaken morele opvattingen laten meewegen in hun beoordeling van een geschil? Het antwoord op deze vraag hangt af van de manier waarop de relatie tussen recht en moraal wordt gekenschetst: als recht wordt gezien als vertakking van politieke moraal, dienen rechters al bij het omschrijven van de juridische vraag die in een zaak aan de orde is, rekening te houden met maatschappelijke opvattingen. Wanneer recht en moraal daarentegen worden beschouwd als wel aan elkaar verbonden, maar niet geheel overlappend, zullen maatschappelijke opvattingen een kleinere rol spelen.

Aan de hand van voorbeelden uit verschillende Europese landen (Nederland, Engeland, Spanje, Duitsland) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gaat Mak in op de visies op recht, moraal en rechtvaardigheid die tot uitdrukking komen in de Europese civiele rechtspraak. Zij betoogt dat het Europees privaatrecht argumenten geeft voor de stelling dat rechters in bepaalde gevallen de morele dimensie van een rechtsvraag zullen dienen te benoemen om daarmee inzicht te geven in de ideeën over rechtvaardigheid die van fundamenteel belang zijn voor Europese integratie.

Mw. prof. dr. C. Mak, hoogleraar Privaatrecht: Justice through European Private Law.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam