Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Niertransplantatie is de beste nierfunctievervangende behandeling. De dialyse-fase moet worden overgeslagen, aldus Frederike Bemelman in het eerste deel van deze dubbeloratie. In het tweede deel beschrijft Suzanne Geerlings de optimale cultuur – een van 'just and trust' – die in het ziekenhuis nodig is voor een goede opleiding en patiëntenzorg.

Kerngegevens van evenement Niertransplantatie en de optimale ziekenhuiscultuur
Datum 10 juni 2016
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Bemelman, Frederike, hoogleraar AMC, Nierziekten, in het bijzonder Niertransplantatie
Mw. dr. F.J. Bemelman. Fotograaf: Dirk Gillissen

Eersteklas resultaten met tweedehands nier

Ernstig nierfalen gaat gepaard met voortschrijdend mentaal en fysiek verval. De beste manier om de nierfunctie te vervangen is niertransplantatie en het juiste moment van transplantatie is vlak voordat dialyse noodzakelijk is, betoogt Bemelman. Helaas is er nog steeds een donororgaan tekort. Wijziging van de Wet op Orgaandonatie om een ‘ja tenzij’-principe in te voeren zou dit tekort deels kunnen oplossen. Nederland heeft een bijzondere positie in de wereld doordat 50% van de donornieren afkomstig is van levende donoren. Deze donoren kunnen familie of vrienden zijn, maar hebben zich soms ook via sociale media aangemeld. De resultaten na ‘levende nierdonatie’ zijn uitstekend, ook wanneer ouderen aan andere ouderen doneren. Levende donatie bij ouderen dient volgens Bemelman dan ook aangemoedigd en gefaciliteerd te worden. Het doel van de niertransplantatie is dat de donornier een leven lang meegaat. Afstoting, verhoogde gevoeligheid voor infecties en hart- en vaatziekte bekorten echter dikwijls het succes.  Betere matching van donor en ontvanger, optimalisatie en personalisatie van geneesmiddelen en effectieve communicatie, kunnen alle bijdragen aan een eersteklas resultaat.  

Mw. dr. F.J. Bemelman, hoogleraar Nierziekten, in het bijzonder Niertransplantatie: Eersteklas, Tweedehands.

Geerlings, Suzanne, hoogleraar AMC, Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg
Mw. dr. S.E. Geerlings. Fotograaf: Dirk Gillissen

Cultuur kan kwaliteit zorg te verbeteren

Geerlings betoogt dat het goed opleiden van toekomstige specialisten tot grote verbeteringen kan leiden in de kwaliteit van zorg. Het werkklimaat speelt hier een belangrijke rol bij. Ze belicht het concept van de just culture (rechtvaardige cultuur) en voegt daar een extra dimensie aan toe, namelijk het vertrouwen dat aanwezig moet zijn om goed met elkaar samen te kunnen werken. Geerlings stelt voor om minder alles in lijstjes vast te leggen en elkaar meer vertrouwen, een combinatie die ze een just and trust culture noemt. Ook stelt ze dat in de opleiding tot medisch specialist expliciet aandacht te worden besteed aan de verschillende aspecten van kwaliteit van zorg.

Veel beleid wordt bedacht door mensen die niet zelf werkzaam zijn in de klinische praktijk. Hierdoor ontstaat het gevaar dat er oplossingen gezocht worden voor problemen die niet bestaan. Geerlings bepleit daarom ook dat dokters weer meer de leiding moeten krijgen in de organisatie van de zorg.

Mw. dr. S.E. Geerlings, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg: Just and trust culture.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam