Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het financiële systeem is uit zichzelf niet stabiel, maar is weerbaar te maken. Dit stelt Aerdt Houben in zijn oratie.

Kerngegevens van evenement Nieuwe instrumenten voor een weerbaar financieel systeem
Datum 16 september 2016
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Aert Houben
Bron: DNB

Het financiële systeem heeft wankele jaren achter de rug. Na het uitbreken van de crisis in 2008 is het financiële systeem met allerlei publieke ingrepen overeind gehouden. Hiermee is een economische instorting voorkomen, maar dit gebeurde tegen een hoge prijs. De overheidsfinanciën zijn verzwakt en de economische dynamiek is vertraagd. Daarbij is het vertrouwen in het financiële systeem flink aangetast. Dit belast financiële instellingen en vermindert de effectiviteit van stimuleringsbeleid.

Houben betoogt dat het financiële systeem uit zichzelf niet stabiel is en dat systeemrisico niet geheel is uit te bannen. Maar systeemrisico kan volgens hem wel vergaand worden teruggedrongen. Dit kan door tegenwicht te bieden aan de opbouw van financiële risico’s, door financiële structuren te creëren die een zekere weerbaarheid hebben en door het financiële systeem zo in te richten dat de gevolgen van ongelukken beperkt zijn. Houben presenteert onderzoek dat wijst op de effectiviteit van nieuwe macro-prudentiële beleidsinstrumenten. Tot slot staat hij stil bij de uitdagingen om het nieuwe beleid te versterken en de bijdrage van de wetenschap daaraan te vergroten.

Dhr. prof. dr. A.C.F.J. Houben, hoogleraar Financial Policies, Institutions and Markets en divisiedirecteur Financiële Markten bij De Nederlandsche Bank: Nieuwe instrumenten voor een weerbaar financieel systeem. #vertrouwenonderbouwen.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam