Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Anne Bert Dijkstra pleit in zijn oratie voor meer aandacht voor de sociale opbrengsten van onderwijs. Zo zijn goede schoolprestaties belangrijk ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en dragen zij bij aan een sterke economie. Maar kunnen de sociale opbrengsten van scholen wel zichtbaar gemaakt geworden, en is vast te stellen wat scholen op dit terrein effectief maakt?

Kerngegevens van evenement Sociale opbrengsten onderwijs verdienen aandacht
Datum 14 juni 2012
Tijd 16:00 -16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Anne Bert Dijkstra

Naast cognitieve opbrengsten heeft onderwijs ook sociale opbrengsten, die niet minder van belang zijn. Zo zijn goede schoolprestaties belangrijk ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en dragen zij bij aan een sterke economie. Ook zijn ze onmisbaar voor een vitale samenleving en democratie. Maar kunnen de sociale opbrengsten van scholen ook zichtbaar gemaakt worden? En is vast te stellen wat scholen op dit terrein effectief maakt? Anne Bert Dijkstra pleit in zijn oratie voor meer aandacht voor de sociale opbrengsten van onderwijs. Sociale en maatschappelijke competenties vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van jonge mensen. De competenties die zij tijdens hun schooltijd opdoen zijn nodig voor het op een goede manier omgaan met anderen en helpen jongeren bij het vinden van hun weg in de maatschappij. Dijkstra laat zien wat er op dit moment over de sociale opbrengsten van onderwijs bekend is. Hij constateert dat scholen vaak nog weinig inzicht hebben in de resultaten die ze op dit terrein boeken. Ook is meer kennis nodig over manieren waarop scholen op dit terrein succesvol kunnen zijn. De betekenis van de sociale opbrengsten voor de samenleving roept bovendien vragen op over de ondersteuning door de overheid, en over de verantwoording door scholen naar hun maatschappelijke omgeving.

De leerstoel van Dijkstra is ingesteld vanwege de Inspectie van het Onderwijs en onderdeel van de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding, en tevens verbonden aan het Amsterdam Centre for Inequality Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij

Dhr. prof. dr. A.B. Dijkstra, bijzonder hoogleraar Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel