Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Lavrijssen stelt in haar oratie de vraag of de energieconsument de rollen die de Europese wetgever hem heeft toebedeeld in de praktijk kan en wil waarmaken. Ze analyseert de juridische en economische aannames van de wetgever over de vraag wie de energieconsument is. Lavrijssen doet dit met de laatste inzichten uit de gedragseconomie.

Kerngegevens van evenement Gedragseconomie sleutel voor halen Europese energiedoelen
Datum 21 september 2012
Tijd 16:00
Mw. prof. dr. mr. Saskia Lavrijssen, hoogleraar Faculteit der Rechten
Foto Jeroen Oerlemans

Dé energieconsument bestaat niet, zo stelt Saskia Lavrijssen in haar oratie. Hij of zij behoort niet tot een homogene groep van mensen en heeft verschillende gezichten. Zij zijn niet geïnteresseerd om te zoeken naar goedkopere aanbiedingen in de energiesector, maken verschillende keuzes en zijn zich veelal niet bewust van de mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te treffen. De Europese wetgever gaat echter nog steeds uit van het traditionele keuzemodel. Volgens de EU vervult de energieconsument een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het Europese energiebeleid, zoals de bevordering van de mededinging, de betaalbaarheid van de energieprijzen, de leveringszekerheid en de realisatie van de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. In de praktijk blijkt de consument deze rol als behartiger van het energiebelang echter niet te vervullen. Lavrijssen stelt daarom de legitieme vraag of de energieconsument de rollen die de Europese wetgever hem heeft toebedeeld in de praktijk kan en wil waarmaken. In haar oratie analyseert ze de juridische en economische aannames van de wetgever over de vraag wie de energieconsument is. Lavrijssen doet dit op basis van de laatste inzichten uit de gedragseconomie. Zij bepleit een gedragseconomische benadering van de regulering van de energiesector - als aanvulling en nuancering op het rationele keuzemodel. Dit zorgt ervoor dat de wetgever en de NMa beter kunnen inspelen op de kenmerken van het consumentengedrag in de praktijk. Hierdoor wordt de kans groter dat de doelstellingen van het energiebeleid daadwerkelijk worden gerealiseerd.

 

Mw. prof. dr. mr. S.A.C.M. Lavrijssen, hoogleraar Consument en Energie: De verschillende gezichten van de energieconsument.

Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.