Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Specialisatie is ook voor juristen onontbeerlijk. Daarbij dienen de grenzen van de specialisatie wel juist te worden aangebracht. De beoefenaar van het vennootschapsrecht kan zich niet beperken tot het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde recht over de N.V. en de B.V. In de beoefening van die praktijk is kennis van het (algemene) vermogensrecht onontbeerlijk.

Kerngegevens van evenement Het belang van het vermogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht
Datum 19 oktober 2012
Tijd 16:00
Jeroen Oerlemans

Steven Perrick bespreekt in zijn oratie deze stelling vanuit een aantal invalshoeken. Hij heeft ruime praktijkervaring als advocaat en notaris in de ondernemingsrechtpraktijk. Als juridische auteur heeft Perrick een duidelijk vermogensrechtelijk profiel, in het bijzonder bepaald door zijn bewerkingen van Asser/Perrick 3-V* 2011 (Gemeenschap) en Asser/Perrick 4* 2009 (Erfrecht en schenking).

Vennootschapsrecht is wel burgerlijk recht, maar geen vermogensrecht. Eerst besteedt Perrick aandacht aan vermogensrechtelijke normen in het vennootschapsrecht. Vervolgens kijkt hij naar zogenoemde schakelbepalingen uit het vermogensrecht, waardoor regelingen uit het vermogensrecht van overeenkomstige toepassing zijn in het vennootschapsrecht. Het algemeen vermogensrecht is verder van belang omdat aandelen in een N.V. en B.V. goederen zijn. De beoefenaar van het vennootschapsrecht zal zich dus aan de hand van de regels van het goederenrecht een oordeel moeten vormen over wie beschikkingsbevoegd is over aandelen en wie bevoegd is om het aan aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen.

 

Dhr. prof. dr. S. Perrick, hoogleraar op de bijzondere leerstoel Bijzondere onderwerpen Notarieel recht:  Het belang van het vermogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht.

Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.