Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Menno de Winther stelt in deze dubbeloratie dat een beter begrip van de regulatie van inflammatoire processen kan leiden tot nieuwe methoden voor de behandeling en diagnose van atherosclerose. Vervolgens gaat Esther Lutgens - aan de hand van haar onderzoek naar vasculaire ziekten zoals atherosclerose - in op het belang uit van (inter)nationale samenwerking in de wetenschap.

Kerngegevens van evenement Naar meer inzicht in atherosclerose
Datum 27 juni 2013
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
dhr. prof. dr. Menno de Winther, hoogleraar AMC
Foto: Jeroen Oerlemans

Menno de Winther

Inflammatoire processen vormen een cruciaal onderdeel van het atherosclerotische proces, stelt De Winther. Hij betoogt dat een beter begrip van de regulatie van deze processen, waarbij interdisciplinair onderzoek belangrijk is, zal leiden tot mogelijke nieuwe methoden om atherosclerose beter te behandelen en diagnosticeren.

Atherosclerose, of aderverkalking, is de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten en wordt gekenmerkt door een lipiden gedreven ontsteking van de vaatwand gepaard gaande met macrofageninflux en fibrose. De meeste therapieën voor de behandeling van atherosclerose zijn gericht op het beïnvloeden van de lipidenspiegels in het bloed, maar het wordt steeds duidelijker dat dit slechts een beperkt effect heeft en dat nieuwe aanpakken voor therapie noodzakelijk zijn.

De Winther gaat in op het onderzoek op het gebied van de rol van inflammatoire mechanismen in atherosclerose dat hij de afgelopen vijftien jaar heeft uitgevoerd. Dit heeft geleid tot betere inzichten in de regulatie van het inflammatoire proces dat atherosclerose stuurt in een context van dyslipidemie. Door discipline-overstijgend onderzoek te doen is nog veel progressie te boeken op dit terrein en kunnen additionele mechanismen en interventiemogelijkheden worden gevonden waarmee atherosclerose-ontwikkeling op een betere manier geremd kan worden.

Dhr. prof. dr. M.P.J. de Winther, hoogleraar Vasculaire immunologische celbiologie: Afweer in de vaatwand: van signalering tot integrale oplossingen.

mw. prof. dr. Esther Lutgens
Foto: Jeroen Oerlemans

Esther Lutgens

Wetenschap wordt meer en meer een kwestie van samenwerken en samenspannen met partners binnen Nederland, maar met name binnen Europa en zelfs wereldwijd. In het tweede deel van de dubbeloratie legt Lutgens het belang hiervan uit aan de hand van haar eigen onderzoek.

Lutgens onderzoekt hoe vasculaire ziekten zoals atherosclerose worden veroorzaakt en gemoduleerd door het immuunsysteem. Atherosclerose is een chronische ontsteking van de grote arteriën (slagaders) die vaak ontstaat onder hyperlipidemische omstandigheden. Het is de onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Atherosclerose ontstaat in ieder mens, en kan - als een atherosclerotische plaque een bepaald stadium bereikt - klinische aandoeningen veroorzaken zoals een hartinfarct of beroerte.

Lutgens richt zich met name op de rol van zogeheten co-stimulatoire moleculen, een familie van modulatoren van het immuunsysteem, in dit proces. Door het immuunsysteem met behulp van co-stimulatie te activeren of inhiberen, kan de atherosclerotische plaque stoppen met groeien, minder ontstekingscellen gaan bevatten, en neemt de kans op klinische complicaties af. Lutgens onderzoekt welke immuuncellen hierbij betrokken zijn, welke signaaltransductieroutes van belang zijn en probeert op basis hiervan nieuwe farmaca te ontwikkelen.

Mw. prof. dr. E. Lutgens, hoogleraar Experimentele Vasculaire Immunopathologie: Co-stimulatie in Europa.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij.