Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De normale toepassing van het nationale belastingstelsel leidt ertoe dat collectief beleggen fiscaal slechter wordt behandeld dan individueel beleggen. De wetgever heeft daarom bijzondere regimes voor beleggingsinstellingen in het leven geroepen. Waarom willen, en hoe kunnen, overheden collectief beleggen fiscaal gelijk behandelen met individueel beleggen? Deze vragen staan centraal in de oratie van Hein Vermeulen.

Kerngegevens van evenement Individuele versus collectieve belegging: ongelijke belastingheffing
Datum 26 september 2013
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
prof. dr. Hein Vermeulen, hoogleraar FdR, Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen
Foto: Jeroen Oerlemans

Het wordt maatschappelijk en economisch wenselijk geacht dat het publiek collectief belegt, vanwege de voordelen die daaraan zijn verbonden zoals risicospreiding, schaalvoordelen en toegang tot expertise. Dit leidt tot vermogensopbouw bij de burgers. Het belang van dit sparen voor later wordt in een vergrijzende wereld alleen maar groter. In een nationale context fungeren de regimes voor beleggingsinstellingen doorgaans zonder veel problemen. In internationale verhoudingen rijzen echter diverse vragen die het gevolg zijn van de wisselwerking tussen het nationale en het internationale belastingrecht. Vermeulen beschouwt de positie die beleggingsinstellingen in dit fiscale onderzoekslandschap kunnen hebben en de nog braakliggende gebieden die kansen bieden voor het opzetten van onderzoek.

Dhr. prof. dr. H. Vermeulen, bijzonder hoogleraar Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen: Gelijke behandeling van het ongelijke. Belastingheffing van individuele en collectieve belegging.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij