Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Harry van Zanten beargumenteert in het eerste deel van deze dubbeloratie dat er meer ruimte moet komen voor fundamenteel onderzoek in de mathematische statistiek om het hoofd te kunnen bieden aan de enorme en complexe hoeveelheden data die tegenwoordig verzameld worden. Sergey Shadrin geeft vervolgens een kort overzicht van de belangrijkste en absoluut onverwachte voorbeelden van de interactie van meetkunde en mathematische fysica, geïnspireerd door de Korteweg-de Vries vergelijking en zijn uitbreidingen.

Kerngegevens van evenement Van mathematische statistiek naar mathematische fysica
Datum 6 december 2013
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Dhr. prof. dr. J.H. (Harry) van Zanten
Dhr. prof. dr. J.H. van Zanten. Foto: Jeroen Oerlemans.

Harry van Zanten

We zitten op dit moment midden in een periode waarin de statistiek zich stormachtig ontwikkelt. Er worden enorme hoeveelheden data verzameld en de vragen die men met behulp van die data probeert te beantwoorden worden steeds complexer. Klassieke statistische methoden zijn vaak niet bruikbaar in deze nieuwe situaties en nieuwe methoden zijn volop in ontwikkeling. Gedreven door de wens om snel tot resultaten te komen, ligt de nadruk in recent onderzoek veelal op de ontwikkeling van computationele methoden. De ontwikkeling van ons fundamentele begrip van de nieuwe statistische problemen en de bijbehorende nieuwe statistische methoden blijft op dit moment achter. Van Zanten pleit voor meer ruimte voor fundamenteel onderzoek in de mathematische statistiek.

Dhr. prof. dr. J.H. van Zanten, hoogleraar Mathematische statistiek: Statistiek in complexe tijden.

Dhr. prof. dr. S.V. Shadrin. Foto: Jeroen Oerlemans.

Sergey Shadrin

Een van de belangrijkste niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen, de zogenoemde Korteweg-de Vries vergelijking, heeft nu al een geschiedenis van bijna 180 jaar. Door de ontwikkeling van verschillende onderwerpen rond de studie van deze vergelijking hebben wetenschappers veel nieuwe verbindingen opgemerkt tussen de meetkunde en de mathematische fysica. Aan de hand van verschillende voorbeelden schetst Shadrin een overzicht hiervan.

Dhr. prof. dr. S.V. Shadrin, hoogleraar Meetkunde en Mathematische Fysica: Van golven in ondiep water tot intersectietheorie op moduli-ruimten.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij.