Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Superdiversiteit in het onderwijs vraagt om een nieuwe reflectie op ‘omgaan met verschillen’, betoogt Sabine Severiens in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Superdiverse school vraagt om professionele capaciteit
Datum 20 maart 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
mw. prof. dr. Sabine Severiens, medewerker FMG, hoogleraar onderwijskunde, i.h.b. het ontwerpen van onderwijs voor kwetsbare jongeren
Foto: Jeroen Oerlemans

Severiens past het sociologische begrip superdiversiteit toe in het onderwijs. Dit begrip werd in 2007 door de socioloog Steven Vertovec geïntroduceerd om de toegenomen diversiteit te duiden. Vertovec verwees naar interacties tussen verblijfsstatus, arbeidsmarktpositie, opleidingsniveau, religie, taal, sekse, leeftijd en ruimtelijke verdeling.

Ook in het grootstedelijk onderwijs is sprake van superdiversiteit. Toepassing van dit begrip dwingt tot kijken naar interacties en nieuwe verbindingen, en op een andere manier naar ongelijkheid en integratie. Hoe denken kinderen in superdiverse klassen, wat zijn hun uitgangspunten en waardoor raken ze gemotiveerd?

Severiens presenteert een model voor gedifferentieerde instructie in de superdiverse school, gebaseerd op een literatuurschets van cognitieve en sociaal-culturele diversiteit. Het model kan docenten ondersteunen in het leren omgaan met superdiversiteit en het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen in superdiverse scholen. Toepassing ervan vereist scholen met een sterke professionele capaciteit, waarin teams van docenten en schoolleiders het model verder ontwikkelen.

De leerstoel is ingesteld names de Stichting APS. 

Mw. prof. dr. S.E. Severiens, bijzonder hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder het ontwerpen van onderwijs voor kwetsbare jongeren: Professionele capaciteit in de superdiverse school.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij.