Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Raoul Engelbert belicht tijdens zijn oratie het veranderende spectrum van de gezondheidszorg en de specifieke rol die de fysiotherapie daarin speelt. Hij richt zich met name op de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten.

Kerngegevens van evenement Wat is de rol van fysiotherapie in de gezondheidszorg?
Datum 7 maart 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Raoul Engelbert
Foto: Jeroen Oerlemans

Engelbert staat verder stil bij de rol van bewegen in relatie tot opname en ontslag in een ziekenhuis. De fysiotherapeut in het ziekenhuis, alsook in de eerste en tweede lijn kan en moet hierop inspelen, en levert daarmee een bijdrage aan ziekte en herstel. Een goede pre-operatieve fitheid voorkomt postoperatieve complicaties en beïnvloedt daarmee de opnameduur.

De veranderingen in de ziekenzorg baren Engelbert grote zorgen. De fysiotherapeut is de deskundige met betrekking tot bewegen in de functionele context in relatie tot ziekte en gezondheid. De plaats van het bewegen in relatie tot ziekte en gezondheid krijgt een prominentere rol, en het fundament onder de fysiotherapie, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, wordt steviger. Engelbert constateert echter dat deze zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is en dat financiële motieven de overhand krijgen boven de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

De fysiotherapeutische zorg rondom de patiënt die in een ziekenhuis wordt opgenomen is niet te duur. Engelbert vindt dat financiële motieven moeten worden verworpen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dienen zo spoedig mogelijk in de transitie van zorg te worden geïmplementeerd. Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan de School of Health Professions van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt de professional van de toekomst opgeleid. Aan het eind van zijn oratie gaat Engelbert in op de relatie tussen patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, en de kruisbestuiving tussen de HvA, AMC en UvA.

Dhr. prof. dr. R.H.H. Engelbert, bijzonder hoogleraar Fysiotherapie in het bijzonder de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: Fysiotherapie, de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: van kookboek naar maatwerk.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij.