Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De vaststelling, beoordeling en beïnvloeding van het werkvermogen van werknemers met en zonder gezondheidsklachten vraagt om een up-to-date sociaal-medisch instrumentarium en begeleidingsvormen die meer bij het huidige werk passen. Deze boodschap staat centraal in de oratie van Judith Sluiter.

Kerngegevens van evenement Naar een duurzame inzetbaarheid van werknemers
Datum 9 april 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
mw. prof. dr. Judith Sluiter, medewerker AMC, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers
Foto: Jeroen Oerlemans

Bij verplichte medische keuringen van werknemers dient de minimaal benodigde belastbaarheid die nodig is om het werk uit te voeren, het uitgangspunt te zijn. Verbetering van inhoud van huidige keuringsprotocollen is noodzakelijk bij deze vorm van medische selectie, betoogt Sluiter. Zij stelt tevens dat de uitvoering van verplichte medische keuringen van werknemers in zware beroepen niet los kan plaatsvinden, maar dient te worden gebruikt als start van begeleiding om belastbaarheid van het individu te verbeteren. Dit biedt goede kansen om begeleiding in deze beroepen beter vorm te gaan geven. Gegeven de hoge aantallen werknemers in Nederland met gezondheidsklachten en de beperkingen die zij ervaren tijdens het werk, moet preventief arbeidsgezondheidskundig beleid op sector- of werkgeversniveau snel een betere invulling krijgen. Het zijn de arbodiensten, bedrijfsartsen, werknemersvertegenwoordiging en leiding in organisaties die gezamenlijk voor betere begeleidingsvormen moeten kiezen, waardoor de duurzame inzetbaarheid van werknemers tot aan de pensioenleeftijd ook evidence based vorm kan gaan krijgen.

In de bedrijfsgeneeskunde staat het verzamelen van kennis over maatschappelijk relevante uitkomsten van geleverde zorg altijd al centraal. Ook in de medische praktijk van huisartsen wordt dit steeds belangrijker. Medisch specialisten en medisch onderwijs dienen volgens Sluier hierbij aan te sluiten.

Mw. prof. dr. J.K. Sluiter, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers: Geschikt of ongeschikt? Werken aan arbeidsgeneeskundige beoordeling en -begeleiding.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij.