Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Met een op de natuur geïnspireerde aanpak kunnen synthetische katalysatoren efficiënter geproduceerd worden. Dit laat Bas de Bruin zien in zijn oratie, waarin hij ingaat op de toepasbaarheid van radicaalreactiviteit voor duurzame katalysatoren.

Kerngegevens van evenement Naar duurzame katalysatoren door op natuur geïnspireerde aanpak
Datum 21 mei 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
dhr. prof. dr. Bas de Bruin, medewerker FNWI, hoogleraar Bio-inspired sustainable catalysis
Foto: Jeroen Oerlemans

Het gebruik van katalysatoren is cruciaal bij de productie van medicijnen, landbouwproducten (bijvoorbeeld insecticiden) en andere chemische producten zoals verf en plastics. Een katalysator zorgt er voor dat een chemische reactie sneller, selectiever en bij een lagere temperatuur en druk kan plaatsvinden, en met lagere kosten en minder energieverbruik en afval. De toepassing en verbetering van katalysatoren wordt steeds belangrijker, mede omdat we steeds zuiniger moeten omspringen met grondstoffen en natuurlijke energiebronnen. Het aanboren van alternatieve chemische grondstoffen vereist dan ook dat nieuwe selectieve katalysatoren worden ontwikkeld.

Katalysatoren van de toekomst

Materiaalschaarste speelt echter een grote rol bij de productie van de katalysator zelf. Het gebruik van katalysatoren gebaseerd op dure, schaarse en vaak giftige edelmetalen (zoals rhodium en palladium) wordt op korte termijn onbetaalbaar. Veelvuldig beschikbare grondstoffen zoals mangaan en ijzer vormen een alternatief, maar deze onedele metalen hebben een sterke neiging om via radicaalreacties te reageren. Radicalen zijn reactieve deeltjes die een cruciale rol spelen in veel chemische reacties. Ook veel biologische processen zijn radicaalreacties en verlopen selectief. Hoe radicalen in synthetisch-katalytische processen op een vergelijkbare manier gecontroleerd en selectief kunnen reageren is echter minder duidelijk. Bas de Bruin richt zijn in zijn onderzoek op het leren begrijpen van dergelijke radicaalprocessen om vervolgens snelle, selectieve en goedkope katalytische processen te kunnen ontwikkelen die gebaseerd zijn op onedele metalen. Door goed te kijken naar de werking van metallo-enzymen kunnen katalytische radicaalprocessen gecontroleerd worden. Met vergelijkbare gereedschappen kan vervolgens geprobeerd worden om de synthetische katalysatoren van de toekomst te maken. Met deze op de natuur geïnspireerde aanpak kunnen bijvoorbeeld medicijnen efficiënter geproduceerd worden en kan een bijdrage worden geleverd aan een duurzamere samenleving.

Dhr. dr. B. de Bruin, hoogleraar Bio-inspired sustainable catalysis: Een radicale aanpak van katalyse? Natuurlijk!.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij