Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de oratie van Joyeeta Gupta staat governance voor duurzame ontwikkeling centraal. Gupta zet de kernelementen van dit beleid uiteen en schetst hoe we kunnen komen tot een duurzame en rechtvaardige wereld.

Kerngegevens van evenement Naar een duurzame en rechtvaardige wereld
Datum 5 juni 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Mw. prof. dr. (Joyeeta) Gupta
Foto: Jeroen Oerlemans

De mondiale milieugebruiksruimte wordt steeds kleiner: essentiële grondstoffen worden schaarser, het landoppervlak en andere bronnen liggen vast, en de opslagmogelijkheden voor afval/vervuiling nemen af. Er zijn verschillende mogelijkheden om met schaarste om te gaan: neoliberaal beleid (prijsstelling, markten, privatisering);  hegemonisch beleid (op basis van soevereiniteit en bilaterale of plurilaterale afspraken); polycentrische aanpak (iedereen doet op zijn eigen manier mee aan beleid); of verdelingsbeleid dat uitgaat van duurzame ontwikkeling en multilaterale samenwerking.

Duurzame ontwikkeling heeft de toekomst, stelt Gupta. Zonder duurzaamheid is elke ontwikkeling belastend voor het milieu en daarmee minder sociaal. De mondialisering vereist dat beleid zich op alle bestuurlijke niveaus tegelijk concentreert, zowel lokaal als mondiaal. De wereld verandert snel, maar de tegenstellingen tussen noord/zuid en arm/rijk houden stand. Schaarste-politiek leidt tot ‘securitisatie’ van essentiële middelen en het aangrijpen van soevereiniteitsargumenten. Duurzaamheid mag niet misbruikt om securitisatiebeleid te realiseren. Om nationale machtspolitiek tegen te gaan, is het noodzakelijk om te streven naar een mondiale grondwet binnen een mondiale rechtstaat. De dominante ideologieën die groei propageren, staan het verdelingsvraagstuk in de weg en vragen om tegenwicht.

Bovenstaande schets die Gupta geeft van de kernelementen van governance (of beleid) voor duurzame ontwikkeling, maakt duidelijk dat het hoog tijd is voor systemische oplossingen. Zoals de ontwikkeling van een mondiale grondwet, gebaseerd op een rechtvaardige verdeling van de aarde (en haar bronnen) en waarbij verantwoordelijkheden, rechten, plichten en risico’s worden benoemd. Daarnaast moeten we volgens Gupta - in navolging van de Verenigde Naties - streven naar het opstellen van systemische duurzaamheidsdoelen. Tot slot stelt ze dat systemische instrumenten onontbeerlijk zijn voor een systemische transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld.

Mw. prof. dr. J. Gupta,  hoogleraar Environment and development in the global south: Sharing our Earth.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij