Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Om de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang te verbeteren is het nodig te investeren in aanpakken waarvan de effectiviteit is bewezen. Veel aandacht gaat uit naar problemen en verandering, maar nog weinig naar oplossingen en verbetering, betoogt Ruben Fukkink in zijn oratie.

Kerngegevens van evenement Met evaluatie naar betere kwaliteit kinderopvang
Datum 17 september 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Dhr. prof. dr. Fukkink
Foto: Jeroen Oerlemans

Recente kwaliteitspeilingen laten zien hoe het met de pedagogische kwaliteit van alle typen kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) in Nederland staat. Een belangrijke uitkomst van deze peilingen is dat de stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen nog onvoldoende is. Ook het aanbod van activiteiten en materiaal is gemiddeld zwak. Opvallend is dat deze resultaten gelden voor alle opvangtypen; er is relatief weinig verschil tussen de verschillende soorten opvang.

Nederlands wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, biedt bruikbare handvatten, ook voor de gesignaleerde zwakkere onderdelen. Daarnaast blijkt niet elke training even effectief te zijn. In de praktijk is echter te zien dat bij de beoogde verbetering wordt ingezet op programma’s waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Hierbij speelt evaluatie dan ook een ondergeschikte rol. Volgens Fukkink is er de laatste jaren daarom - ondanks grote investeringen in allerlei trainingen - onvoldoende kennisaccumulatie ontstaan over effectieve aanpakken.

Het gericht stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, hun taalontwikkeling en diverse andere ontwikkelingsdomeinen vereist dat de aanpakken worden geëvalueerd volgens wetenschappelijke maatstaven. Dit onderzoek moet (verder) duidelijk maken hoe de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang effectief kan worden verbeterd door de sector zelf, met de beroepsopleiding en in de nascholing.

Dhr. prof. dr. R.G. Fukkink, bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind: Werken aan pedagogische kwaliteit

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij