Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de Taalcanon (2012) wordt de vraag gesteld of je in gebarentaal alles kunt zeggen. Het antwoord is ja, maar volgens welke (grammaticale) regels dat verloopt is nog niet volledig beschreven voor de Nederlandse Gebarentaal (NGT), stelt Beppie van den Bogaerde in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Kun je in gebarentaal alles zeggen?
Datum 9 oktober 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
B. van Bogaerde
Foto: Jeroen Oerlemans

Van der Bogaerde richt zich op het belang van een volledige grammaticale beschrijving van NGT, zowel voor dieper inzicht in het verwervingsproces van NGT als eerste taal (NGT1) als ook ter ondersteuning van het taalonderwijs aan verwervers van NGT als vreemde taal (NGT2) zoals dat wordt aangeboden bij de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht.

Kennis over de structuur en de gebruiksregels van NGT is belangrijk voor dove kinderen als NGT1-verwervers, voor ouders en leerkrachten of andere professionals als NGT2-verwervers, en voor taalwetenschappers, NGT-taaldocenten en NGT-tolken. Frequent en correct taalaanbod is belangrijk voor zowel eerste- als vreemdetaalverwervers van andere talen. Welke vorm deze NGT-input zou moeten hebben om het taalverwervingsproces optimaal te ondersteunen is echter nog grotendeels onbekend.

Mw. prof. dr. E.M. van den Bogaerde, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal: Nederlandse Gebarentaal: theorie en praktijk.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij