Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De media berichten geregeld over disfunctionerende of immoreel handelende artsen. Dit zet de medische professie onder druk: ze loopt het risico het vertrouwen van de samenleving in haar integriteit, geloofwaardigheid en deskundigheid te verliezen. De artsenstand zal haar uiterste best moeten doen om het vertrouwen te behouden of te heroveren, betoogt Kiki Lombarts.

Kerngegevens van evenement Tijd voor bezinning op professionele waarden artsen
Datum 3 oktober 2014
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
mw. prof. dr. Kiki Lombarts, medewerker FdG hoogleraar Professional Performance
Foto: Jeroen Oerlemans

De waarde van de medische professie wordt bepaald door het niveau van functioneren van artsen. Goed functioneren toont zich in de drie pijlers van professional performance: het voortdurend streven naar excellente zorg, het handelen vanuit medemenselijkheid, en het afleggen van rekenschap over beide. Zowel individueel als collectief staan artsen voor de opdracht en uitdaging deze pijlers te (v)erkennen en vertalen naar de medische opleiding en praktijk, en naar het beleid. Dit ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van de specialistische vervolgopleiding en van de zorg die aan patiënten wordt geboden.

Het huidige tijdperk, gekenmerkt door onder meer ‘een leven in ons beeldscherm’ en een gebrek aan quality time, staat het bieden van ware professionaliteit soms in de weg. Lombarts pleit dan ook voor bezinning op de professionele waarden die een goede performance zouden moeten voeden en borgen. Ook pleit ze voor het inhoudelijk debat, redelijke afspraken, gedoseerde transparantie en gepast toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Onderzoek naar professionele identiteitsontwikkeling, het gedrag van top performers, feedback en reflectie, motivatie, empathieontwikkeling en het voorkomen van distress biedt bruikbare handvatten voor goede professional performance.

Mw. prof. dr. M.J.M.H. Lombarts, hoogleraar Professional Performance: Professional Performance van artsen: Tussen Tijd en Technologie.

Deelname

Toegang gratis

 

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam