Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het beleid van zowel subsidiegevers als universiteiten, waaronder ook de UvA, is steeds meer gericht op multidisciplinaire samenwerking en op het samenwerken met actoren uit de samenleving. Dit vraagt van de toekomstige historicus meer en meer om haar of zijn werkzaamheden in teamverband en met digitale middelen uit te voeren. Dit heeft consequenties voor de vaardigheden waarover de historicus in het digitale tijdperk moet beschikken, betoogt Charles van den Heuvel in zijn oratie.

Kerngegevens van evenement De historicus in het digitale tijdperk
Datum 30 januari 2015
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
dhr. prof. dr. Charles van den Heuvel, medewerker FGw, hoogleraar Digitale methoden en geschiedwetenschappen, i.h.b. de geschiedenis van kennis- en informatiewetenschappen
Fotograaf: Jeroen Oerlemans

Na een pleidooi voor een alternatieve geschiedenis van het World Wide Web, bespreekt Van den Heuvel enkele historische voorbeelden van netwerken waarin geleerden kennis met elkaar deelden en nieuwe technologieën propageerden om tot nieuwe vormen van samenwerking en een betere samenleving te kunnen komen. Centraal staat de gemeenschap van geleerden die tussen de vijftiende en achttiende eeuw kennis met elkaar deelden in de zogenoemde Republiek der Letteren. Van den Heuvel gaat in op de mogelijkheden en beperkingen van een aantal digitale methoden om de Republiek der Letteren te analyseren. Hij concludeert, anders dan in de literatuur wordt aangenomen, dat deze het beste gelezen kan worden in afzonderlijke netwerken die vaak verschillende, zelfs tegengestelde eigenschappen hebben. Hij kijkt niet alleen naar kennisverspreiding via brieven, maar ook via technische tekeningen. Van den Heuvel gebruikt de Republiek der Letteren ook om een keuze van vaardigheden (patroonherkenning, annotatie en visualisering) toe te lichten, waarover de historicus in het digitale tijdperk moet beschikken.

 

Prof. dr. C.M.J.M. van den Heuvel, hoogleraar Digitale methoden en geschiedwetenschappen, in het bijzonder de geschiedenis van kennis- en informatiewetenschappen: Kennisnetwerken: digitale methoden en geschiedbeoefening.

Deelname

Toegang vrij 

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam