Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dyslexie is een ernstige stoornis in lezen en/of spellen op woordniveau. Vaak wordt hier geen genoegen mee genomen. De behoefte bestaat om binnen de groep zwakke lezers (en spellers) een onderscheid te maken tussen dyslectici en de overige zwakke lezers. Peter de Jong stelt in zijn oratie dat er meer aandacht moet worden besteed aan onderzoek naar de onderliggende processen van het lezen.

Kerngegevens van evenement De onderliggende processen van het lezen
Datum 9 april 2015
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Dhr. prof. dr. (Peter) de Jong
Fotograaf: Jeroen Oerlemans

In Nederland wordt tegenwoordig bij de diagnose van dyslexie een onderscheid gemaakt tussen een categorie zwakke lezers en spellers waarbij de oorzaak van het probleem bekend is (de dyslectici) en een groep waarbij dit niet het geval is. Maar de Jong geeft weer dat op basis van moderne inzichten in het ontstaan en verloop van ontwikkelingsstoornissen wordt beargumenteerd dat dit onwenselijk is. Hij betoogt dat er meer aandacht besteed moet worden aan onderzoek naar de onderliggende processen van het lezen. 

Allereerst kan kennis over processen ons helpen bij de diagnose. Ten tweede richten instructie en interventie zich meestal op de onderliggende processen en veel minder op de oorzaken. En ten derde kan inzicht in processen belangrijk zijn om te begrijpen hoe een gebrek aan leesvaardigheid het verwerven van andere schoolse vaardigheden, zoals begrijpend lezen, belemmert.

Dhr. prof. dr. P.F. De Jong, hoogleraar Onderwijskunde: Van de letter naar de geest.

Deelname

Toegang vrij 

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam