Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In haar oratie stelt Amade M’charek een verschuiving van aandacht voor in de antropologie van de wetenschap. Niet de invloed van de wetenschap op de samenleving, of die van samenleving op de wetenschap, maar het voortdurend verkeer tussen wetenschap en samenleving dient object van studie te zijn.

Kerngegevens van evenement Een nieuw object voor een antropologie van de wetenschap
Datum 18 september 2015
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
mw. ptrof. dr. Amade M'charek, hoogleraar FMG, Anthropology of Science
Fotograaf: Dirk Gillissen

We kunnen onze samenleving niet begrijpen zonder grondige kennis van wetenschap en technologie, aldus M’charek. De genetica is een goed voorbeeld in dezen. Met de productie en voltooiing van het opzienbarende menselijk genoom, lijkt de genetica de ultieme waarheidsspreker over 'wie we werkelijk zijn’ en hoe we van elkaar verschillen. Zo speelt de genetica vandaag de dag een cruciale rol in medische praktijken, in het strafrecht, misdaad en forensisch onderzoek, en draagt het bij aan noties van ras, verwantschap, afkomst en (biologische) burgerschap. Dit roept urgente vragen op over de invloed van wetenschap en technologie op de manier waarop we onze samenlevingen - mondiaal, regionaal (Europa) en op het niveau van de natiestaat - vormgeven en beleven.

Andersom beïnvloeden opvattingen, wensen en problemen die zich in de bredere samenleving voordoen, het proces van kennisontwikkeling en de inhoud van wetenschappelijke kennis. Surveillance- en forensisch-genetische technologieën zijn treffende voorbeelden hiervan. Omdat de wetenschap zich niet in een vacuüm voltrekt, is het cruciaal om oog te hebben voor de normativiteiten die onderdeel zijn van wetenschappelijke kennis en praktijken.

De antropologie van de wetenschap houdt zich bezig met de manier waarop wetenschap en samenleving elkaar beïnvloeden. Het zet sociaalwetenschappelijke theorieën en methoden in om vat te krijgen op wat tot ‘natuur’ of ‘biologie’ wordt gemaakt, en bij het onderzoek naar de invloed van wetenschappelijke kennis op de wereld waarin we leven. M’charek stelt niettemin een verschuiving van aandacht voor. Niet de invloed van de wetenschap op de samenleving, of die van samenleving op de wetenschap, maar het voortdurend verkeer tussen wetenschap en samenleving dient object van studie te zijn. Denk aan het verkeer van mensen, objecten, ideeën, beelden, technieken, concepten, wetten en regels. M’charek stelt daarom circulaties voor als devies voor een antropologie van de wetenschap. Circulaties zijn culturele praktijken. Sterker nog, circulaties maken cultuur, betoogt ze. Circulaties produceren identiteiten van mensen en dingen. Zij trekken grenzen tussen praktijken en houden die tegelijkertijd vloeibaar. Ze zijn chronisch en dragen bij aan hun eigen infrastructuur. Zodoende bepleit M’charek dat een cultuur niet zozeer wordt gekenmerkt door wat er in omgaat, maar door dat er iets in omgaat.

Mw. prof. dr. A.A. M’charek, hoogleraar Anthropology of Science: Circulaties: Een nieuw object voor een antropologie van de wetenschap.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam