Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Succes in de kankerbestrijding vereist onderzoek door vele disciplines en samenwerking van deze disciplines. Dat lijkt simpel, maar gebeurt nog te weinig, stelt Lukas Stalpers in zijn oratie.

Kerngegevens van evenement De interdisciplinaire strijd tegen kanker
Datum 2 december 2015
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
dhr. prof. dr. Lukas Stalpers, hoogleraar AMC
Fotograaf: Dirk Gillissen

Van 1989 tot 2012 is de 5-jaarsoverleving van kanker verbeterd van 47% naar 62%. Deze vooruitgang is vooral te danken aan medische technologie: vroege herkenning, betere chirurgie, preciezere radiotherapie, en combinatiebehandeling van chirurgie met bestraling en/of chemotherapie. De prognose van vrouwen met baarmoederhalskanker is slechts weinig verbeterd. Stalpers stelt dat kankerbestrijding alleen kan slagen als kennis en ervaring wordt gebundeld.

Het huidige wetenschappelijke onderzoek wordt volgens Stalpers gekenmerkt door verdieping van kennis waarbij men steeds meer weet over steeds minder. De grootste successen in de kankerbestrijding zijn bereikt door verbreding en bundeling van kennis uit vooral de biologie, fysica, kliniek, psychologie en epidemiologie. Stalpers ziet het als zijn leeropdracht om kennis uit verschillende disciplines te bundelen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Hij wijdt in zijn oratie uit over wat daarin al bereikt is en hoe daarmee de vooruitzichten voor vrouwen met baarmoederhalskanker verbeterd kunnen worden.

Dhr. L.J.A. Stalpers, hoogleraar translationele radiotherapie in het bijzonder voor tumoren van het kleine bekken: De deeltjes en het geheel.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam