Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De consequenties van menselijk handelen voor opkomende infectieziekten en antibioticaresistentie zijn uitsluitend vanuit een mondiaal perspectief te begrijpen en te bestrijden. Dit stelt Constance Schultsz in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Infectieziekten bestrijden vanuit mondiaal perspectief
Datum 14 september 2017
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Schultzs, Constance, hoogleraar AMC, Global Health, in particular emerging infectious disease and antibiotic resistance
Foto: Dirk Gillissen

De opkomst en verspreiding van infectieziekten, waaronder infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zijn grotendeels het gevolg van menselijk handelen, zoals handel en reizen, veeteelt en landbouw en antibioticagebruik. Hoewel ziekteverwekkers zich nooit iets hebben aangetrokken van landsgrenzen, is het juist nu noodzakelijk om infectieziekten vanuit een mondiaal perspectief te onderzoeken, te bestrijden en te behandelen.

Terwijl nieuwe technologieën de diagnostiek en surveillance van infectieziekten in de komende jaren zullen veranderen, blijft het noodzakelijk om te investeren in bewezen effectieve en betaalbare methoden voor het aantonen van infecties en van antibioticaresistentie. Vaststellen dat resistentie veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van antibiotica is niet voldoende om antibioticaresistentie te bestrijden.

De vraag is welke factoren dit onjuiste gebruik stimuleren en hoe deze factoren te beïnvloeden zijn. Antibioticaresistentie is een complex probleem waar heel diverse componenten in aangrijpen, zoals toegang tot zorg en tot antibiotica en het gedrag van zowel artsen als patiënten. Ook economische belangen binnen de humane, veterinaire en agrarische domeinen en binnen publieke en private zorg spelen een rol. De complexiteit van antibioticaresistentie vraagt om onderzoek dat met die complexiteit rekening houdt, aldus Schultsz.

Mw. prof.dr. C. Schultsz, hoogleraar Global Health: De volgende generatie.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam