Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De economische en financiële crisis die zich in 2008 openbaarde, heeft wereldwijd geleid tot ingrijpende hervormingen van het internationale fiscale stelsel. Toch hebben deze hervormingen niet geleid tot minder negatieve berichtgeving in de media of meer begrip en vertrouwen tussen de verschillende deelnemers aan het debat over de internationale fiscaliteit. Sterker nog, stelt Sjoerd Douma, soms krijgt men de indruk dat het wantrouwen tussen de diverse stakeholders eerder is toe- dan afgenomen. De vraag rijst wat hiervan de oorzaken zijn en hoe we met elkaar verder moeten.

Kerngegevens van evenement Miscommunicatie in debat over internationale fiscaliteit
Datum 14 juni 2018
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Douma, Sjoerd, hoogleraar FdR, Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht

Douma zet in zijn oratie op een rij hoe het debat in de afgelopen jaren is verlopen, hoe dit verloop kan worden geduid en hoe het debat in de toekomst op een betere manier kan worden gevoerd. Hij gebruikt hiervoor inzichten uit de communicatiewetenschap. De communicatiewetenschap biedt volgens hem waardevolle inzichten om het wantrouwen en de miscommunicatie in het debat over de internationale fiscaliteit te kunnen duiden en begrijpen. Van daaruit kan worden gewerkt aan oplossingen die leiden tot minder frustratie, meer vertrouwen en een publieke opinie van hogere kwaliteit. De regelgeving in het internationale belastingrecht zal hiervan profiteren.

Hoewel Douma hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht is – een leerstoel met een bij uitstek juridische invalshoek – meent hij dat de wijze waarop de spelers in het fiscale spel zich tot elkaar verhouden niet een domein is dat uitsluitend aan juristen is voorbehouden. Om deze reden vindt voorafgaand aan de oratie een seminar plaats over hetzelfde onderwerp. Aan dit seminar, dat op uitnodiging toegankelijk is, nemen stakeholders en wetenschappers uit verschillende disciplines deel. Douma hoopt op deze wijze een vruchtbaar gebied voor nieuw onderzoek te ontginnen.

Dhr. prof. dr. S.C.W. Douma, hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht : Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam