Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Jaarlijks komen in Nederland 800.000 ouderen met een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp en daarvan wordt een op de drie opgenomen. Maar is dat altijd nodig? Helpen we ouderen daar ook daadwerkelijk mee? En kunnen we de zorg straks nog aan als het aantal ouderen verdubbelt? Bianca Buurman stelt in haar oratie is dat we teveel bezig zijn met symptoombestrijding: we bieden zorg op het acute moment, maar die zorg leidt vaak weer tot extra zorgvraag.

Kerngegevens van evenement Van symptoombestrijding naar duurzame acute ouderenzorg
Datum 22 juni 2018
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Buurman - van Es, Bianca, hoogleraar AMC, Acute ouderenzorg
Foto: Dirk Gillissen

Twintig procent van de ouderen is binnen dertig dagen weer terug op de spoedeisende hulp (SEH). Dertig procent kan na opname slechter lopen en slechter voor zichzelf zorgen waardoor bijvoorbeeld wijkverpleging nodig is. En twintig procent is binnen drie maanden overleden.

Om van symptoombestrijding naar duurzame zorg te komen moeten we een aantal dingen doen. De eerste is aannames ter discussie stellen door deze te onderzoeken. We gaan er bijvoorbeeld vanuit dat een acute zorgvraag altijd acuut is, maar er gaat vaak een lange periode van achteruitgang aan vooraf waar al duidelijk wordt dat het probleem kan gaan ontregelen. Door te onderzoeken wat ouderen meemaken voordat ze op de SEH komen, kan tijdig andere zorg ingezet worden. De tweede is met ouderen samen definiëren wat passende zorg is. Naarmate ouderen kwetsbaarder worden, krijgen ze steeds minder een stem in het bepalen wat passende zorg is. Passende zorg betekent voor ouderen vaak de dagelijkse activiteiten kunnen blijven doen en sociale participatie. Langer leven wordt minder belangrijk als de kwaliteit van leven wordt aangetast.

Door het onderzoeken van aannames over de acute zorg en het definiëren van wat passende zorg is met ouderen samen, kunnen we komen tot duurzame oplossingen. Daarvoor is het nodig om samen te werken tussen ziekenhuis, huisarts, wijkverpleegkundige, gemeente en financiers. Buurman bespreekt aan de hand van drie voorbeelden hoe deze samenwerking en onderzoek kan leiden tot passende zorg: ziekenhuisbehandeling in de WijkKliniek, zorg in de laatste levensfase (Pallisupport) en revalidatie na een heupfractuur met de inzet van technologie (SO-HIP).

Mw. prof. dr. B.M. Buurman, hoogleraar Acute ouderenzorg: Van symptoombestrijding naar duurzame acute ouderenzorg.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam