Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De financiële crisis in Griekenland heeft de manier waarop mensen het heden ervaren radicaal veranderd en hun blik op de toekomst vernauwd. Desalniettemin kunnen we in Griekse literaire en artistieke werken van de laatste tijd innovatieve pogingen traceren om de ‘crisis’ om te vormen tot een kritische benadering van het verleden en het heden, en om de toekomst open te stellen voor meervoudige visies en perspectieven. Dit betoogt Maria Boletsi in haar oratie.

Kerngegevens van evenement De toekomstigheid van het voorbije: Griekenland voorbij de crisis
Datum 21 september 2018
Tijd 15:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Boletsi, Maria, hoogleraar FGw, Nieuwgriekse studies
Foto: Dirk Gillissen

‘Culturele renaissance’
Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 lijkt de associatie van Griekenland met ‘crisis’ onontkoombaar. In het kader van de crisis werd de ruimte voor (politieke) keuzes ernstig beperkt. Zo werd bezuinigingspolitiek bijvoorbeeld gepresenteerd als een ‘eenrichtingsweg’ zonder alternatieven. Ook werd de horizon van toekomstige mogelijkheden ingeperkt. Voor alternatieve voorstellingen van het heden en de toekomst kunnen we ons volgens Boletsi wenden tot recente werken van literatuur, kunst en cinema. Er is sinds de crisis sprake van een ‘culturele renaissance’ in Griekenland, vooral op het gebied van poëzie, openbare kunst en film, waar veel internationale aandacht voor is. Een van de belangrijkste hedendaagse kunstevenementen, Documenta, heeft in 2017 Athene als tweede locatie (naast Kassel) gebruikt onder de titel ‘Learning from Athens’. Films van de zogenoemde ‘Greek Weird Wave’ hebben de Griekse cinema internationaal in de schijnwerpers gezet.

Wat maakt bepaalde vormen van artistieke en culturele productie in Griekenland interessant voor een internationaal publiek? Wat maakt de casus van dit land paradigmatisch voor bredere systemische processen, maar ook voor verzetsvormen en alternatieve artistieke ‘talen’ in het Middellandse Zeegebied en in de rest van Europa of de wereld?

Herziening van verleden en heden
Veel literaire werken, graffiti, kunstinitiatieven en films die tijdens de crisis zijn ontstaan, herzien het verleden en het heden om de verbeelding van de toekomst te verbreden. Boletsi beschrijft dit proces met het begrip ‘futurity’, een toekomstgericht engagement met het verleden, waarbij men in objecten en archieven van het verleden duikt op zoek naar beelden, vocabulaires, verhalen en instrumenten die vorm kunnen geven aan alternatieve toekomsten. Dit engagement vindt weliswaar plaats in de literatuur en kunst, maar vergt ook nieuwe of tegendraadse manieren van lezen van onderzoekers in de geesteswetenschappen.

Mw. prof. dr. M. Boletsi, bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse studies (Marilena Laskaridis-leerstoel): The Futurity of Things Past: Thinking Greece Beyond Crisis.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam