Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De zorg voor een ziek kind is complex. Nieuwe creatieve netwerken van ouders, kinderen en zorgverleners - op het gebied van onderzoek en zorg - zijn nodig om de kindergeneeskundige zorg vorm te gaan geven. Oog voor de kennis, praktijkervaringen, context van het kind en gezin, en ook voor de voor- en nadelen van zorg (waaronder de kosten), is hierbij van groot belang. Dit betoogt Leontine Kremer in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Nieuwe creatieve netwerken cruciaal voor kindergeneeskundige zorg
Datum 7 september 2018
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Leontien Kremer
Foto: Dirk Gillissen

Kremer gaat in op de noodzaak van werken in netwerken in de kindergeneeskunde om optimale kindergeneeskundige zorg te waarborgen. De huidige zorg is complex. Technische mogelijkheden nemen toe, kosten lopen op en de hypes in de geneeskunde volgen elkaar snel op, achtereenvolgens van ‘Authority Based Medicine’ (met experts) naar ‘Evidence Based Medicine’ (met wetenschappelijk studies) naar ‘Value Based Medicine’ - met relevante uitkomsten in verhouding tot de kosten - naar ‘Person Based Medicine’ - waar de patiënt centraal staat.

Kremer richt zich op de integratie van al deze relevante perspectieven voor de besluitvorming rondom een ziek kind. Gepaste zorg voor het zieke kind is zorg die passend is bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, die past bij (de context van) het kind en gezin en ook bij de maatschappelijke waarden. Kremers missie is om netwerken in de kindergeneeskunde vorm te geven, waarbij een dialoog belangrijk is om creatieve oplossingen te vinden. Zij zal dit doen samen met ouders, kinderen, kinderverpleegkundigen, (jonge) kinderartsen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en andere zorgverleners en in samenwerking met academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. De projecten zullen gericht zijn op zorgevaluatie-onderzoek, richtlijnen en elementen die belangrijk zijn voor kind en gezin. Het doel van deze projecten is om uiteindelijk de besluitvorming tussen zorgverleners en (ouders van) zieke kinderen te faciliteren en te verbeteren.

Mw. prof. dr. L.C.M. Kremer, hoogleraar Gepaste zorg in de kindergeneeskunde: Creatieve netwerken.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam