Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Voor het vertrouwen tussen bewoners en bezoekers van de stad is het delen van bepaalde ritmes een voorwaarde. Gedeelde ritmes scheppen een ruimte waarin interactie kan bloeien. De ervaring van de stad wordt mede bepaald door hoe mensen getuige zijn van elkaar, reflecteren op wat er gebeurt en samen auteur zijn van de besluitvorming over een straat, een bedrijf of organisatie. Design kan dergelijke processen vormgeven, is meerstemmig en inclusief, en speelt daarom een nieuwe grote rol in de stad, stelt Caroline Nevejan in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Stadsbespiegelingen: ontwerp van ritmes van betrokkenheid in de genetwerkte stad
Datum 15 november 2018
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Nevejan, Caroline, hoogleraar FMG, Designing Urban Experience

Steden worden complexe systemen. Design – opgevat als het ontwerp van ruimte, tijd en interactie – speelt daarin grote rol.  Omdat de nieuwe technologieën die onze aanwezigheid en participatie structureren met zich meebrengen dat we elkaar op nieuwe manieren ‘meemaken’, verschuift ook de wisselwerking tussen vertrouwen en waarheid. Het delen van ritme lijkt wezenlijk om het vertrouwen te verdiepen tussen stads- en wijkbewoners, die elkaar vaak niet kennen. Ritme is immers hoe uiteenlopende patronen zich onderling verstaan en samenvloeien. Ritme is tevens cruciaal voor onze zintuiglijke waarneming en ons vermogen om te communiceren, terwijl technologieontwerp daar eigenlijk zelden rekening mee houdt.

Nevejan pleit in haar oratie voor een benadering en ontwerp van de stedelijke ervaring als een gezamenlijke bespiegeling van de vele sensaties en emoties die een stad biedt. Een dergelijke gedeelde reflectie, zulk ‘samen auteur zijn van een uitkomst’ ofwel zo’n ‘gezamenlijk auteurschap van besluitvorming’, is noodzakelijk, en voedt op haar beurt de diversiteit die steden – en hun inwoners – behoeven om hun welzijn te bevorderen. Hoe technologie aan zo’n reflectie kan bijdragen, is onduidelijk. Nu kunstmatige intelligentie (AI) op gang komt en ‘denkende’ robots nabij lijken te zijn, dient het menselijke vermogen om tot een gezamenlijke reflectie te komen, zichzelf opnieuw te positioneren.

In haar conclusie stelt Nevejan vast dat, willen netwerkende steden bijdragen aan welzijn en overleving, zij reflectief en divers dienen te zijn en ritme behoeven. Willen zulke steden bijdragen aan een gezamenlijk auteurschap van besluitvorming in elke straat, buurt, wijk en onderneming, dan moeten zij processen van uiteenlopende betrokkenheid voor het beheer van de stad ontwikkelen en ontwerpen.


Mw. prof. dr. C.I.M. Nevejan, bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience: Urban Reflection.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam