Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Wetenschap, en zeker ook de informatica, kenmerkt zich vaak door verregaande specialisatie. Dat is ook nodig, omdat we steeds voortbouwen op bestaande kennis. Het risico hiervan is dat we te veel in hokjes gaan denken. Binnen de informatica zijn er veel vakgebieden die redelijk onafhankelijk opereren. Als gevolg is er te weinig kruisbestuiving tussen de hokjes. Het vakgebied eScience gaat juist over het doorbreken van de hokjes, om te doen wat nodig is om de wetenschappelijke vragen in de disciplines op te lossen. Vrijwel altijd is daar expertise uit meerdere hokjes voor nodig, stelt Van Nieuwpoort in zijn oratie.

Detail Summary
Datum 8 mei 2019
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Foto: Dirk Gillissen

Wetenschap wordt steeds complexer en heeft meer en complexere ICT nodig. Het toepassen en onderzoeken van innovatieve complexe ICT in de wetenschappelijke disciplines noemen we eScience. Een echt kenmerk van eScience is dat het onderzoek plaatsvindt in nauwe samenwerkingsverbanden tussen informatici en wetenschappers in de disciplines. eScience bestrijkt alle wetenschapsgebieden, van archeologie tot levenswetenschappen en de astronomie.  Ook technisch is eScience enorm breed. Afhankelijk van de wetenschappelijke vraag en het vakgebied kan het gaan om grootschalige simulaties, het koppelen van modellen, het integreren van observaties en modellen, het koppelen van verschillende databronnen, het zoeken in ongestructureerde data, visualisatie, machine learning en nog veel meer.

Vergroten van impact
Het is enorm spannend en uitdagend om state-of-the-art informaticaonderzoek toe te passen om lastige wetenschappelijke problemen aan te pakken, aldus Van Nieuwpoort. Ook levert eScience enorm veel inspiratie op voor nieuw en innovatief informaticaonderzoek. Een belangrijk aspect van eScience is het vergroten van impact van informaticaonderzoek. Dan gaat het niet alleen om impact in de wetenschap, maar ook maatschappelijke impact, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, of juist in industriële fabricageprocessen. Tegelijkertijd werkt het ook omgekeerd, en kunnen we als e-scientists met kennis van nieuwe technische mogelijkheden wetenschappers juist uitdagen om hun onderzoeksvragen aan te scherpen en nog groter te denken.

Van Nieuwpoorts leerstoel heet ‘Efficient Computing for eScience’. Efficiënt rekenen heeft drie verschillende aspecten:  efficiëntie op grootschalige systemen ( de schaalbaarheid), energie- efficiëntie, en de efficiëntie van het programmeerproces zelf. In zijn onderzoek behandelt Van Nieuwpoort elk van deze thema’s, in verschillende toepassingsgebieden, met een focus op grootschalige gedistribueerde radio telescopen, zoals LOFAR en de Square Kilometre Array (SKA).

Dhr. prof. dr. R.V. van Nieuwpoort, bijzonder hoogleraar Efficient Computing for eScience:  De e-scientist: Universele wetenschapper of specialist?

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk
Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam