Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ruimtelijk bestuur vraagt om flexibele en strategische mechanismen die de bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen in steden mogelijk maken binnen het kader van de nu algemeen aangenomen ideologie van de neoliberale politieke economie. Dit betoogt Tuna Taşan-Kok in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Dynamische landschappen van ruimtelijk bestuur
Datum 24 mei 2019
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Tasan-Kok, Tuna, hoogleraar FMG
Foto: Dirk Gillissen

In de neoliberale bestuurlijke benadering worden besluitvorming en verantwoordelijkheden van de publieke sector bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving gedelegeerd aan een breed scala van actoren in zowel de private als de publieke sector en bewoners. Deze opportuniteits-gestuurde vorm van bestuur wordt vormgegeven door dynamische relaties tussen actoren. Deze relaties worden ingevuld door beslissingen en afspraken die op verschillende tijdstippen en in verschillende vormen zijn geïnstitutionaliseerd. Gezien deze diversiteit en dynamiek is het moeilijk om een alomvattende, consistente en continue stedelijke strategie op macroniveau te formuleren.

De stad kan 'onbestuurbaar' worden vanwege de toenemende complexiteit van deze onsamenhangende vormen van bestuur, die de ongelijke machtsdynamiek heeft verhoogd en complexe maatschappelijke reacties in een ondernemende omgeving heeft aangemoedigd. Dergelijke tendensen kunnen de stad depolitiseren, omdat de behoeften en eisen van de bredere samenleving kunnen wijken voor de belangen van hen die macht hebben. Aan de andere kant is de diverse en dynamische manier van bestuur een voedingsbodem voor leerpraktijken en kennis, die op hun beurt mogelijkheden kunnen bieden om de stad opnieuw te politiseren omdat meer actoren worden ondersteund door coproductie van kennis. Stedelijke overheden met een langetermijnvisie en toewijding en een sterk bestuur zijn in de beste positie om succesvol te zijn in de huidige complexe strategische stedelijke ontwikkelingscontext, aldus Taşan-Kok.

Mw. prof. dr. M.T. Taşan-Kok, Urban Governance and Planning: Dynamic Landscapes of Spatial Governance.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam